Ücretli Atama

Ücretli Atama Nedir?

Ücretli atama, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından, ihtiyaç duyulan okullarda, kadrolu öğretmen bulunmaması durumunda, belirli bir süre için, ihtiyaç duyulan dersleri vermek üzere, üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun olmuş kişileri görevlendirme yöntemidir. Ücretli öğretmenler, kadrolu öğretmenler gibi, aynı dersleri verirler ve aynı görevleri yaparlar. Ancak, kadrolu öğretmenlere tanınan bazı haklara sahip değildirler. Örneğin, ücretli öğretmenlere kadro hakkı, emeklilik hakkı, yıllık izin hakkı gibi haklar tanınmamıştır.

Ücretli Atama Nasıl Yapılır?

Ücretli atama için, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından, her yıl duyuru yapılır. Bu duyuruda, ihtiyaç duyulan okullar, dersler ve kontenjanlar belirtilir. Başvurular, e-Devlet üzerinden yapılır. Başvurular, KPSS puanına göre değerlendirilir. En yüksek puana sahip adaylar, tercihlerine göre görevlendirilirler.

Ücretli Öğretmenlerin Hak ve Sorumlulukları

Ücretli öğretmenlerin hakları ve sorumlulukları, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre belirlenir. Ancak, ücretli öğretmenlere, kadrolu öğretmenlere tanınan bazı haklar tanınmamıştır. Örneğin, ücretli öğretmenlere kadro hakkı, emeklilik hakkı, yıllık izin hakkı gibi haklar tanınmamıştır.

Ücretli öğretmenlerin hakları şunlardır:

 • Ücretli öğretmenler, ek ders ücreti alırlar. Ek ders ücreti, her bir ders saati için belirlenen ücrettir.
 • Ücretli öğretmenler, haftalık 30 saate kadar ders verebilirler.
 • Ücretli öğretmenler, yasal izinlere sahiptirler.

Ücretli öğretmenlerin sorumlulukları şunlardır:

 • Ücretli öğretmenler, Milli Eğitim Bakanlığı’nın belirlediği müfredat doğrultusunda dersleri vermekle yükümlüdürler.
 • Ücretli öğretmenler, öğrencilerin disiplinine ve eğitim-öğretim faaliyetlerine katkıda bulunmakla yükümlüdürler.

Ücretli Atama ve Kadrolu Atama Arasındaki Farklar

Ücretli atama ve kadrolu atama arasındaki temel farklar şunlardır:

 • Kadrolu öğretmenler, devlet memuru statüsündedir. Ücretli öğretmenler ise işçi statüsündedir.
 • Kadrolu öğretmenler, emeklilik hakkı, yıllık izin hakkı gibi birçok hakka sahiptir. Ücretli öğretmenler ise bu haklara sahip değildir.
 • Kadrolu öğretmenler, genellikle daha yüksek maaş alırlar. Ücretli öğretmenlerin maaşları, ek ders ücretine göre belirlenir.

Ücretli Atamaların Artış Nedenleri

Ücretli atamaların artış nedenleri şunlardır:

 • Eğitim-öğretim alanındaki ihtiyaçlar: Türkiye’de, eğitim-öğretim alanında her yıl binlerce öğretmen açığı oluşmaktadır. Bu açığı kapatmak için, ücretli atama yöntemine başvurulmaktadır.
 • Kadrolu öğretmen atamalarını azaltma politikası: Son yıllarda, devlet, kadrolu öğretmen atamalarını azaltma politikası izlemektedir. Bu politikanın bir sonucu olarak, ücretli atamalarda artış yaşanmaktadır.

Ücretli Atamaların Sorunları

Ücretli atamaların bazı sorunları şunlardır:

 • Ücretli öğretmenlerin hakları ve sosyal güvencesi sınırlıdır.
 • Ücretli öğretmenler, kadrolu öğretmenlere göre daha düşük maaş alırlar.
 • Ücretli öğretmenlerin iş güvencesi yoktur.

Ücretli Atamaların Çözüm Önerileri

Ücretli atamaların sorunlarının çözümü için, aşağıdaki öneriler yapılabilir:

 • Ücretli öğretmenlerin hakları ve sosyal güvencesi artırılmalıdır.
 • Ücretli öğretmenlerin maaşları, kadrolu öğretmenlerin maaşlarına yakınlaştırılmalıdır.
 • Ücretli öğretmenlerin iş güvencesi sağlanmalıdır.

Sonuç

Ücretli atama, Türkiye’de eğitim-öğretim alanında önemli bir sorundur. Ücretli öğretmenlerin hakları ve sosyal güvencesinin artırılması, maaşlarının yükseltilmesi ve iş güvencelerinin sağlanması için, gerekli önlemler alınmalıdır.


Yayımlandı

kategorisi