Yönetici Atama Ek 2

Yönetici Atama Ek 2: Değerlendirme Formu

Millî Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim kurumlarına yönetici atamalarında kullanılan Ek 2 Değerlendirme Formu, adayların yöneticilik vasfına sahip olup olmadığını belirlemek amacıyla hazırlanmış bir formdur. Form, adayların eğitim, deneyim, kişisel özellikleri ve yöneticilik performansı gibi kriterlere göre değerlendirilmesini sağlar.

Formun Yapısı

Ek 2 Değerlendirme Formu, üç bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde, adayın eğitim durumu, mesleki deneyimi, kişisel özellikleri ve yöneticilik performansı gibi genel bilgiler yer almaktadır. İkinci bölümde, adayın eğitim durumu ve mesleki deneyimine ilişkin bilgiler değerlendirilmektedir. Üçüncü bölümde ise, adayın kişisel özellikleri ve yöneticilik performansı değerlendirilmektedir.

Eğitim Durumu ve Mesleki Deneyim Değerlendirmesi

Bu bölümde, adayın eğitim durumu ve mesleki deneyimi aşağıdaki kriterler doğrultusunda değerlendirilmektedir:

 • Eğitim durumu: Adayın lisans, yüksek lisans ve doktora dereceleri ile yabancı dil bilgisi değerlendirilmektedir.
 • Mesleki deneyim: Adayın öğretmenlik süresi, yöneticilik süresi ve yöneticilik deneyiminde bulunduğu eğitim kurumlarının özellikleri değerlendirilmektedir.

Kişisel Özellikler Değerlendirmesi

Bu bölümde, adayın kişisel özellikleri aşağıdaki kriterler doğrultusunda değerlendirilmektedir:

 • İletişim becerisi: Adayın iletişim kurma ve sürdürme becerisi değerlendirilmektedir.
 • Problem çözme becerisi: Adayın problemleri tanımlama, analiz etme ve çözme becerisi değerlendirilmektedir.
 • Karar verme becerisi: Adayın karar verme ve uygulama becerisi değerlendirilmektedir.
 • Yöneticilik becerisi: Adayın liderlik, motivasyon ve işbirliği becerisi değerlendirilmektedir.

Yöneticilik Performansı Değerlendirmesi

Bu bölümde, adayın yöneticilik performansı aşağıdaki kriterler doğrultusunda değerlendirilmektedir:

 • Eğitim kurumunu yönetme becerisi: Adayın eğitim kurumunun eğitim-öğretim, öğrenci, personel, mali ve fiziki altyapı gibi alanlarını yönetme becerisi değerlendirilmektedir.
 • Öğrenci başarısının artırılmasında etkili olma becerisi: Adayın öğrencilerin akademik başarısını artırmada etkili olma becerisi değerlendirilmektedir.
 • Eğitim kurumunu çevresiyle ilişkilendirme becerisi: Adayın eğitim kurumunu çevresiyle ilişkilendirme ve işbirliği yapma becerisi değerlendirilmektedir.

Değerlendirme Sonuçları

Ek 2 Değerlendirme Formu, her bir kriter için 0-5 arasında puan verilerek değerlendirilmektedir. Puanlar toplanarak adayın toplam puanı belirlenir. Toplam puanı en yüksek olan aday, yöneticilik için en uygun aday olarak değerlendirilir.

Ek 2 Değerlendirme Formunun Önemi

Ek 2 Değerlendirme Formu, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim kurumlarına yönetici atamalarında önemli bir rol oynamaktadır. Form, adayların yöneticilik vasfına sahip olup olmadığını belirlemek amacıyla hazırlanmış bir araçtır. Bu nedenle, formun objektif ve tarafsız bir şekilde doldurulması gerekmektedir.

Ek 2 Değerlendirme Formunu Doldurmak İçin İpuçları

Ek 2 Değerlendirme Formunu doldururken aşağıdaki ipuçlarını göz önünde bulundurabilirsiniz:

 • Formu doldurmadan önce, formun yapısını ve değerlendirme kriterlerini iyice inceleyin.
 • Formu doldururken, kendiniz ve mesleki deneyiminiz hakkında doğru ve eksiksiz bilgi verin.
 • Kişisel özelliklerinizi değerlendirirken, kendinize güvenin ve olumlu özelliklerinize odaklanın.
 • Yöneticilik performansınızı değerlendirirken, başarılı olduğunuz alanları ve bu alanlarda elde ettiğiniz sonuçları vurgulayın.

Ek 2 Değerlendirme Formu Örneği

Ek 2 Değerlendirme Formu örneğini, Millî Eğitim Bakanlığı’nın internet sitesinden bulabilirsiniz. Örnek form, formun doldurulması için gerekli bilgileri içermektedir.

Ek 2 Değerlendirme Formunun Geliştirilmesi

Ek 2 Değerlendirme Formu, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim kurumlarına yönetici atamalarında kullanılan önemli bir araçtır. Ancak, formun bazı yönlerinin geliştirilmesi gerektiği düşünülmektedir.

Formun geliştirilmesi için aşağıdaki öneriler yapılabilir:

 • Formun değerlendirme kriterlerinin daha objektif ve tarafsız olması sağlanabilir.
 • Formun değerlendirme kriterlerinin daha güncel olması sağlanabilir.
 • Formun doldurulması için daha fazla zaman tanınabilir.

Bu önerilerin hayata geçirilmesi, Ek 2 Değerlendirme Formunun daha etkin bir şekilde kullanılmasını sağlayacaktır.


Yayımlandı

kategorisi