Vakıa suresinden sonra okunacak dua nedir?

Kısa cevap: Genellikle gece  yatsı namazından sonra Vakıa suresiyle birlikte bu dua da okunur. Fakat maddi sıkıntı çekiyorsanız yada işlerinizin iyi gitmesini istiyorsanız, bu duayı 3 defa okuyunuz. Mümkünse 7 defa okumak daha iyidir.

VAKIA DUASININ MANASI
Ey Allah’ım! bütün mübarek kelimelerin ile Esma-i Hüsna’nın güzel isimlerinin hepsi ile ismi Azam avası ile kitabındaki rahmetinin sonsuzluğu ile arş-u alanın izzet ve şerefi ile sana yalvarırım. Bunların hürmetine senden isterim. Efendimiz üzerine salat-ı selam eyle ve bunların yüzü suyu hürmetine, beni güzelinden, helalinden noksansız, geniş, bol rızık ile ve menfeatli ilim ile rızıklandır.
Ey her şeye galip olan Allah’ım! Beni düşmanlarımın üzerine galip eyle.
Ey rahmeti bol olan Allah’ım! Bizi mağfiret eyle, ins ve cinin rezzağı rızıklandırıcı olan Allah’ım! Bizi rızıklandır.
Ey Allah’ım! Rızkım semada ise indiriver. Toprak altında ise çıkarıver. Uzak ise yakınlaştırıver. Az ise çoğaltıver. Çok ise bereketli kıl.
Ey Allah’ım! Beni daima cömertçe veren ellerden kılda dilenen ellerden yapma dilendirme.
Ey Fettah, Rezzak, Alim olan Allah’ım! Bize hayır kapılarını aç. Bütün mahlukatı rızıklandırdığın gibi bizi de rızıklandır.
Ey Allah’ım! Eğer ismim Kitap’da maddi ve manevi rızıkdan mahrum olan şakiler listesinde ise ismimi siliver de saidler yani Cennetlikler listesine bütün hayırlar ile muvaffak olan rızıklanmışların listesine kaydeyleyiver. Sen dualara icabet edensin. Bizim dualarımızıda kabul eyle Ya Rabbi.

Cübbeli Ahmet Hoca’dan zengin olmak için Vakıa suresinden sonra okunacak dua


Yayımlandı

kategorisi