Tübitak 1001 Proje Örnekleri 2024-2025 Güncel

TÜBİTAK 1001 Proje Örnekleri

TÜBİTAK 1001 Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı, Türkiye’de bilimsel ve teknolojik araştırmaların geliştirilmesini ve desteklenmesini amaçlayan bir programdır. Program kapsamında, üniversiteler, araştırma kuruluşları ve sanayi kuruluşları tarafından yürütülecek yenilikçi ve özgün araştırma projeleri desteklenmektedir.

Programa başvurular, TÜBİTAK’ın belirlediği çağrı dönemleri içerisinde yapılabilmektedir. Çağrı dönemleri, programın amaçları ve öncelikleri doğrultusunda belirlenmektedir. 2023 yılı için açıklanan çağrı dönemleri şunlardır:

 • Deprem Bölgesi Üniversiteleri Özel Çağrısı – BİNBİRÇABA
 • Spor Araştırmaları Çağrısı
 • Müsilaj Araştırmaları Çağrısı
 • Kutup Yabancı Araştırma Üssü Katılım Çağrısı
 • Kutup 1001
 • COVID-19 SOBAG Çağrısı
 • Deprem Araştırmaları Çağrısı
 • Cumhuriyetimizin 100. Yılında Bilimsel ve Teknolojik Araştırmalar Çağrısı

TÜBİTAK 1001 projeleri, farklı disiplinlerden araştırmacıların ortaklaşa yürütebileceği projelerdir. Projelerin başarılı olabilmesi için, özgün ve yenilikçi bir araştırma konusuna sahip olması, projenin uygulama aşamasının detaylı olarak planlanmış olması ve projenin gerçekleştirilmesi için yeterli finansal desteğin sağlanması gerekmektedir.

TÜBİTAK 1001 Proje Örnekleri

TÜBİTAK 1001 kapsamında desteklenen projeler, farklı disiplinlerden ve farklı araştırma kurumlarından gelmektedir. Bu projeler, bilim ve teknolojinin farklı alanlarında önemli katkılar sağlamaktadır.

Fen ve Mühendislik Alanındaki Proje Örnekleri

 • Enerji alanında: Yenilenebilir enerji kaynakları, enerji verimliliği, enerji depolama gibi konularda yürütülen projeler, Türkiye’nin enerji bağımsızlığına katkı sağlamaktadır.
 • İletişim ve bilişim alanında: Yapay zeka, büyük veri, siber güvenlik gibi konularda yürütülen projeler, Türkiye’nin teknolojik gelişimine katkı sağlamaktadır.
 • Sağlık alanında: Yeni ilaç ve tedavi yöntemleri, yeni teşhis yöntemleri, yeni medikal cihazlar gibi konularda yürütülen projeler, Türkiye’nin sağlık alanındaki gelişimine katkı sağlamaktadır.

Sosyal Bilimler Alanındaki Proje Örnekleri

 • Eğitim alanında: Yeni eğitim yaklaşımları, yeni eğitim teknolojileri, yeni eğitim programları gibi konularda yürütülen projeler, Türkiye’nin eğitim sisteminin iyileştirilmesine katkı sağlamaktadır.
 • Sosyal politikalar alanında: Yoksulluk, işsizlik, eğitim gibi konularda yürütülen projeler, Türkiye’nin sosyal sorunlarının çözümüne katkı sağlamaktadır.
 • Çevre alanında: İklim değişikliği, çevre kirliliği, doğal afet yönetimi gibi konularda yürütülen projeler, Türkiye’nin çevre sorunlarının çözümüne katkı sağlamaktadır.

TÜBİTAK 1001 Projelerine Başvuru

TÜBİTAK 1001 projelerine başvuru yapmak için, projenin araştırmacıları tarafından bir proje önerisi hazırlanması gerekmektedir. Proje önerisi, projenin amacını, hedeflerini, kapsamını, özgün değerini, yöntemini, uygulama aşamasını, proje yönetimini, ekibini ve araştırma olanaklarını içermektedir.

Proje önerileri, TÜBİTAK tarafından oluşturulan bir panel tarafından değerlendirilmektedir. Panel, projenin bilimsel ve teknik yeterliliğini, projenin uygulanabilirliğini ve projenin topluma katkısını değerlendirmektedir.

TÜBİTAK 1001 Projelerinin Yararları

TÜBİTAK 1001 projeleri, araştırmacılara önemli avantajlar sağlamaktadır. Bu avantajlar şunlardır:

 • Projenin finansmanı: TÜBİTAK, projenin finansmanını sağlamaktadır. Bu sayede, araştırmacılar projeye odaklanabilmektedir.
 • Projenin tanıtımı: TÜBİTAK, projenin tanıtımını yapmaktadır. Bu sayede, projenin topluma ve ilgili kurumlara ulaşımı kolaylaşmaktadır.
 • Projenin uluslararasılaşması: TÜBİTAK, projenin uluslararasılaşmasına destek vermektedir. Bu sayede, projenin uluslararası düzeyde kabul görmesi sağlanmaktadır.

Sonuç olarak, TÜBİTAK 1001 Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı, Türkiye’de bilimsel ve teknolojik araştırmaların geliştirilmesini ve desteklenmesini amaçlayan önemli bir programdır. Program kapsamında desteklenen projeler, bilim ve teknolojinin farklı alanlarında önemli katkılar sağlamaktadır.


Yayımlandı

kategorisi