Yerçekimi Yasasını Kim Buldu

Yerçekimi Yasası’nı Kim Buldu?

Yerçekimi, Dünya’nın ve diğer gök cisimlerinin diğer cisimleri kendine doğru çekmesi olayıdır. Bu olay, Dünya’nın yüzeyindeki cisimlerin yere düşmesine, Ay’ın Dünya’nın etrafında dönmesine ve Güneş’in gezegenlerin etrafında dönmesine neden olur.

Yerçekimi yasası, bu olayı matematiksel olarak tanımlayan bir yasadır. Bu yasa, bir cismin diğer bir cismi çekme kuvvetini, bu cisimlerin kütleleri ve aralarındaki mesafeye bağlı olarak hesaplar.

Yerçekimi Yasası’nın Tarihçesi

Yerçekimi olayı, Antik Yunan filozofları tarafından da gözlemlenmiş ve tartışılmıştır. Ancak bu olaya dair bilimsel bir açıklama, 17. yüzyılda Isaac Newton tarafından yapılmıştır.

Newton, yerçekimi kuvvetinin, cisimlerin kütleleri ve aralarındaki mesafeye bağlı olduğunu keşfetmiştir. Bu keşfini, Philosophiae Naturalis Principia Mathematica adlı eserinde yayınlamıştır.

Newton’un yerçekimi yasası, modern fiziğin temel yasalarından biridir. Bu yasa, astronomi, uzay araştırmaları, mühendislik ve diğer birçok alanda kullanılmaktadır.

Newton’un Yerçekimi Yasası’nın Formülü

Newton’un yerçekimi yasası, aşağıdaki formülle ifade edilir:

F = G * m1 * m2 / r^2

Bu formülde;

 • F, iki cisim arasındaki çekim kuvvetidir.
 • G, evrensel kütleçekim sabitidir.
 • m1 ve m2, iki cismin kütleleridir.
 • r, iki cismin arasındaki mesafedir.

Evrensel Kütleçekim Sabiti (G)

Evrensel kütleçekim sabiti, Newton’un yerçekimi yasasının bir sabittir. Bu sabitin değeri, yaklaşık olarak 6,67408 × 10^-11 m^3 kg^-1 s^-2’dir.

Yerçekimi Yasasının Sonuçları

Newton’un yerçekimi yasası, aşağıdaki sonuçları açıklar:

 • Cisimler, yere doğru düşer.
 • Ay, Dünya’nın etrafında döner.
 • Güneş, gezegenlerin etrafında döner.
 • Gezegenler, Güneş’in etrafında eliptik yörüngelerde döner.

Yerçekimi Yasasının Uygulamaları

Newton’un yerçekimi yasası, aşağıdaki alanlarda kullanılmaktadır:

 • Astronomi: Gök cisimlerinin hareketlerini açıklamak için kullanılır.
 • Uzay araştırmaları: Uzay araçlarının hareketlerini kontrol etmek için kullanılır.
 • Mühendislik: Binaların, köprülerin ve diğer yapıların tasarımında kullanılır.
 • Fizik: Madde ve enerjinin davranışlarını açıklamak için kullanılır.

Yerçekimi Yasasının Geliştirilmesi

Newton’un yerçekimi yasası, modern fiziğin temel yasalarından biridir. Ancak bu yasa, bazı durumlarda tam olarak doğru değildir. Örneğin, çok büyük kütleli cisimler için Newton’un yasası, Einstein’ın genel görelilik teorisine göre daha az doğrudur.

Einstein’ın genel görelilik teorisi, yerçekimi olayını, uzay-zamanın eğrilmesine bağlı olarak açıklar. Bu teoriye göre, kütleli cisimler, uzay-zamanı eğriltirler. Bu eğrilme, diğer cisimleri kendine doğru çeker.

Genel görelilik teorisi, Newton’un yerçekimi yasasını, çok büyük kütleli cisimler için daha doğru bir şekilde açıklar. Ancak bu teori, günlük hayatta gözlemlediğimiz yerçekimi olaylarını açıklamak için yeterli değildir. Bu nedenle, Newton’un yerçekimi yasası, günlük hayatta hala geçerliliğini korumaktadır.

Sonuç

Yerçekimi, Dünya’nın ve diğer gök cisimlerinin diğer cisimleri kendine doğru çekmesi olayıdır. Bu olay, Newton’un yerçekimi yasası ile matematiksel olarak tanımlanır.

Newton’un yerçekimi yasası, modern fiziğin temel yasalarından biridir. Bu yasa, astronomi, uzay araştırmaları, mühendislik ve diğer birçok alanda kullanılmaktadır.


Yayımlandı

kategorisi