Tıbbı Dökümasyon Ve Sekreterlik Ne Iş Yapar?

Tıbbi Dökümantasyon ve Sekreterlik Nedir?

Tıbbi dökümantasyon ve sekreterlik, sağlık kuruluşlarında hastaların tıbbi kayıtlarını tutma, hasta kabul ve randevu işlemlerini yürütme, idari ve tıbbi yazışmaların yapılması gibi görevleri kapsayan bir meslektir. Tıbbi sekreterler, sağlık hizmetlerinin önemli bir parçasıdır ve hastaların kaliteli ve güvenli bir şekilde bakım görmesini sağlamak için çalışırlar.

Tıbbi Sekreterlerin Görevleri

Tıbbi sekreterlerin görevleri, çalıştıkları sağlık kuruluşunun büyüklüğüne ve türüne göre değişiklik gösterebilir. Genel olarak, tıbbi sekreterlerin görevleri şunlardır:

 • Hasta kabul ve randevu işlemleri: Tıbbi sekreterler, hastaların randevularını alma, kabul işlemlerini yapma, hastaları muayenehane veya polikliniğe yönlendirme gibi görevleri yerine getirirler.
 • Tıbbi kayıt tutma: Tıbbi sekreterler, hastaların tıbbi kayıtlarını tutarlar. Bu kayıtlar, hastanın tıbbi geçmişini, muayene sonuçlarını, tedavi planını ve diğer önemli bilgileri içerebilir.
 • İdari ve tıbbi yazışma: Tıbbi sekreterler, sağlık kuruluşu ile hastalar, diğer sağlık kuruluşları ve kurumlar arasında idari ve tıbbi yazışmaları yürütürler.
 • Tıbbi istatistikler: Tıbbi sekreterler, sağlık kuruluşunun tıbbi istatistiklerini toplar ve analiz eder. Bu istatistikler, sağlık hizmetlerinin kalitesini ve verimliliğini değerlendirmek için kullanılır.

Tıbbi Sekreterlerin Eğitimi

Tıbbi sekreter olmak için üniversitelerin sağlık hizmetleri meslek yüksekokullarında tıbbi sekreterlik bölümü okunması gerekmektedir. Bu bölümde, tıbbi sekreterlik mesleğine ilişkin temel bilgiler, tıbbi terminoloji, tıbbi kayıt tutma, idari ve tıbbi yazışma, tıbbi istatistikler gibi dersler verilmektedir.

Tıbbi Sekreterlerin İş İmkanları

Tıbbi sekreterler, kamu ve özel hastaneler, poliklinikler, tıp merkezleri, eczaneler, laboratuvarlar, sağlık ocakları gibi sağlık kuruluşlarında iş bulabilirler. Ayrıca, tıbbi sekreterlik hizmeti veren özel firmalarda da çalışabilirler.

Tıbbi Sekreterlerin Geleceği

Tıbbi sekreterlik mesleğinin geleceği oldukça parlaktır. Sağlık hizmetlerinin giderek artması ve karmaşıklaşması, tıbbi sekreterlere olan ihtiyacı artırmaktadır. Ayrıca, tıbbi sekreterlerin bilgi teknolojilerine hakim olması, bu mesleğin önemini daha da artırmaktadır.

Tıbbi Sekreterlerin Sahip Olması Gereken Yetenekler

Tıbbi sekreterler, bu mesleği başarılı bir şekilde yapabilmek için aşağıdaki özelliklere sahip olmalıdır:

 • İletişim becerileri: Tıbbi sekreterler, hastalar, doktorlar, diğer sağlık çalışanları ve diğer kurumlarla etkili bir şekilde iletişim kurabilmelilerdir.
 • Problem çözme becerileri: Tıbbi sekreterler, karşılaştıkları sorunları hızlı ve etkili bir şekilde çözebilmelidirler.
 • Organizasyon becerileri: Tıbbi sekreterler, birden fazla görevi aynı anda yürütebilecek kadar organize olmalıdırlar.
 • Bilgisayar becerileri: Tıbbi sekreterler, tıbbi kayıt tutma ve yazışma gibi görevleri yerine getirebilmek için bilgisayar kullanabilmelidirler.
 • Tıbbi terminoloji bilgisi: Tıbbi sekreterler, tıbbi terminolojiye hakim olmalıdırlar.

Tıbbi Sekreterlik Mesleğinin Önemi

Tıbbi sekreterler, sağlık hizmetlerinin önemli bir parçasıdır. Hastaların kaliteli ve güvenli bir şekilde bakım görmesini sağlamak için çalışırlar. Tıbbi sekreterler, aşağıdaki görevleri yerine getirerek sağlık hizmetlerinin kalitesini ve verimliliğini artırırlar:

 • Hasta kabul ve randevu işlemlerini yürüterek, hastaların sağlık kuruluşuna kolayca ulaşmasını sağlarlar.
 • Tıbbi kayıtları tutarak, hastaların tıbbi geçmişini takip edilmesini sağlarlar.
 • İdari ve tıbbi yazışmalarda bulunarak, sağlık kuruluşunun iletişimini sağlarlar.
 • Tıbbi istatistikleri toplayarak ve analiz ederek, sağlık hizmetlerinin kalitesini ve verimliliğini değerlendirirler.

Sonuç olarak, tıbbi sekreterler, sağlık hizmetlerinin ayrılmaz bir parçasıdır ve bu mesleğin önemi giderek artmaktadır.


Yayımlandı

kategorisi