Yönetici Atama Sonuçlari 2022

2022 Yönetici Atama Sonuçları

Millî Eğitim Bakanlığı (MEB), 2022 yılında 81 ildeki boş bulunan eğitim kurumlarına yönetici ataması yaptı. Atamalar, MEB’in belirlediği kriterler ve puanlama sistemi doğrultusunda gerçekleştirildi.

Atama sonuçları, 20 Temmuz 2022 tarihinde MEB’in internet sitesinde yayımlandı. Açıklanan sonuçlara göre, 81 ildeki 18 bin 500 eğitim kurumundan 3 bin 300’üne yönetici atandı.

Atama sonuçlarına göre öne çıkan başlıklar şunlardır:

  • En çok atama İstanbul’da yapıldı. İstanbul’da 2 bin 500’e yakın eğitim kurumuna yönetici atandı.
  • Atamalarda kadın yöneticiler öne çıktı. Atanan yöneticiler arasında kadınların oranı %51’e ulaştı.
  • Atamalarda ilk defa yönetici olma oranı %30’u geçti. İlk defa yönetici olan öğretmenlerin oranı, 2021 yılındaki %25’lik oranın üzerine çıktı.

Atama süreci

Atama süreci, 2022 yılında da MEB tarafından belirlenen kriterler ve puanlama sistemi doğrultusunda gerçekleştirildi. Atamalarda aşağıdaki kriterler dikkate alındı:

  • Öğretmenlik hizmet süresi
  • Öğretmenlik deneyimi
  • Öğretmenlik başarısı
  • Yöneticilik deneyimi
  • Eğitim ve öğretim alanındaki faaliyetler

Atamalarda, her bir kriter için belirlenen puanlar, adayların başvuru formlarında yer alan bilgiler doğrultusunda hesaplandı. En yüksek puanı alan adaylar, atanmaya hak kazandı.

Atama sonuçlarına ilişkin değerlendirme

MEB, 2022 yılındaki yönetici atamalarının, eğitim ve öğretim alanındaki kaliteyi artırmayı hedeflediğini açıkladı. Atamalarda, kadın yönetici sayısının artırılması ve ilk defa yönetici olma oranının yükseltilmesi de hedeflendi.

Atama sonuçlarına ilişkin değerlendirmeler, genel olarak olumlu oldu. Uzmanlar, atamaların, eğitim ve öğretim alanındaki kaliteyi artırmaya katkı sağlayacağını belirtti. Kadın yönetici sayısının artırılmasının, cinsiyet eşitliği açısından önemli bir gelişme olduğuna dikkat çekildi.

Atama sonuçlarına ilişkin bazı eleştiriler

Atama sonuçlarına ilişkin bazı eleştiriler de yapıldı. Bazı uzmanlar, atamalarda liyakat kriterlerinin yeterince dikkate alınmadığını iddia etti. Atamalarda, eğitim ve öğretim alanındaki faaliyetlere daha fazla ağırlık verilmesi gerektiğini savundu.

Sonuç

2022 yılı yönetici atama sonuçları, eğitim ve öğretim alanındaki önemli bir gelişme olarak değerlendirildi. Atamalarda, kadın yönetici sayısının artırılması ve ilk defa yönetici olma oranının yükseltilmesi, olumlu bir gelişme olarak görüldü. Ancak, atamalarda liyakat kriterlerinin yeterince dikkate alınmadığına dair bazı eleştiriler de yapıldı.


Yayımlandı

kategorisi