Tuvalete girerken okunacak dua nedir?

Soru: Tuvalete girmeden önce okunması gereken dua nedir? Tuvalete girdikten sonra ve girerken hangi dua okunur?

Kısa cevap: Şu duayı hem tuvalete girerken hem de çıkarken okumak çok iyidir.

Müslümanlar genel olarak tuvalete sol ayakla girip sağ ayakla çıkarlar. Ayrıca Allah’ın adının yazdığı yüzük ve benzeri şeylerle tuvalete girilmez.

Lavaboya gitmeden önce okunacak en etkili duaların listesi:

Aşağıda yer alan her duanın Türkçe anlamı da verilmiştir.

  • “Allâhümme innî eûzü bike minel hubusi vel habâis.” Anlamı: Allah’ım! Pislikten ve cin ve şeytan gibi kötü yaratıklardan sana sığınırım.
  • *Allâhümme innî eûzü bike minel hubusi vel habâis ve eûzü billâhi minerricsi ven-necesiş-şeytânir-racîm. Anlamı: Allah’ım! Pislikten ve pis olan şeylerden sana sığınırım. Kovulmuş şeytanın murdar pisliklerinden de Allah’a sığınırım.
  • Tuvaletler şeytanların hazır bulundukları yerlerdir.Tuvalete girdiği zaman, insanoğlunun avretleri ile cinnîlerin gözleri arasındaki perde, kişinin “Bismillah”demesidir.

Aşağıdaki dualar da alternatif olarak önerilmektedir:

  • *Bismillâh (Allah’ın adıyla)
  • *Allâhümme innî eûzü bike (Allah’ım, şüphesiz sana sığınırım.)
  • *Eûzü billah (Allah’a sığınırım)

Not: Yukarıdaki duaların Türkçe anlamı parantez içerisinde yer almaktadır.

TUVALETE GİRERKEN; 

Resûl-i Ekrem Efendimiz (s.a.v.) de tuvalete girerken duâ okumuş, habis varlıkların şerrinden Allah’a sığınmıştır. Efendimiz’in tuvalete girerken okuduğu duâ şöyledir.
“Bismillâh. Allahümme innî eûzü bike mine’l-hubsi ve’l-habâis.” 

“Bismillâh. Allah’ım, hususi ve umumi bütün kötülükleri bünyesinde toplayan habislerden sana sığınırım.”

TUVALETTEN ÇIKARKEN; 

Resûl-i Ekrem Efendimiz (s.a.v.) tuvaletten çıkarken şu duâyı okuyarak çıkardı:
“Elhamdü lillâhillezî ezhebe anni’l-ezâ ve âfânî…” 

“Bana rahatsızlık veren şeyleri giderip, sıhhat ve afiyet hibe eden Allah’a hamd olsun.”

Efendimiz tuvalet çıkışında bazan da “Gufrâneke yâ Rab” der, böyle rahatlama nimetleri karşısında İlâhî lûtfa teşekkür ederdi.


Yayımlandı

kategorisi