Veteriner Atama

Veteriner Atama

Veteriner hekimler, hayvanların sağlığını ve refahını korumakla görevli sağlık profesyonelleridir. Türkiye’de veteriner hekimler, Tarım ve Orman Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilmektedir.

Veteriner Hekim Atama Sayısı

Veteriner hekim atama sayısı, her yıl Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından belirlenmektedir. 2023 yılı için belirlenen veteriner hekim atama sayısı, 1000’dir. Bu sayı, önceki yıllara göre daha azdır.

Veteriner Hekim Atama Şartları

Veteriner hekim atamalarına başvurabilmek için, adayların aşağıdaki şartları taşıması gerekmektedir:

 • Veteriner fakültesinden mezun olmak
 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen genel şartları taşımak
 • ÖSYM tarafından yapılan KPSS sınavından geçerli puan almak

Veteriner Hekim Atama Süreci

Veteriner hekim atama süreci, aşağıdaki şekilde gerçekleşmektedir:

 • Tarım ve Orman Bakanlığı, her yıl KPSS sınav sonuçları açıklandıktan sonra, veteriner hekim atama kontenjanlarını belirler ve duyurur.
 • Adayların başvuruları, e-Devlet üzerinden yapılır.
 • Adayların başvuruları, ÖSYM tarafından değerlendirilir ve KPSS puanları ile sıralanır.
 • En yüksek puandan başlamak üzere, kadro sayısı kadar aday atama için uygun görülür.
 • Atama sonuçları, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından açıklanır.

Veteriner Hekim Atama Puanları

Veteriner hekim atama puanları, her yıl değişmektedir. 2023 yılı için belirlenen en düşük veteriner hekim atama puanı, 82,33’tür. Bu puan, Tarım ve Orman Bakanlığı’na bağlı veteriner müdürlüklerinde yapılacak atamalar için geçerlidir.

Veteriner Hekim Atama Sorunları

Veteriner hekim atamalarında, bazı sorunlar yaşanmaktadır. Bu sorunlardan bazıları şunlardır:

 • Atamalar, her yıl az sayıda yapılmaktadır.
 • Atama puanları, oldukça yüksektir.
 • Atamalarda, bazı branşlar diğer branşlara göre daha dezavantajlı durumdadır.

Veteriner Hekim Atamalarının Artırılması

Veteriner hekim atamalarının artırılması, aşağıdaki faydaları sağlayacaktır:

 • Hayvan sağlığı ve refahı konusundaki hizmetlerin iyileştirilmesine katkı sağlayacaktır.
 • Veteriner hekimlerinin iş bulma şansını artıracaktır.
 • Veteriner hekimliği eğitiminin kalitesinin artmasına katkı sağlayacaktır.

Veteriner hekim atamalarının artırılması için, aşağıdaki önlemler alınabilir:

 • Tarım ve Orman Bakanlığı’nın veteriner hekim istihdam ihtiyacının belirlenmesi
 • Atama kontenjanlarının bu ihtiyaç doğrultusunda artırılması
 • Atama puanlarının düşürülmesi
 • Branşlar arasında atama adaletinin sağlanması

Sonuç

Veteriner hekim atamalarında, bazı sorunlar yaşanmaktadır. Bu sorunların çözümü için, veteriner hekim atamalarının artırılması gerekmektedir. Bu durum, hayvan sağlığı ve refahı konusundaki hizmetlerin iyileştirilmesine, veteriner hekimlerinin iş bulma şansının artırılmasına ve veteriner hekimliği eğitiminin kalitesinin artmasına katkı sağlayacaktır.


Yayımlandı

kategorisi