Yönetici Atama

Yeniden Yönetici Atama Takvimi

Giriş

Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme ve Görevlendirme Yönetmeliği’nin 12. maddesine göre, eğitim kurumlarında görev yapan yöneticiler, görev süreleri sona ermeden en az bir ay önce yeniden görevlendirilmek üzere başvuruda bulunabilirler. Bu başvurular, her yıl Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan yeniden yönetici atama takvimine göre değerlendirilir.

2023 Yılı Yeniden Yönetici Atama Takvimi

2023 yılı yeniden yönetici atama takvimi, 20 Temmuz 2022 tarihinde Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanmıştır. Buna göre, takvim şu şekildedir:

16-20 Temmuz 2022

 • Eğitim kurumları tarafından boşalan yönetici kadrolarının ilanı
 • Başvuruların alınması

22-26 Temmuz 2022

 • Başvuruların incelenmesi ve ön değerlendirme

29-3 Ağustos 2022

 • Değerlendirme komisyonlarının oluşturulması

4-8 Ağustos 2022

 • Değerlendirme komisyonları tarafından mülakatlar

12 Ağustos 2022

 • Değerlendirme sonuçlarının açıklanması

15-19 Ağustos 2022

 • Atama işlemlerinin tamamlanması

Yeniden Yönetici Atama Süreci

Yeniden yönetici atama süreci, şu aşamalardan oluşur:

 1. Başvuru

Eğitim kurumları, boşalan yönetici kadrolarını ilan eder. Bu ilanlara göre, başvuruda bulunmak isteyen yöneticiler, MEB’in belirlediği formatta başvuru formunu doldurarak ilgili eğitim kurumuna teslim eder.

 1. Ön değerlendirme

Başvurular, il milli eğitim müdürlükleri tarafından incelenir ve ön değerlendirme yapılır. Bu değerlendirmede, başvuru formundaki bilgiler, yöneticilik deneyimi, eğitim durumu, mesleki gelişimi ve görevlendirmeye etki edebilecek diğer hususlar dikkate alınır.

 1. Mülakat

Ön değerlendirmeyi geçen adaylar, değerlendirme komisyonları tarafından mülakata tabi tutulur. Mülakatta, adayların yöneticilik vasfı, iletişim becerisi, problem çözme yeteneği, karar verme becerisi ve liderlik özellikleri değerlendirilir.

 1. Atama

Mülakat sonuçlarına göre, adaylar arasından en yüksek puanı alan adaylar, ilgili eğitim kurumuna yönetici olarak atanır.

Yeniden Yönetici Atama Kriterleri

Yeniden yönetici atanmasında, şu kriterler dikkate alınır:

 • Yöneticilik deneyimi
 • Eğitim durumu
 • Mesleki gelişim
 • Görevlendirmeye etki edebilecek diğer hususlar

Yöneticilik deneyimi, yeniden yönetici atanmasında en önemli kriterdir. Yönetici olarak en az bir yıl görev yapmış olmak, yeniden yönetici atanmak için zorunludur.

Eğitim durumu, yeniden yönetici atanmasında dikkate alınan bir diğer kriterdir. Yönetici olarak atanabilmek için, başvuru sahibinin en az lisans mezunu olması gerekir.

Mesleki gelişim, yeniden yönetici atanmasında dikkate alınan bir diğer kriterdir. Yönetici olarak atanabilmek için, başvuru sahibinin mesleki gelişim alanındaki faaliyetlerini belgelendirmesi gerekir.

Görevlendirmeye etki edebilecek diğer hususlar, yeniden yönetici atanmasında dikkate alınan diğer kriterler arasındadır. Bu kriterler, ilgili eğitim kurumunun ihtiyaçları ve başvuru sahibinin kişisel özellikleri dikkate alınarak belirlenir.

Yeniden Yönetici Atama Sonuçları

Yeniden yönetici atama sonuçları, MEB’in internet sitesinde ilan edilir. Ayrıca, ilgili eğitim kurumu tarafından da duyurulur.

Yeniden Yönetici Atama Başvurusunda Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

Yeniden yönetici atama başvurusunda dikkat edilmesi gereken hususlar şunlardır:

 • Başvurular, MEB’in belirlediği formatta yapılmalıdır.
 • Başvuru formundaki bilgiler eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurulmalıdır.
 • Başvurular, belirlenen tarihler arasında yapılmalıdır.

Sonuç

Yeniden yönetici atama süreci, eğitim kurumlarının etkili bir şekilde yönetilmesini sağlamak için önemli bir adımdır. Bu süreç, eğitim kurumlarında görev yapan yöneticilere, deneyimlerini ve bilgi birikimlerini daha verimli bir şekilde kullanma fırsatı sunar.


Yayımlandı

kategorisi