Tıbbi Dökümantasyon Ve Sekreterlik Atama

Tıbbi Dökümantasyon ve Sekreterlik Atama

Tıbbi dökümantasyon ve sekreterlik, sağlık sektöründe önemli bir yere sahip olan mesleklerden biridir. Bu meslekte çalışan kişiler, sağlık kuruluşlarında hastaların kayıt ve dosyalarını tutmak, tıbbi belgeleri hazırlamak, hastalara ve hasta yakınlarına bilgi vermek gibi çeşitli görevleri yerine getirir.

Tıbbi sekreterlik mesleğine girmek için ön lisans veya lisans düzeyinde tıbbi sekreterlik eğitimi almak gerekir. Bu eğitim, üniversitelerin sağlık hizmetleri meslek yüksekokulları veya fakültelerinde verilmektedir. Eğitim süresi ön lisans düzeyinde 2 yıl, lisans düzeyinde ise 4 yıldır.

Tıbbi sekreterlik mesleğine girmek için KPSS’den yeterli puan almak gerekir. Tıbbi sekreterlik kadroları, Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan KPSS’ye göre atama yapılır.

2023 Tıbbi Sekreterlik Atama Sonuçları

Sağlık Bakanlığı, 2023 yılında 15.537 tıbbi sekreter alımı yapmıştır. Bu alımlar, KPSS 2022/11 ataması kapsamında gerçekleştirilmiştir. Atamalarda, ön lisans düzeyinde 15.200, lisans düzeyinde ise 337 alım yapılmıştır.

Atama sonuçlarına göre, en düşük atama puanı 65,21084 ile Isparta Atabey Toplum Sağlığı Merkezi’ne, en yüksek atama puanı ise 90,91506 ile Mardin İl Sağlık Müdürlüğü’ne olmuştur.

Tıbbi Sekreterlik Atama Puanları

Tıbbi sekreterlik atama puanları, her yıl yapılan KPSS’ye göre değişiklik göstermektedir. Atama puanları, kadronun bulunduğu ilin ve kurumun önemine göre de farklılık gösterebilir.

2023 KPSS-5 sonuçlarına göre ön lisans mezunları tıbbi sekreter atama puanı en yüksek 87,74724 ile Adana İl Sağlık Müdürlüğü, en düşük ise 70,70280 puan ile Kütahya İl Sağlık Müdürlüğü’ne olmuştur.

Tıbbi Sekreterlik Atama Şartları

Tıbbi sekreterlik mesleğine girmek için aşağıdaki şartları taşımak gerekir:

 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
 • Kamu haklarından mahrum bulunmamak
 • Türk Ceza Kanunu’nun 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile, kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak
 • Erkek adaylar için askerlik ile ilişiği bulunmamak
 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinin 6. fıkrasında belirtilen sağlık şartlarını taşımak
 • Ön lisans düzeyinde tıbbi sekreterlik eğitimi veren bir okuldan mezun olmak

Tıbbi Sekreterlik Atama Süreci

Tıbbi sekreterlik atama süreci, aşağıdaki gibidir:

 • KPSS’ye girmek
 • Atama sonuçları açıklanana kadar beklemek
 • Atama sonuçları açıklandıktan sonra tercih yapmak
 • Tercih sonuçları açıklandıktan sonra atamaya hak kazanmak

Tıbbi Sekreterlik Atama Sonuçları Nasıl Öğrenilir?

Tıbbi sekreterlik atama sonuçları, Sağlık Bakanlığı’nın internet sitesinden açıklanır. Atama sonuçlarına, e-Devlet üzerinden de bakılabilir.

Tıbbi Sekreterlik Atama İstatistikleri

Sağlık Bakanlığı, her yıl tıbbi sekreterlik atama istatistiklerini yayınlamaktadır. Bu istatistiklere göre, 2023 yılında yapılan 15.537 tıbbi sekreter atamalarının dağılımı şu şekildedir:

 • İl sağlık müdürlüklerine 10.422 alım yapılmıştır.
 • Hastanelere 4.725 alım yapılmıştır.
 • Aile sağlığı merkezlerine 470 alım yapılmıştır.
 • Diğer kurumlara 320

Yayımlandı

kategorisi