Tıbbi Dökümantasyon Ve Sekreterlik Ne Iş Yapar?

Tıbbi Dökümantasyon ve Sekreterlik Ne İş Yapar?

Tıbbi dökümantasyon ve sekreterlik, sağlık kuruluşlarında hastaların kayıtlarının tutulması, tıbbi bilgilerin belgelenmesi ve hastalara verilen hizmetlerin koordine edilmesi gibi görevleri içeren bir meslektir. Tıbbi sekreterler, sağlık kuruluşunun işleyişinin sorunsuz bir şekilde devam etmesi için önemli bir rol oynarlar.

Tıbbi sekreterlerin görevleri şu şekilde sıralanabilir:

 • Randevu yönetimi: Tıbbi sekreterler, hastaların randevularını alma, değiştirme ve iptal etme gibi işlemleri yürütürler. Bu işlemler, hastaların sağlık kuruluşuna zamanında ve doğru bir şekilde gitmesini sağlamak için önemlidir.
 • Hasta kabul işlemleri: Tıbbi sekreterler, hastaları sağlık kuruluşuna kabul eder ve gerekli kayıtları tutarlar. Bu kayıtlar, hastanın geçmiş tıbbi geçmişini, şikayetlerini ve tedavisini takip etmek için kullanılır.
 • Hasta bilgilendirme: Tıbbi sekreterler, hastalara sağlık kuruluşunun işleyişi, tıbbi hizmetler ve tedavi seçenekleri hakkında bilgi verirler. Bu bilgiler, hastaların sağlık hizmetlerinden en iyi şekilde yararlanmalarını sağlamak için önemlidir.
 • Tıbbi kayıtların tutulması: Tıbbi sekreterler, hastaların tıbbi bilgilerini içeren kayıtları tutarlar. Bu kayıtlar, hastanın tedavisinin planlanması ve uygulanması için gereklidir.
 • Tıbbi yazışmalar: Tıbbi sekreterler, sağlık kuruluşu ile hastalar, diğer sağlık kuruluşları ve sigorta şirketleri arasında tıbbi yazışmalar yaparlar. Bu yazışmalar, hastaların tedavisinin koordine edilmesi ve devamı için önemlidir.
 • Hasta dosyalarının arşivlenmesi: Tıbbi sekreterler, hasta dosyalarını düzenli bir şekilde arşivlerler. Bu arşivleme, hastaların tıbbi geçmişine erişimin kolaylaştırılması için önemlidir.
 • Tıbbi istatistiklerin hazırlanması: Tıbbi sekreterler, sağlık kuruluşunda gerçekleştirilen tıbbi işlemlerle ilgili istatistikleri hazırlarlar. Bu istatistikler, sağlık kuruluşunun performansını değerlendirmek ve iyileştirmek için kullanılır.

Tıbbi sekreterler, sağlık kuruluşlarının farklı birimlerinde görev yapabilirler. En yaygın görev yerleri şunlardır:

 • Hastaneler: Hastaneler, tıbbi sekreterlerin en yaygın görev yeridir. Hastanelerde tıbbi sekreterler, poliklinikler, ameliyathaneler, yoğun bakım üniteleri, laboratuvarlar ve radyoloji gibi farklı birimlerde görev yapabilirler.
 • Muayenehaneler: Muayenehaneler, tıbbi sekreterlerin bir diğer yaygın görev yeridir. Muayenehanelerde tıbbi sekreterler, doktorların ve diğer sağlık çalışanlarının işlerini kolaylaştırmak için çalışırlar.
 • Sağlık ocakları: Sağlık ocakları, tıbbi sekreterlerin üçüncü yaygın görev yeridir. Sağlık ocaklarında tıbbi sekreterler, hastaların kayıtlarını tutmak ve sağlık hizmetlerini sunmak için çalışırlar.

Tıbbi sekreter olmak için üniversitelerin sağlık hizmetleri meslek yüksekokullarının tıbbi dökümantasyon ve sekreterlik bölümlerinden mezun olmak gerekir. Bu bölümde, tıbbi terminoloji, tıbbi kayıt yönetimi, tıbbi yazışma, tıbbi istatistikler ve tıbbi sekreterlik uygulamaları gibi dersler verilmektedir.

Tıbbi sekreter olmak isteyen kişilerde aşağıdaki nitelikler aranmaktadır:

 • İyi bir iletişim becerisi: Tıbbi sekreterler, hastalar, sağlık çalışanları ve diğer kurumlarla iletişim kurmalıdır. Bu nedenle, iyi bir iletişim becerisi tıbbi sekreterlik mesleği için gereklidir.
 • Organizasyon becerisi: Tıbbi sekreterler, tıbbi kayıtları tutmak, tıbbi yazışmalar yapmak ve hasta kabul işlemlerini yürütmek gibi birçok görevi aynı anda yürütmelidir. Bu nedenle, organizasyon becerisi tıbbi sekreterlik mesleği için gereklidir.
 • Bilgisayar becerisi: Tıbbi sekreterler, tıbbi kayıtları tutmak ve tıbbi yazışmalar yapmak için bilgisayar kullanmalıdır. Bu nedenle, bilgisayar becerisi tıbbi sekreterlik mesleği için gereklidir.

Tıbbi sekreterler, sağlık kuruluşlarında önemli bir role sahiptirler. Hastaların kayıtlarının tutulması, tıbbi bilgilerin belgelenmesi ve hastalara verilen hizmetlerin koordine edilmesi gibi görevleri ile sağlık hizmetlerinin sorunsuz bir şekilde devam etmesine katkıda bulunurlar.

Tıbbi Sekreterliğin Geleceği

Tıbbi sekreterlik mesleğinin geleceği parlaktır. Sağlık sektörünün gelişmesiyle birlikte tıbbi sekreterlere olan ihtiyaç da artmaktadır. Tı


Yayımlandı

kategorisi