Yangına Karşı Okunacak Dua 2018-2019

Evde, işyerinde veya gittiğiniz yerlerde yangından korunmak için bu duaları okumanız hayırlı olacaktır. Ayrıca sadece yangınlardan değil, aynı zamanda diğer doğal afetlerden de korunmanızı sağlayacaktır.

Okunuşu:“Allahümme ente Rabbi la ilahe illa ente aleyke tevekkeltü ve ente Rabbü’l-arşi’azimi la havle ve la kuvvete illa billahi’l-aliyyil azimi maşaallhü kane ve ma’lem yeşau lem yekun a’lemu ennallahe ala külli şey’in kadirun ve ennallahe kad ehate bi külli şey’in ilmen ve ahsa külle şey’in adeda,Allahümme inni euzubike min şerri külli nefsin ve min şerri külli dabbetin ente ahizün bi nasiyetiha inne Rabbi ala sıratın müstakim”

Anlamı:”Allah’ım! Sen,ben,m Rabbimsin,sen’den başka ilah yoktur.Sana güvendim,Sen muazzam arşın sahibisin.Yüce ve kudretli Allah’tan başka sıüınılacak yoktur.Allahü teala ne dilerse o olur.her kudret ve kuvvet O’nun elindedir.O her şeyi bilir ve her şeyin sayısını bilir.Allah’ım her türlü mahlıkattan,hayvanlardan,her türlü afettten sana sığınırım.Her şeyin idaresi yedi- kudreti sendedir.Allah’ım beni senin doğru ve hak yolundan ayırma.”

Kaynak:Nihat Hatipoğlu(Günlük dualar)

Yine de önce eşeği sağlam kazığa bağlamakta yani gerekli önlemleri almakta fayda var. Ondan sonra artık Allah’a havale etmek gerekir.

Dinimizde dua etmek Allah tarafından emredilmiştir ve tüm müminler bir ibadet olarak dua etmek zorundadır.

İslam’da dualar rahmet kapılarını açar ve Allah katında çok değerlidir. Üstelik Allah dua etmeyen kuluna kızar.

Dua insanın Allah ile irtibatını sağlar, Allah’a olan inancını ve güvenini pekiştirir.

Dua etmek sizi gündelik hayatın stres, sıkıntı ve dertlerinden kurtarır. Eğer psikolojik ve ruhsal anlamda rahatsızsanız, dua etmek sizi hemen iyileştirecektir. Ayrıca dualar sizi görünmez kazadan ve beladan korumakta ve hayra vesile olur.

Aslında Tüm Dualar Kabul Olur veya Daha İyisi Olur!

“Dua eden bir mü’minin; günah olan bir şeyi istemedikçe
veya akrabalık ilişkisini kesmek için dua etmedikçe, Allah ya
onun duasını kabul eder veya ondan duası nispetinde bir kö-
tülüğü uzaklaştırır veya onun duası kadar günahlarını siler.”
(Abdürrazzâk, Dua, 18650)
B. KABUL OLAN DUA


Yayımlandı

kategorisi