Tübitak 2204 B Proje Örnekleri 2024-2025 Güncel

TÜBİTAK 2204-B Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından ortaokul öğrenimine devam etmekte olan öğrencileri temel, sosyal ve uygulamalı bilim alanlarında çalışmalar yapmaya teşvik etmek, çalışmalarını yönlendirmek ve mevcut bilimsel çalışmalarının gelişimine katkı sağlamak amacıyla düzenlenen bir yarışmadır.

Yarışmaya, ortaokulların 6, 7, 8. sınıflarında öğrenim gören öğrenciler bireysel veya grup olarak katılabilirler. Gruplarda en fazla 3 öğrenci bulunabilir.

Yarışmaya katılan projeler, TÜBİTAK Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı (BİDEB) tarafından oluşturulan seçici kurul tarafından değerlendirilir. Seçici kurul, projelerin bilimsel niteliği, özgünlüğü, uygulanabilirliği ve projenin hazırlanma aşamasında gösterilen çaba gibi kriterlere göre değerlendirir.

Yarışmada dereceye giren projeler, TÜBİTAK tarafından düzenlenen ödül töreninde ödüllendirilir. Ödüller, para ödülü, katılım belgesi ve TÜBİTAK Bilim Olimpiyatlarına katılma hakkı gibi çeşitli unsurlardan oluşabilir.

Proje Konusu Seçimi

Yarışmaya katılmak isteyen öğrencilerin öncelikle bir proje konusu seçmeleri gerekir. Proje konusu, temel, sosyal veya uygulamalı bilim alanlarından herhangi birinde olabilir. Proje konusu, öğrencinin ilgi duyduğu ve araştırmak istediği bir konu olmalıdır.

Proje konusu seçerken dikkat edilmesi gereken bazı noktalar şunlardır:

 • Proje konusu, araştırmaya uygun olmalıdır.
 • Proje konusu, özgün olmalıdır.
 • Proje konusu, uygulanabilir olmalıdır.

Proje Yazım Rehberi

Yarışmaya katılan projeler, TÜBİTAK tarafından hazırlanan proje yazım rehberi doğrultusunda hazırlanmalıdır. Proje yazım rehberi, projenin hazırlanması ve sunulması ile ilgili tüm detayları içermektedir.

Proje yazım rehberine TÜBİTAK’ın internet sitesinden ulaşılabilir.

Proje Hazırlama

Proje hazırlama süreci, aşağıdaki aşamalardan oluşur:

 1. Araştırma: Proje konusu ile ilgili araştırma yapılır.
 2. Hipotez: Araştırma sonucunda elde edilen bilgiler doğrultusunda bir hipotez geliştirilir.
 3. Planlama: Projenin gerçekleştirilmesi için bir plan yapılır.
 4. Uygulama: Plan doğrultusunda proje gerçekleştirilir.
 5. Veri Toplama: Projenin sonucunda elde edilen veriler toplanır.
 6. Veri Analizi: Toplanan veriler analiz edilir.
 7. Sonuçlar: Elde edilen sonuçlar yorumlanır ve raporlanır.

Proje Sunumu

Yarışmaya katılan projeler, TÜBİTAK tarafından düzenlenen bölge yarışmalarında sunulur. Bölge yarışmalarında dereceye giren projeler, ulusal yarışmaya katılmaya hak kazanır.

Proje sunumu, aşağıdaki aşamalardan oluşur:

 1. Sunumun Hazırlanması: Projenin sonuçları ve bulguları, sunuma hazırlanır.
 2. Sunumun Pratiği: Sunum, pratik yapılarak hatalardan arındırılır.
 3. Sunumun Sunulması: Proje, jüri üyelerine sunulur.

Örnek Projeler

TÜBİTAK 2204-B Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması’nda dereceye giren projelerden bazı örnekler şunlardır:

 • “Enerji Tasarruflu Güneş Enerjili Su Isıtıcı Yapımı” projesinde, güneş enerjisinden yararlanılarak su ısıtıcısı tasarlanmıştır. Bu proje, enerji tasarrufu ve çevre dostu olması nedeniyle dereceye girmiştir.
 • “Atık Malzemelerden Oyuncak Yapımı” projesinde, atık malzemelerden oyuncak yapılmıştır. Bu proje, geri dönüşümün önemini vurgulaması nedeniyle dereceye girmiştir.
 • “Engelli Dostu Bisiklet Tasarımı” projesinde, engelli bireylerin kullanımına uygun bisiklet tasarlanmıştır. Bu proje, engelli bireylerin yaşam kalitesini iyileştirmeye yönelik olması nedeniyle dereceye girmiştir.

Bu projeler, TÜBİTAK 2204-B Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması’na katılmak isteyen öğrenciler için ilham kaynağı olabilir.

Sonuç

TÜBİTAK 2204-B Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması, ortaokul öğrencilerinin bilimsel araştırma becerilerini geliştirmelerine ve bilimsel çalışmalara katılmalarına olanak sağlayan önemli bir yarışmadır. Bu yarışmaya katılmak isteyen öğrencilerin, proje konusu seçimi, proje hazırlama ve proje sunumu aşamalarında dikkatli olmaları gerekir.


Yayımlandı

kategorisi