Tevkifatli Fatura Hesaplama

Tevkifatli Fatura Hesaplama

Katma Değer Vergisi (KDV), mal ve hizmetlerin teslimi ile bunlara ilişkin kazançların elde edilmesi ve ithalinde uygulanan bir vergi türüdür. KDV, esas olarak alıcının ödediği bir vergidir, ancak bazı durumlarda satıcı tarafından tahsil edilerek hazineye ödenir. Bu duruma “tevkifat” adı verilir.

Tevkifat, vergi alacağının güvence altına alınması amacıyla uygulanan bir vergilendirme yöntemidir. Tevkifat uygulanan işlemlerde, satıcı tarafından faturada gösterilen KDV tutarı, alıcı tarafından satıcıya ödenmez. Bunun yerine, alıcı KDV tutarını doğrudan hazineye öder.

Tevkifat uygulamasına ilişkin esaslar, Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 9. maddesinde düzenlenmiştir. Bu maddeye göre, Maliye Bakanlığı, vergi alacağını güvence altına almak için, ikametgâhı, işyeri, kanuni temsilcilik veya işyeri adresleri Türkiye’de bulunmayan mükellefler ile yurt dışından Türkiye’ye mal ve hizmet getirenler, yurt dışından Türkiye’ye getirilen mal ve hizmetlere ilişkin yurt içi hizmetler ve serbest meslek faaliyetlerine ilişkin işlemler ile finansal kiralama işlemlerinde tevkifat uygulayabilir.

Tevkifat uygulamasında, tevkifat oranları, işlem türüne göre farklılık gösterebilir. Tevkifat oranları, Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği’nde belirtilmiştir.

Tevkifatli Fatura Hesaplama

Tevkifatli fatura hesaplaması, KDV hariç tutar ve tevkifat oranına göre yapılır.

KDV hariç tutar, faturada gösterilen tutardan KDV tutarının düşülmesi ile elde edilir.

KDV hariç tutar = Fatura tutarı – KDV tutarı

Tevkifat tutarı, KDV hariç tutarın tevkifat oranına göre çarpılması ile elde edilir.

Tevkifat tutarı = KDV hariç tutar * Tevkifat oranı

Örneğin, fatura tutarı 10.000 TL ve KDV oranı %18 ise, KDV hariç tutar aşağıdaki gibi hesaplanır:

KDV hariç tutar = 10.000 TL – (10.000 TL * 18/100) = 8.200 TL

Tevkifat tutarı ise aşağıdaki gibi hesaplanır:

Tevkifat tutarı = 8.200 TL * 18/100 = 1.476 TL

Tevkifatli Fatura Örneği

Fatura tutarı 10.000 TL ve KDV oranı %18 ise, tevkifatli fatura aşağıdaki gibi olacaktır:

Fatura Tarihi: 20 Temmuz 2023
Fatura Numarası: 123456789

Tedarikçi:
Adı Soyadı: Mehmet Yılmaz
İşyeri Adresi: İstanbul, Fatih
Vergi Dairesi: Fatih Vergi Dairesi
Vergi Numarası: 1234567890

Müşteri:
Adı Soyadı: Ali Veli
İşyeri Adresi: Ankara, Çankaya
Vergi Dairesi: Çankaya Vergi Dairesi
Vergi Numarası: 9876543210

Mal/Hizmet: Bilgisayar
Miktar: 1 Adet
Fiyat: 10.000 TL

KDV Hariç Tutar: 8.200 TL
KDV Tutarı: 1.800 TL
Tevkifat Tutarı: 1.476 TL

KDV Dahil Tutar: 9.676 TL

Tevkifat Uygulamasının Avantajları

Tevkifat uygulamasının bazı avantajları bulunmaktadır. Bu avantajlar şunlardır:

  • Vergi alacağının güvence altına alınmasını sağlar.
  • Verginin tahsilatını kolaylaştırır.
  • Mükelleflerin vergisel yükümlülüklerini yerine getirmelerini kolaylaştırır.

Tevkifat Uygulamasının Dezavantajları

Tevkifat uygulamasının bazı dezavantajları da bulunmaktadır. Bu dezavantajlar şunlardır:

  • Mükelleflerin muhasebe ve bürokratik işlemlerini artırabilir.
  • Mükelleflerin nakit

Yayımlandı

kategorisi