Yönetici Atama Sonuçları 2021

2021 Yönetici Atama Sonuçları

Türkiye’de eğitim kurumları yöneticilerinin ataması, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından gerçekleştirilmektedir. Bu atama işlemi, MEB tarafından belirlenen yönetmelik hükümlerine göre yapılır. Yönetici atamalarında, öncelikle adayların hizmet içi eğitimleri ve mesleki yeterlilikleri değerlendirilir. Ardından, adayların sözlü sınav sonuçlarına göre atama yapılır.

2021 yılında MEB tarafından yapılan yönetici atamalarında, toplam 11.500’ün üzerinde atama gerçekleştirilmiştir. Bu atamaların 6.000’i ilk defa yönetici olacak öğretmenler için yapılan atamalardır. Diğer 5.500’ü ise, mevcut yöneticiler arasında yapılan yeniden atamalardır.

İlk Defa Yönetici Olacak Öğretmenler İçin Atama

2021 yılında ilk defa yönetici olacak öğretmenler için yapılan atamalarda, toplam 6.000 atama gerçekleştirilmiştir. Bu atamaların 4.000’i okul müdürü, 2.000’i müdür yardımcısı atamalardır.

Atamalarda, öncelikle adayların hizmet içi eğitime katılım durumları ve eğitim puanları değerlendirilmiştir. Ardından, adayların sözlü sınav sonuçlarına göre atama yapılmıştır.

Sözlü sınavda adaylara, eğitim yönetimi, eğitimde program geliştirme, eğitimde araştırma, eğitimde ölçme ve değerlendirme, okul yönetimi ve rehberlik konularından sorular sorulmuştur. Sınavda başarılı olan adaylar, atama için tercih hakkına sahip olmuşlardır.

Mevcut Yöneticiler Arasında Yapılan Yeniden Atama

2021 yılında mevcut yöneticiler arasında yapılan yeniden atamalarda, toplam 5.500 atama gerçekleştirilmiştir. Bu atamaların 3.500’ü okul müdürü, 2.000’i müdür yardımcısı atamalardır.

Atamalarda, öncelikle adayların eğitim puanları değerlendirilmiştir. Ardından, adayların performans değerlendirme raporları ve sözlü sınav sonuçlarına göre atama yapılmıştır.

Performans değerlendirme raporlarında, adayların görev süresi boyunca sergiledikleri performans değerlendirilmiştir. Sözlü sınavda adaylara, eğitim yönetimi, eğitimde program geliştirme, eğitimde araştırma, eğitimde ölçme ve değerlendirme, okul yönetimi ve rehberlik konularından sorular sorulmuştur. Sınavda başarılı olan adaylar, atama için tercih hakkına sahip olmuşlardır.

Atama Sonuçları

2021 yılında yapılan yönetici atama sonuçları, 16-18 Haziran 2021 tarihleri arasında il milli eğitim müdürlükleri tarafından liste halinde yayımlanmıştır. Sonuçlar, MEB’in internet sitesinde de yayınlanmıştır.

Atama sonuçlarına göre, ilk defa yönetici olacak öğretmenler arasında kadınların oranı %50, mevcut yöneticiler arasında yapılan yeniden atamalarda ise kadınların oranı %45 olmuştur.

Atama Sonuçları Hakkında Değerlendirme

2021 yılında yapılan yönetici atama sonuçları, genel olarak olumlu değerlendirilmiştir. Sonuçlara göre, adayların eğitim puanları ve performans değerlendirme raporları, atamalarda önemli bir rol oynamıştır. Bu durum, atamaların daha objektif bir şekilde yapılmasını sağlamıştır.

Ancak, bazı uzmanlar, sözlü sınavın sonuçlarının atamalarda daha fazla ağırlık verilmesi gerektiği yönünde görüş belirtmişlerdir. Sözlü sınavın, adayların mesleki yeterliliklerini daha iyi ölçebildiği ve atamalarda daha adil bir sonuç elde edilmesini sağladığı düşünülmektedir.

Sonuç olarak, 2021 yılında yapılan yönetici atama sonuçları, olumlu bir gelişme olarak değerlendirilebilir. Atamalarda, adayların eğitim puanları ve performans değerlendirme raporları önemli bir rol oynamıştır. Bu durum, atamaların daha objektif bir şekilde yapılmasını sağlamıştır. Ancak, sözlü sınavın sonuçlarının atamalarda daha fazla ağırlık verilmesi gerektiği yönünde bazı uzman görüşleri bulunmaktadır.


Yayımlandı

kategorisi