Yola çıkarken okunacak dua nedir?

Soru: Yolculuğa çıkmadan önce kazadan ve beladan korunmak için hangi dua veya dualar okunmalıdır? Yolculuk sırasında ve yola çıkarken okunacak dualar nelerdir?

Kısa cevap: Yolculuk için en çok okunan ve en etkili olduğu bilinen dua şudur:

Dua: Allâhumme innî e’ûzu bike min va’sâi’s-seferi ve kebâeti’l-munqalebi ve’l-havri ba’de’l-cevri ve da’veti’l-mazlûmi ve sûi’l-manzari fi’l-ehli ve’l-mâli!

Türkçe Manası: Allâh’ım! Yolculuğun zorluklarından, üzücü manzaralarla karşılaşmaktan, iyiyken kötü olmaktan, mazlumun bedduâsından ve dönüşte âilemi ve malımı kötü durumda bulmaktan Sana sığınırım! (İbn Mâce, Tahâret, 10)


Tirmizi’nin aktardığı hadisi şerife göre evinden çıkarken “Bismillahi, tevekkeltü alellah, Lâ havle ve lâ kuvvete illâ billah”diye dua eden kişi hem şeytana karşı korunmuş olur hem de tehlikeler ondan uzak olur.

Ayrıca Beyheki’nin aktardığı hadise göre evden çıkarken yada eve girince 2 rekat namaz kılmak da dışardan gelecek belalardan korunur.

Zahid Ebül-Hasen-i Gazvî’nin Şira adlı eserine göre Yolculuğa çıkarken, Li ilafi’yi [Kureyş sûresini] okuyan, bütün kötülüklerden emin olur.

Seyahat esnasında bir yerde kalırken okunacak dua

Allah Rabbimdir, O’nun şerîki yoktur.” derse eşyası muhafaza olunur.” (Ali el-Müttâkî, no: 17553

YOLCULUK DUASI

Ey Rabbim! Senden yardım istiyorum, sana tevekkül ediyorum, benim işimin zorluğunu azalt! Seferimin meşakkatini kolaylaştır ve beni hayırla rızıklandır. Benden her türlü şerri defet. Rabbim! Sadrıma inşirah ver. İşimi kolaylaştır, dilimdeki düğümü çöz. Allah’ım, kendimi, dinimi, ehlimi, malımı, akrabamı, bana ve onlara ihsan ettiğin âhiret ve dünyâya müteallik bütün nimetlere seni bırakıyorum ve onları sana emânet ediyorum. Bizim hepimizi her türlü kötülükten ve üzücü şeylerden muhafaza et! Ey kerem sahibi Rabbim! Beni ve benim berâberimdekileri muhafaza et! Beni ve berâberimdekileri selâmette kıl, beni ve berâberimdekileri menzilimize ulaştır ey Rabbim! Ey Rabbim! Sana tevbe ettim, Sana sarıldım, takvayı bana azık olarak ver, günâhımı mağfiret et, her nereye yönelirsem beni hayra yönelt!” (krş. Nevevî, el-Ezkâr, 195 vd.)

Sefer Duası

Allah’ın ismiyle. Allah’a îmân ettim, Allah’a sarıldım, Allah’a tevekkül ettim, güç ve kuvvet ancak Allah’ın yardımıyladır.” derse en hayırlı bir yere çıkmakla nasiblendirilir ve kötü bir yere çıkmanın şerri ondan geri çevrilir.” (Ali el-Müttâkî, no: 17534)

Yolculuğa çıkarken okunacak diğer bazı etkili dualar için bu linke tıklayınız.

Seyahat sırasında herhangi bir ulaşım aracına binerken yada inerken okunacak duaları görmek için bu linke tıklayınız.


Yayımlandı

kategorisi