Ünsüz Yumuşaması Örnekleri 2024-2025

Ünsüz Yumuşaması

Ünsüz yumuşaması, Türkçede yer alan “p, ç, t, k” harflerinin, ünlü ile başlayan bir ek almaları sonucunda, “b, c, d, g, ğ” harflerine dönüşmesidir. Bu ses olayı, Türkçede en sık görülen ses olaylarından biridir.

Ünsüz Yumuşamasının Kuralları

Ünsüz yumuşamasının kuralları şu şekildedir:

 • Ünsüz yumuşaması, Türkçede yer alan “p, ç, t, k” harflerinden biri ile biten kelimelere ünlü ile başlayan bir ek getirildiğinde gerçekleşir.
 • Ünsüz yumuşaması, kelimenin sonundaki sert ünsüzün, ünlü ile başlayan ekteki ünlünün etkisiyle yumuşamasıdır.
 • Ünsüz yumuşaması, hem yapım hem de çekim eklerinde görülür.
 • Ünsüz yumuşaması, tek heceli kelimelerde görülmez.

Ünsüz Yumuşamasının Örnekleri

Ünsüz yumuşamasına örnek olarak şu kelimeleri verebiliriz:

 • Yapım ekleri:

  • -mek, -mak: kitap – kitap-mak, ekmek – ekmek-mek
  • -cı, -ci, -çu, -çü: kitap – kitap-çı, ekmek – ekmek-çi
  • -lik, -lik, -luk, -lük: kitap – kitap-lık, ekmek – ekmek-lik
  • -daş, -daş, -daş, -daş: kitap – kitap-daş, ekmek – ekmek-daş
  • -siz, -siz, -suz, -suz: kitap – kitap-sız, ekmek – ekmek-siz
 • Çekim ekleri:

  • -i, -ı, -u, -ü: ağaç – ağaç-ı, kitap – kitap-ı
  • -e, -a: ağaç – ağaç-a, kitap – kitap-a
  • -de, -da, -te, -ta: ağaç – ağaç-da, kitap – kitap-ta
  • -den, -dan, -ten, -tan: ağaç – ağaç-dan, kitap – kitap-tan
  • -le, -la: ağaç – ağaç-la, kitap – kitap-la
  • -ler, -lar: ağaç – ağaç-lar, kitap – kitap-lar
  • -ler, -lar: ağaç – ağaç-lar, kitap – kitap-lar

Ünsüz Yumuşamasının İstisnaları

Ünsüz yumuşamasının bazı istisnaları vardır. Bu istisnalar şu şekildedir:

 • Tek heceli kelimeler:
  • top – topla
  • koç – koçum
  • dut – dutu
 • -lık, -lik, -luk, -lük ekiyle kurulan kelimeler:
  • karlık – karlı
  • taşlık – taşlı
  • gürlük – özgür
 • -ci, -ci, -çu, -çü ekiyle kurulan kelimeler:
  • becerikli – beceriksiz
  • beceriksiz – beceriksizliği
  • beceriksiz – beceriksizliğiyle

Ünsüz Yumuşamasının Anlamı

Ünsüz yumuşaması, Türkçede ses uyumunun sağlanmasına yardımcı olan bir ses olayıdır. Bu ses olayı sayesinde, Türkçe kelimelerin okunuş ve yazımı kolaylaşır.

Ünsüz Yumuşamasının Türkçede Kullanımı

Ünsüz yumuşaması, Türkçede çok sık kullanılan bir ses olayıdır. Bu ses olayı, Türkçe kelimelerin hemen hemen her yerinde görülebilir.

Ünsüz yumuşaması, Türkçeyi doğru ve güzel konuşmak için bilinmesi gereken önemli bir ses olayıdır.


Yayımlandı

kategorisi