Veterinerlik Atama Puanları

Tıbbi Dökümantasyon ve Sekreterlik Atama

Tıbbi sekreterlik, sağlık alanında kullanılan tüm tıbbi dokümantasyonun ve sekreterlik hizmetlerinin yürütülmesini sağlayan bir meslektir. Tıbbi sekreterler, hastaneler, poliklinikler, laboratuvarlar, eczaneler gibi sağlık kuruluşlarında görev yaparlar.

Tıbbi sekreterlerin görevleri şunlardır:

 • Hasta kayıtlarını tutmak ve hastalara randevu vermek
 • Doktorların ve diğer sağlık personelinin çalışmalarını desteklemek
 • Tıbbi raporları, reçeteleri ve diğer tıbbi belgeleri hazırlamak
 • Telefonları cevaplamak ve gelen ziyaretçileri karşılamak
 • Sağlık kuruluşlarının işleyişine ilişkin idari ve mali işleri yürütmek

Tıbbi sekreterler, sağlık alanındaki gelişmeleri takip etmek ve yeni teknolojileri öğrenmek için sürekli olarak kendilerini geliştirmek zorundadır.

Tıbbi Sekreterlik Atama Sayısı

Son yıllarda tıbbi sekreterlik mesleğine olan ilginin artması nedeniyle, kamu kurum ve kuruluşlarında tıbbi sekreter kadrolarına yapılan atama sayısı da artmıştır.

2023 yılı KPSS 3. Dönem yerleştirme sonuçlarına göre, tıbbi sekreter kadrolarına toplam 32.000 atama yapılmıştır. Bu sayı, 2022 yılı KPSS 2. Dönem yerleştirmelerinde yapılan 15.537 atama sayısına göre yaklaşık iki kat daha fazladır.

Tıbbi Sekreterlik Atama Puanları

Tıbbi sekreterlik kadrolarına yapılan atamalar, KPSS P93 puanı ile yapılmaktadır. 2023 yılı KPSS 3. Dönem yerleştirmelerinde tıbbi sekreter kadrolarına atama için en düşük puan 80,6278 olarak gerçekleşmiştir.

Tıbbi Sekreterlik Atama Şartları

Tıbbi sekreter kadrolarına atanmak için aşağıdaki şartlar aranır:

 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
 • Kamu haklarından mahrum bulunmamak
 • Türk Ceza Kanunu’nun 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak
 • Erkek adaylar için askerlik ile ilişiği bulunmamak
 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinin (A) fıkrasında belirtilen genel şartları taşımak
 • ÖSYM tarafından yapılan KPSS P93 puan türünde en az 70 puan almış olmak

Tıbbi Sekreterlik Atama Olanakları

Tıbbi sekreterler, kamu kurum ve kuruluşlarının yanı sıra özel hastaneler, poliklinikler, laboratuvarlar, eczaneler ve diğer sağlık kuruluşlarında da çalışabilirler.

Tıbbi sekreterler, mesleki tecrübeleri ve edindikleri bilgi ve beceriler doğrultusunda daha üst pozisyonlara yükselebilirler. Örneğin, sağlık kuruluşlarında idari işler müdürü, sekreterlik hizmetleri müdürü veya eğitim sorumlusu olarak görev alabilirler.

Tıbbi Sekreterlik Mesleğinin Avantajları

Tıbbi sekreterlik mesleğinin avantajları şunlardır:

 • Sağlık alanında önemli bir yere sahip olan bir meslektir.
 • Kamu ve özel sektörde iş bulma imkanı yüksektir.
 • İş imkanları sürekli olarak artmaktadır.
 • Maaşları ortalamanın üzerindedir.

Tıbbi Sekreterlik Mesleğinin Dezavantajları

Tıbbi sekreterlik mesleğinin dezavantajları şunlardır:

 • İş yoğunluğuna bağlı olarak stresli bir meslek olabilir.
 • Sağlık sektöründe çalışanlar için geçerli olan mesai saatleri ve çalışma koşulları geçerlidir.
 • Bazı durumlarda hastalarla ve hasta yakınlarıyla iletişim kurulması gerekebilir.

Tıbbi Sekreterlik Mesleğine Nasıl Hazırlanılır?

Tıbbi sekreterlik mesleğine hazırlanmak için aşağıdaki seçenekler mevcuttur:

 • **Meslek liselerinin büro yönetimi ve sekreterlik, tıp sekreter

Yayımlandı

kategorisi