Turan Taktiği Kim Buldu

Turan Taktiği ve Kimin Tarafından Bulunulduğu

Turan Taktiği Nedir?

Turan taktiği, düşman birliklerini çevreleyerek yok etmeyi amaçlayan bir askeri taktiktir. Bu taktik, Türk devletleri tarafından yüzyıllardır kullanılmış ve birçok önemli zaferin kazanılmasında etkili olmuştur.

Turan taktiği, iki aşamalı olarak uygulanır:

  • Sahte ricat: Bu aşamada, Türk ordusu düşman birliklerini kışkırtarak onları savaşa çekmeye çalışır. Bu amaçla, ordunun bir kısmı düşman birliklerine saldırır ve geri çekilir. Düşman birlikleri, Türk ordusunun yenildiğini düşünerek peşinden koşar.
  • Kuşatma: Düşman birlikleri Türk ordusunun geri çekilme tuzağına düştüğünde, Türk ordusunun kalan kısmı düşman birliklerini kuşatır. Kuşatma sonucunda, düşman birlikleri yok edilir.

Turan Taktiği’nin Tarihçesi

Turan taktiği, ilk olarak MÖ 209 yılında Mete Han tarafından Baideng Savaşı’nda kullanılmıştır. Bu savaşta, Mete Han’ın komutasındaki Türk ordusu, Çin ordusunu kuşatma altına alarak büyük bir zafer kazanmıştır.

Turan taktiği, daha sonra da Türk devletleri tarafından birçok kez başarıyla uygulanmıştır. Bu taktik, Malazgirt Meydan Muharebesi’nde Alp Arslan, Mohaç Meydan Muharebesi’nde Kanuni Sultan Süleyman ve Kırım Savaşı’nda Kırım Hanı Kaplan Giray tarafından kullanılmıştır.

Turan Taktiği’nin Etkisi

Turan taktiği, Türk devletlerinin askeri başarılarında önemli bir rol oynamıştır. Bu taktik sayesinde, Türk devletleri çok daha küçük ordularla çok daha büyük orduları yenmeyi başarmıştır. Turan taktiği, Türk tarihinin en önemli askeri taktiklerinden biridir.

Turan Taktiği’nin Bulunuşu

Turan taktiği, Türkler tarafından yüzyıllardır kullanıldığı için, bu taktiğin ilk olarak kim tarafından bulunduğunu kesin olarak söylemek mümkün değildir. Ancak, bu taktiğin ilk olarak Mete Han tarafından kullanılmış olması muhtemeldir.

Mete Han, MÖ 209 yılında Baideng Savaşı’nda Çin ordusunu kuşatma altına alarak büyük bir zafer kazanmıştır. Bu savaşta Mete Han, düşman birliklerini çevreleyerek yok etmeyi amaçlayan bir taktik kullanmıştır. Bu taktik, Turan taktiği olarak adlandırılmıştır.

Mete Han’ın Baideng Savaşı’ndaki zaferi, Turan taktiğinin etkinliğini kanıtlamıştır. Bu taktik, daha sonra da Türk devletleri tarafından birçok kez başarıyla uygulanmıştır.

Turan Taktiği’nin Kullanıldığı Savaşlar

Turan taktiği, Türk devletleri tarafından birçok savaşta kullanılmıştır. Bu taktiğin kullanıldığı en önemli savaşlardan bazıları şunlardır:

  • Baideng Savaşı (MÖ 209)
  • Malazgirt Meydan Muharebesi (1071)
  • Mohaç Meydan Muharebesi (1526)
  • Kırım Savaşı (1687-1688)

Baideng Savaşı

Baideng Savaşı, MÖ 209 yılında Çin ile Hunlar arasında yapılan bir savaştır. Savaş, Çin’in kuzeyinde bulunan Baideng Vadisi’nde yapılmıştır.

Savaşta, Hun ordusu Mete Han komutasındaydı. Çin ordusu ise Han Hanedanı’nın imparatoru Gaozu komutasındaydı.

Savaş, Mete Han’ın komutasındaki Hun ordusunun zaferiyle sonuçlanmıştır. Bu zafer sonucunda, Hunlar Çin’in kuzeyinde büyük bir güç haline gelmiştir.

Malazgirt Meydan Muharebesi

Malazgirt Meydan Muharebesi, 26 Ağustos 1071 tarihinde Selçuklular ile Bizans İmparatorluğu arasında yapılan bir savaştır. Savaş, Malazgirt Ovası’nda yapılmıştır.

Savaşta, Selçuk ordusu Alp Arslan komutasındaydı. Bizans ordusu ise İmparator Romanos Diogenes komutasındaydı.

Savaş, Alp Arslan’ın komutasındaki Selçuk ordusunun zaferiyle sonuçlanmıştır. Bu zafer sonucunda, Selçuklular Anadolu’ya girme fırsatı bulmuşlardır.

Mohaç Meydan Muharebesi

Mohaç Meydan Muharebesi, 29 Ağustos 1526 tarihinde Osmanlı İmparatorluğu ile Macaristan Krallığı arasında yapılan bir savaştır. Savaş, Macaristan’ın Moh


Yayımlandı

kategorisi