Teraziyi Kim Buldu

Teraziyi Kim Buldu?

Terazi, iki kefeye yerleştirilen nesnelerin ağırlıklarını karşılaştırmak için kullanılan bir alettir. Mağara resimleri ve arkeolojik buluntular, ilk terazilerin MÖ 3500’lerde Mezopotamya’da kullanıldığını göstermektedir.

İlk teraziler, bir kefeye yerleştirilen bir nesnenin ağırlığını, diğer kefeye yerleştirilen bir ağırlıkla karşılaştırarak çalışırdı. Bu ağırlıklar, kilden, taştan veya metalden yapılmış olabilirdi. Teraziler, ticaret, tarım ve metalurji gibi çeşitli alanlarda kullanıldı.

MÖ 2000’lerde, Babilliler terazinin hassasiyetini artırmak için bir denge çubuğunu kullanmaya başladılar. Bu, kefelerin eşit ağırlıkta olduğundan emin olmak için kullanıldı.

MÖ 1500’lerde, Mısırlılar teraziyi daha da geliştirmek için bir terazi çubuğuna bir pimi kullandılar. Bu, kefelerin eşit ağırlıkta olmadığı durumlarda, terazi çubuğunu dengelemek için kullanıldı.

Antik Yunanlılar, teraziyi daha da geliştirmek için çeşitli yenilikler yaptılar. MÖ 500’lerde, Arşimet, terazinin hassasiyetini artırmak için bir kaldıraç kullandı.

MÖ 200’lerde, Romalılar, teraziyi daha kullanışlı hale getirmek için bir terazi kasası kullandılar. Bu, terazinin daha stabil olmasını ve daha kolay okunmasını sağladı.

Ortaçağ Avrupa’sında, terazi ticaret ve zanaatkarlıkta yaygın olarak kullanıldı. Bu dönemde, terazinin hassasiyetini artırmak için çeşitli yenilikler yapıldı.

 1. yüzyılda, Galileo Galilei, terazinin hassasiyetini artırmak için bir sarkaç kullandı.

 2. yüzyılda, Isaac Newton, terazinin hassasiyetini artırmak için bir yay kullandı.

 3. yüzyılda, terazi, ticaret ve endüstride yaygın olarak kullanıldı. Bu dönemde, terazinin hassasiyetini artırmak için çeşitli yenilikler yapıldı.

 4. yüzyılda, terazi, elektronik terazilerin geliştirilmesiyle daha da hassas hale geldi. Elektronik teraziler, terazinin ağırlığını dijital olarak okumasını sağlar.

Günümüzde, terazi, ticaret, endüstri, bilim ve günlük yaşamda yaygın olarak kullanılmaktadır.

Terazi Türleri

Teraziler, çalışma prensibine göre çeşitli tiplere ayrılabilir:

 • Kefe terazisi: Bu, en yaygın kullanılan terazi türüdür. İki kefeye yerleştirilen nesnelerin ağırlıklarını karşılaştırarak çalışır.
 • Denge terazisi: Bu, bir denge çubuğunu kullanarak nesnelerin ağırlıklarını karşılaştıran bir terazi türüdür.
 • Sarkaç terazisi: Bu, bir sarkaç kullanarak nesnelerin ağırlıklarını karşılaştıran bir terazi türüdür.
 • Yaylı terazi: Bu, bir yay kullanarak nesnelerin ağırlıklarını karşılaştıran bir terazi türüdür.
 • Elektronik terazi: Bu, nesnelerin ağırlığını dijital olarak okuyan bir terazi türüdür.

Terazi Kullanım Alanları

Teraziler, çeşitli alanlarda kullanılmaktadır:

 • Ticaret: Teraziler, ticarette malların ağırlıklarını ölçmek için kullanılır.
 • Endüstri: Teraziler, endüstride malzemelerin ağırlıklarını ölçmek için kullanılır.
 • Bilim: Teraziler, bilimde maddelerin ağırlıklarını ölçmek için kullanılır.
 • Günlük yaşam: Teraziler, günlük yaşamda gıdaların, malzemelerin ve diğer nesnelerin ağırlıklarını ölçmek için kullanılır.

Terazilerin Önemi

Teraziler, günlük yaşamda ve iş hayatında önemli bir role sahiptir. Teraziler, malların ve malzemelerin ağırlıklarını ölçmek için kullanılır. Bu, ticaret, endüstri, bilim ve günlük yaşamda çeşitli amaçlar için gereklidir.

Teraziler, doğru ve güvenilir ölçümler sağlamalıdır. Bu, terazilerin doğru bir şekilde kalibre edildiğinden ve bakımının yapıldığından emin olmak için önemlidir.


Yayımlandı

kategorisi