Teog Kim Buldu

TEOG’u Kim Buldu?

TEOG, 2013-2018 yılları arasında Türkiye’de uygulanan bir liselere giriş sınavıdır. “Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş”in kısaltmasıdır. TEOG, 8. sınıf öğrencilerinin fen bilimleri, matematik, Türkçe, sosyal bilgiler ve yabancı dil derslerinden aldıkları puanlara göre liselere yerleştirilmesini sağlamıştır.

TEOG’un kim tarafından bulunduğuna dair kesin bir bilgi yoktur. Ancak, TEOG’un geliştirilmesinde ve uygulanmasında önemli rol oynayan kişiler arasında, dönemin Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer, Bakan Yardımcısı Mahmut Özer ve Talim Terbiye Kurulu Başkanı Alpaslan Durmuş yer almaktadır.

TEOG’un geliştirilmesine yönelik çalışmalar, 2010 yılında başlamıştır. Bu çalışmalarda, Türkiye’deki eğitim sisteminin sorunları ve ihtiyaçları incelenmiş, diğer ülkelerdeki liselere geçiş sistemleri araştırılmıştır.

TEOG’un temel amacı, ortaokul eğitimini tamamlayan öğrencilerin, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda liselere yerleştirilmesini sağlamaktır. TEOG’un uygulanmasıyla birlikte, ortaokullarda müfredatın liselere geçiş sınavına göre yeniden düzenlenmesi sağlanmıştır.

TEOG, Türkiye’de uygulanan ilk merkezi liselere giriş sınavıdır. TEOG’un uygulanmasıyla birlikte, liselere girişte yaşanan adaletsizliklerin ortadan kaldırılması ve öğrencilerin başarılarının daha objektif bir şekilde değerlendirilmesi hedeflenmiştir.

TEOG, uygulamaya girdiği ilk yıllarda yoğun eleştirilere maruz kalmıştır. Eleştirilerin temelinde, TEOG’un ortaokul eğitimini sınav odaklı hale getirdiği ve öğrencilerin psikolojik sağlığını olumsuz etkilediği iddiaları yer almaktadır.

TEOG’un uygulanmasıyla birlikte, ortaokullarda sınav kaygısı ve stresi artmıştır. Öğrenciler, TEOG’a hazırlanmak için yoğun bir şekilde ders çalışmaya başlamış ve bu da onların sosyal ve psikolojik gelişimlerini olumsuz etkilemiştir.

TEOG’un kaldırılması için yapılan talepler giderek artmıştır. Bu talepler sonucunda, TEOG 2018 yılında kaldırılarak yerine LGS (Liselere Geçiş Sınavı) getirilmiştir.

TEOG’un Değiştirilmesine Yönelik Gerekçeler

TEOG’un değiştirilmesine yönelik çeşitli gerekçeler öne sürülmüştür. Bu gerekçelerden bazıları şunlardır:

  • TEOG’un ortaokul eğitimini sınav odaklı hale getirdiği ve öğrencilerin psikolojik sağlığını olumsuz etkilediği iddiaları.
  • TEOG’un, öğrencilerin ilgi ve yetenekleri doğrultusunda liselere yerleştirilmesini sağlamakta yetersiz olduğu iddiaları.
  • TEOG’un, öğrencilerin sosyal ve kültürel gelişimlerine katkı sağlamadığı iddiaları.

TEOG’un Kaldırılmasının Etkileri

TEOG’un kaldırılmasının eğitim sistemine etkileri henüz tam olarak ortaya çıkmamıştır. Ancak, LGS’nin TEOG’dan farklı bir sınav olması nedeniyle, eğitim sisteminde bazı değişikliklerin yaşanması beklenmektedir.

LGS, TEOG’dan farklı olarak, öğrencilerin ilgi ve yetenekleri doğrultusunda liselere yerleştirilmesini amaçlamaktadır. LGS’de adayların sadece akademik başarıları değil, aynı zamanda sosyal ve kültürel gelişimleri de değerlendirilmektedir.

LGS’nin ortaokul eğitimini sınav odaklı hale getirmemesi ve öğrencilerin psikolojik sağlığını olumsuz etkilememesi beklenmektedir. Ancak, LGS’nin bu hedefleri ne ölçüde gerçekleştirebileceği henüz belli değildir.

Sonuç olarak, TEOG’un kim tarafından bulunduğuna dair kesin bir bilgi yoktur. Ancak, TEOG’un geliştirilmesinde ve uygulanmasında önemli rol oynayan kişiler arasında, dönemin Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer, Bakan Yardımcısı Mahmut Özer ve Talim Terbiye Kurulu Başkanı Alpaslan Durmuş yer almaktadır.

TEOG, Türkiye’de uygulanan ilk merkezi liselere giriş sınavıdır. TEOG’un uygulanmasıyla birlikte, ortaokullarda müfredatın liselere geçiş sınavına göre yeniden düzenlenmesi sağlanmıştır. TEOG, uygulamaya girdiği ilk yıllarda yoğun eleştirilere maruz kalmıştır. Eleştirilerin temelinde, TEOG’un ortaokul eğitimini sınav odaklı hale getirdiği ve öğrencilerin psikolojik sağlığını olumsuz etkilediği iddiaları yer almaktadır. TEOG’un kaldırılması için yapılan talepler giderek artmıştır. Bu talepler sonucunda, TEOG 2018 yılında kaldırılarak yerine LGS (Liselere Geçiş Sınavı) getirilmiştir.


Yayımlandı

kategorisi