Tıbbi Görüntüleme Teknikeri Atama

Tıbbi Görüntüleme Teknikeri Atama

Tıbbi görüntüleme teknikeri, hastalıkların teşhisinde ve tedavisinde kullanılan tıbbi görüntüleme cihazlarının kullanımından sorumlu sağlık personelidir. Röntgen, ultrason, bilgisayarlı tomografi (BT), manyetik rezonans görüntüleme (MR), nükleer tıp gibi çeşitli tıbbi görüntüleme tekniklerini kullanarak, hastaların iç organlarının, kemiklerinin ve dokularının görüntülerini oluştururlar. Bu görüntülerin yorumlanması ve raporlanması da tıbbi görüntüleme teknikerlerinin görevleri arasındadır.

Tıbbi görüntüleme teknikeri olmak için, üniversitelerin ön lisans düzeyinde tıbbi görüntüleme teknikleri bölümü mezunu olmak gerekir. Bu bölümde, tıbbi görüntüleme cihazlarının kullanımı, görüntü yorumlama ve raporlama, radyasyon güvenliği gibi konularda eğitim verilir.

Tıbbi görüntüleme teknikerleri, kamu ve özel hastanelerde, sağlık ocakları ve polikliniklerde, özel görüntüleme merkezlerinde ve araştırma kurumlarında çalışabilirler.

Tıbbi Görüntüleme Teknikeri Atamaları

Tıbbi görüntüleme teknikerlerinin atamaları, Sağlık Bakanlığı tarafından yapılır. Atamalar, KPSS (Kamu Personeli Seçme Sınavı) puanlarına göre gerçekleştirilir.

Sağlık Bakanlığı, her yıl iki kez KPSS puanı ile tıbbi görüntüleme teknikeri alımı yapar. Bu alımlar, ÖSYM (Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi) tarafından düzenlenen KPSS B grubu sınavı ile gerçekleştirilir.

KPSS B grubu sınavı, her yıl iki kez (yaz ve kış) yapılır. Sınav, Genel Yetenek-Genel Kültür ve Alan Bilgisi olmak üzere iki oturumdan oluşur.

Tıbbi görüntüleme teknikeri olmak isteyen adayların, KPSS B grubu sınavının Genel Yetenek-Genel Kültür ve Alan Bilgisi oturumlarına girmeleri gerekir. Alan Bilgisi oturumunda, tıbbi görüntüleme teknikleri alanından sorular sorulur.

KPSS B grubu sınavı sonuçlarına göre, tıbbi görüntüleme teknikeri kadrolarına atama yapılır. Atamalarda, KPSS puanı en yüksek olan adaylar öncelikli olarak atanır.

Tıbbi Görüntüleme Teknikeri Atama Puanları

Tıbbi görüntüleme teknikeri atama puanları, her yıl değişmektedir. 2023 yılı KPSS yerleştirme sonuçlarına göre, tıbbi görüntüleme teknikeri kadroları için en düşük atama puanı 847,00 olarak belirlenmiştir.

Tıbbi Görüntüleme Teknikeri Atama Sayısı

Sağlık Bakanlığı, her yıl tıbbi görüntüleme teknikeri kadrolarına yaklaşık 2.000-3.000 arası atama yapmaktadır.

Tıbbi Görüntüleme Teknikeri Atama Şartları

Tıbbi görüntüleme teknikeri olmak için, aşağıdaki şartları taşımak gerekir:

  • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
  • Kamu haklarından mahrum bulunmamak
  • Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak
  • Erkek adaylar için askerlik ile ilişiği bulunmamak
  • 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen genel şartları taşımak

Tıbbi Görüntüleme Teknikeri Maaşları

Tıbbi görüntüleme teknikerlerinin maaşları, devlet hastanelerinde ve özel hastanelerde farklılık göstermektedir. Devlet hastanelerinde çalışan tıbbi görüntüleme teknikerlerinin maaşları, 2023 yılı itibarıyla ortalama 6.000-8.000 TL arasındadır. Özel hastanelerde çalışan tıbbi görüntüleme teknikerlerinin maaşları ise, kuruma ve pozisyona göre farklılık göstermektedir.

Tıbbi Görüntüleme Teknikeri Olmak İçin Öneriler

Tıbbi görüntüleme teknikeri olmak isteyen adaylara aşağıdaki önerilerde bulunmak mümkündür:

  • Tıbbi görüntüleme teknikleri alanındaki gelişmeleri takip edin.
  • Tıbbi görüntüleme cihazlarının kullanımına

Yayımlandı

kategorisi