Toplumcu Gerçekçi Şiir Örnekleri 2024-2025 Güncel

Toplumcu Gerçekçi Şiir Örnekleri

Toplumcu gerçekçi şiir, 20. yüzyılın başlarında Avrupa’da ortaya çıkan ve daha sonra tüm dünyaya yayılan bir şiir akımıdır. Bu akım, şiirin toplumdaki gerçekleri yansıtması gerektiğini savunur. Toplumcu gerçekçi şairler, şiirlerinde işçi sınıfının, yoksulların ve ezilenlerin sorunlarını dile getirirler.

Toplumcu gerçekçi şiir, Türkiye’de de önemli bir yere sahiptir. Bu akımın Türkiye’deki öncüleri arasında Nazım Hikmet, Ahmet Arif, Cemal Süreya ve Attilâ İlhan gibi şairler yer alır.

Nazım Hikmet’in Toplumcu Gerçekçi Şiirleri

Nazım Hikmet, toplumcu gerçekçi şiirin Türkiye’deki en önemli temsilcilerinden biridir. Şiirlerinde işçi sınıfının, yoksulların ve ezilenlerin sorunlarını dile getirmiştir.

Nazım Hikmet’in toplumcu gerçekçi şiirlerinden bazıları şunlardır:

 • “Memleketimden İhtilal Öyküleri”
 • “Kuvayi Milliye Destanı”
 • “Samanyolu”
 • “Yaşamak Güzel Şey Be Kardeşim”
 • “Gece Gelen Telgraf”

Ahmet Arif’in Toplumcu Gerçekçi Şiirleri

Ahmet Arif, toplumcu gerçekçi şiirin diğer önemli temsilcilerinden biridir. Şiirlerinde Kürt halkının sorunlarını dile getirmiştir.

Ahmet Arif’in toplumcu gerçekçi şiirlerinden bazıları şunlardır:

 • “Hasretinden Prangalar Eskittim”
 • “Karlı Kayın Ormanları”
 • “Diyarbakırlı Şeyh Bedrettin Destanı”
 • “Köroğlu”
 • “Tersine Dünya”

Cemal Süreya’nın Toplumcu Gerçekçi Şiirleri

Cemal Süreya, toplumcu gerçekçi şiirin üçüncü önemli temsilcisidir. Şiirlerinde işçi sınıfının, yoksulların ve ezilenlerin sorunlarını dile getirmiştir.

Cemal Süreya’nın toplumcu gerçekçi şiirlerinden bazıları şunlardır:

 • “Üç Nokta”
 • “Sevda Sözleri”
 • “Üvercinka”
 • “Güz Bitiği”
 • “Dünyanın En Güzel Arabistanı”

Attilâ İlhan’ın Toplumcu Gerçekçi Şiirleri

Attilâ İlhan, toplumcu gerçekçi şiirin son önemli temsilcisidir. Şiirlerinde işçi sınıfının, yoksulların ve ezilenlerin sorunlarını dile getirmiştir.

Attilâ İlhan’ın toplumcu gerçekçi şiirlerinden bazıları şunlardır:

 • “Yağmur Kaçağı”
 • “Bütün Şiirleri”
 • “Sürgün”
 • “Yaşamak Havası”
 • “Kış Sonu”

Toplumcu Gerçekçi Şiirin Özellikleri

Toplumcu gerçekçi şiirin temel özellikleri şunlardır:

 • Toplumsal konulara ağırlık verir.
 • İşçi sınıfının, yoksulların ve ezilenlerin sorunlarını dile getirir.
 • Gerçekçi bir üslup kullanır.
 • Daha çok serbest ölçüyü kullanır.

Toplumcu gerçekçi şiir, edebiyatımızda önemli bir yere sahiptir. Bu akım, Türk şiirinin gelişmesine önemli katkılarda bulunmuştur.

Toplumcu Gerçekçi Şiirin Önemi

Toplumcu gerçekçi şiir, Türk şiirine aşağıdaki katkılarda bulunmuştur:

 • Toplumsal konulara dikkat çekmiştir.
 • İşçi sınıfının, yoksulların ve ezilenlerin sorunlarını dile getirmiştir.
 • Şiirde gerçekçiliği ön plana çıkarmıştır.
 • Türk şiirini daha politik bir hale getirmiştir.

Toplumcu gerçekçi şiir, günümüzde de etkisini sürdüren bir akımdır. Bu akım, Türk şiirinde önemli bir yere sahip olmaya devam edecek gibi görünüyor.


Yayımlandı

kategorisi