Yhgm Atama

YHGM Atama Süreci

Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü (YHGM), Bakanlığın insan kaynakları politikalarını ve stratejilerini belirleme, uygulama ve izleme, sağlık hizmetlerinde çalışan personelin atama, nakil, terfi, emeklilik, disiplin ve özlük işlemlerini yürütme, sağlık tesislerinin personel ihtiyaçlarını karşılama ve sağlık tesislerinin işleyişinde kullanılan araç-gereç ve diğer malzemelerin temini ve dağıtımının yapılması gibi görevleri yerine getiren bir genel müdürlüktür.

YHGM tarafından yürütülen atama işlemleri, sağlık hizmetlerinde çalışan personelin kariyer gelişimini, hizmet sunumunun etkinliğini ve verimliliğini sağlamaya yöneliktir. Bu kapsamda, YHGM tarafından yapılan atama işlemleri şu şekilde özetlenebilir:

 • İlk defa atama: Sağlık Bakanlığı’na ilk defa atanacak personel için yapılan atama işlemidir. Bu atama işlemi, Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan personel alım sınavları sonucunda gerçekleştirilir.
 • Yeniden atama: Sağlık Bakanlığı’nda görev yapan personel için yapılan atama işlemidir. Bu atama işlemi, personelin hizmet süresi, hizmet puanı, liyakat ve ihtiyaçlar göz önünde bulundurularak gerçekleştirilir.
 • Diğer kurumlardan atama: Sağlık Bakanlığı’na diğer kurumlardan atanan personel için yapılan atama işlemidir. Bu atama işlemi, personelin hizmet süresi, hizmet puanı, liyakat ve ihtiyaçlar göz önünde bulundurularak gerçekleştirilir.
 • Diğer kurumlara atama: Sağlık Bakanlığı’ndan diğer kurumlara atanan personel için yapılan atama işlemidir. Bu atama işlemi, personelin hizmet süresi, hizmet puanı, liyakat ve ihtiyaçlar göz önünde bulundurularak gerçekleştirilir.
 • Eş durumu atama: Sağlık Bakanlığı’nda görev yapan personelin eş durumu nedeniyle atanması işlemidir. Bu atama işlemi, personelin hizmet süresi, hizmet puanı, liyakat ve ihtiyaçlar göz önünde bulundurularak gerçekleştirilir.
 • Mazeret atama: Sağlık Bakanlığı’nda görev yapan personelin mazeretleri nedeniyle atanması işlemidir. Bu atama işlemi, personelin hizmet süresi, hizmet puanı, liyakat ve ihtiyaçlar göz önünde bulundurularak gerçekleştirilir.

YHGM Atama Süreci Adımları

YHGM tarafından yapılan atama işlemleri, şu şekildeki adımlardan oluşur:

 1. İhtiyaç tespiti: YHGM, sağlık tesislerinin personel ihtiyaçlarını tespit eder.
 2. Atama duyurusu: YHGM, ihtiyaç duyulan personel için atama duyurusu yapar.
 3. Başvuru: Atama duyurusunda belirtilen şartları sağlayan personel, başvuru yapar.
 4. Sınav: YHGM tarafından ihtiyaç duyulan personel için sınav yapılır.
 5. Sonuçların açıklanması: Sınav sonuçları açıklanır.
 6. Atama işlemleri: Sınavda başarılı olan personel için atama işlemleri gerçekleştirilir.

İhtiyaç Tespiti

YHGM, sağlık tesislerinin personel ihtiyaçlarını tespit etmek için çeşitli yöntemler kullanır. Bu yöntemler arasında, sağlık tesislerinden gelen talepler, personel sayı ve nitelikleri, hizmet sunumunun durumu gibi faktörler yer alır.

Atama Duyurusu

YHGM, ihtiyaç duyulan personel için atama duyurusu yapar. Atama duyurusunda, atama yapılacak kadrolar, başvuru şartları, başvuru süresi ve başvuru şekli gibi bilgiler yer alır.

Başvuru

Atama duyurusunda belirtilen şartları sağlayan personel, başvuru yapar. Başvurular, genellikle e-Devlet üzerinden veya YHGM’nin web sitesinden yapılır.

Sınav

YHGM tarafından ihtiyaç duyulan personel için sınav yapılır. Sınavın şekli ve içeriği, atama yapılacak kadroya göre değişiklik gösterebilir.

Sonuçların Açıklanması

Sınav sonuçları açıklanır. Sınavda başarılı olan personel için atama işlemleri gerçekleştirilir.

Atama İşlemleri

Sınavda başarılı olan personel için atama işlemleri gerçekleştirilir. Bu işlemler, genellikle Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden yapılır.

YHGM Atama İşlemlerinde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

YHGM tarafından yapılan atama işlemleri için dikkat edilmesi gereken bazı hususlar vardır. Bu hususlar arasında, atama duyurusunda belirtilen şartların eksiksiz olarak yerine getirilmesi, başvuru süresinin kaçırılmaması, başvuru formunun eksiksiz ve doğru olarak doldurulması gibi faktörler yer alır.

YHGM Atama Sonuçlarının Sorgulanması

YHGM atama sonuçları, genellikle YHGM’nin web sitesinden sorgulanabilmektedir. Sonuçlar, sorgulama ekranına T.C. kimlik numarası ve şifre girilerek görüntülenebilir.

**YHGM Atama İ


Yayımlandı

kategorisi