Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Atama Sayısı

Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Atama Sayısı

Tıbbi Laboratuvar Teknikleri, sağlık alanında önemli bir rol oynayan bir meslek grubudur. Bu meslek grubu, hastalıkların teşhisi ve tedavisinde kullanılan laboratuvar testlerini ve analizlerini gerçekleştiren kişilerden oluşur. Tıbbi Laboratuvar Teknikleri mezunları, sağlık sektörünün farklı alanlarında iş bulma imkanı bulabilmektedir.

Tıbbi Laboratuvar Teknikleri atama sayısı, her yıl Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan atamalara göre belirlenmektedir. 2023 yılı itibarıyla, Tıbbi Laboratuvar Teknikleri bölümü mezunlarının atama bekleyen sayısı 90 bine yaklaşmıştır. Bu sayı, her yıl 10 bine yakın mezun veren bu bölümün iş bulma oranını oldukça düşük göstermektedir.

Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Atama Sayılarının Düşük Olmasının Nedenleri

Tıbbi Laboratuvar Teknikleri atama sayılarının düşük olmasının çeşitli nedenleri bulunmaktadır. Bu nedenlerden bazıları şunlardır:

  • Sağlık Bakanlığı’nın bütçesinin kısıtlı olması
  • Sağlık sektöründe istihdam edilen taşeron işçilerin kadroya geçirilmesi
  • Tıbbi Laboratuvar Teknikleri bölümünün mezun sayısının fazla olması

Sağlık Bakanlığı Bütçesinin Kısıtlı Olması

Sağlık Bakanlığı’nın bütçesinin kısıtlı olması, Tıbbi Laboratuvar Teknikleri atama sayılarının düşük olmasının en önemli nedenlerinden biridir. Sağlık Bakanlığı, her yıl bütçesinin bir kısmını personel alımı için kullanmaktadır. Ancak, bütçenin kısıtlı olması nedeniyle, her yıl ihtiyaç duyulan kadar personel alımı yapılamamaktadır.

Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Bölümünün Mezun Sayısının Fazla Olması

Tıbbi Laboratuvar Teknikleri bölümü, Türkiye’de en çok tercih edilen sağlık meslek yüksekokulu bölümlerinden biridir. Her yıl yaklaşık 10 bine yakın öğrenci bu bölümden mezun olmaktadır. Mezun sayısının fazla olması, atama sayısının da düşük olmasına neden olmaktadır.

Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Bölümünde Taşeron İşçilerin Kadroya Geçirilmesi

Sağlık Bakanlığı, 2020 yılından itibaren taşeron işçileri kadroya almaya başlamıştır. Bu kapsamda, tıbbi laboratuvarlarda görev yapan taşeron işçilerin de kadroya geçirilmesi planlanmaktadır. Taşeron işçilerin kadroya geçirilmesi, Tıbbi Laboratuvar Teknikleri mezunlarının atama şansını azaltmaktadır.

Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Atama Sayılarının Arttırılması için Öneriler

Tıbbi Laboratuvar Teknikleri atama sayılarının artırılması için çeşitli öneriler bulunmaktadır. Bu önerilerden bazıları şunlardır:

  • Sağlık Bakanlığı’nın bütçesinin artırılması
  • Tıbbi Laboratuvar Teknikleri bölümünün mezun sayısının azaltılması
  • Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Bölümünde taşeron işçilerin kadroya geçirilmesinin hızlandırılması

Sonuç

Tıbbi Laboratuvar Teknikleri atama sayılarının düşük olması, bu meslek grubunu ilgilendiren önemli bir sorundur. Bu sorunun çözümü için, Sağlık Bakanlığı’nın bütçesinin artırılması, Tıbbi Laboratuvar Teknikleri bölümünün mezun sayısının azaltılması ve Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Bölümünde taşeron işçilerin kadroya geçirilmesinin hızlandırılması gibi önlemler alınabilir.

Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Atama Sayılarının Artırılmasının Önemi

Tıbbi Laboratuvar Teknikleri atama sayılarının artırılmasının çeşitli faydaları bulunmaktadır. Bu faydalardan bazıları şunlardır:

  • Sağlık hizmetlerinin kalitesinin artırılması
  • Hastaların daha hızlı ve doğru teşhis edilmesinin sağlanması
  • Tıbbi Laboratuvar Teknikleri mezunlarının iş bulma şansının artırılması

Tıbbi Laboratuvar Teknikleri mezunları, sağlık sektörünün önemli bir parçasıdır. Bu meslek grubuna yönelik atama sayılarının artırılması, hem sağlık hizmetlerinin kalitesinin artırılması hem de Tıbbi Laboratuvar Teknikleri mezunlarının iş bulma şansının artırılması açısından önemlidir.


Yayımlandı

kategorisi