Temel Fatura Kep Itiraz Süresi

Temel Fatura KEP İtiraz Süresi

Temel fatura, ticari fatura senaryosunda düzenlenen faturalara verilen addır. Bu faturalar, kağıt faturadan farklı olarak elektronik ortamda düzenlenir ve elektronik imzayla imzalanır. Temel faturalara itiraz süresi, Türk Ticaret Kanunu (TTK) 18/3 fıkrasında belirtildiği üzere 8 gündür.

Fatura İtiraz Süresinin Hesaplanması

Fatura itiraz süresi, faturanın kesildiği tarihten itibaren başlar. Faturanın kesildiği tarih, faturanın üzerinde yer alan tarihtir. Bu tarih, faturanın düzenlendiği tarihten farklı olabilir. Örneğin, faturanın düzenlendiği tarih 10 Şubat 2024 ise, faturanın kesildiği tarih de 10 Şubat 2024 olarak kabul edilir.

Fatura itiraz süresi, 8 gündür. Bu süre, iş günü değil, gün olarak hesaplanır. Örneğin, faturanın 10 Şubat 2024 tarihinde kesildiği varsayılırsa, itiraz süresi 18 Şubat 2024 tarihine kadardır. Bu tarih dahil değildir. Yani, itirazın 17 Şubat 2024 tarihine kadar yapılması gerekir.

Fatura İtirazı Nasıl Yapılır?

Fatura itirazı, iki şekilde yapılabilir:

 • KEP ile itiraz
 • Diğer yöntemlerle itiraz

KEP ile itiraz

KEP ile itiraz, en yaygın kullanılan itiraz yöntemidir. KEP ile itiraz için, faturayı alan kişinin bir KEP adresine sahip olması gerekir. Faturayı alan kişi, KEP adresinden düzenleyene bir itiraz bildirimi gönderir. Bu bildirimde, faturanın hangi hususlarında itiraz edildiği belirtilmelidir.

Diğer yöntemlerle itiraz

Diğer yöntemlerle itiraz için, faturayı alan kişinin noter aracılığıyla, taahhütlü mektupla, telgrafla veya güvenli elektronik imza kullanılarak kayıtlı elektronik posta sistemi ile itiraz etmesi gerekir.

Fatura İtirazı Nasıl Değerlendirilir?

Fatura itirazı, faturayı düzenleyen tarafından değerlendirilir. Faturayı düzenleyen, itirazın haklı olduğuna karar verirse, faturayı iptal eder. Faturayı düzenleyen, itirazın haksız olduğuna karar verirse, itirazı reddeder.

Fatura İtirazı Sonuçları

Fatura itirazının sonuçları şunlardır:

 • Fatura iptal edilirse, faturada yer alan bilgiler geçersiz olur.
 • Fatura iptal edilmezse, faturada yer alan bilgiler geçerli olur.

Fatura İtirazı Süresinin Geçirilmesinin Sonuçları

Fatura itiraz süresi geçirilirse, faturada yer alan bilgiler kabul edilmiş sayılır. Bu durumda, faturayı alan kişi, faturada yer alan bilgilere karşı herhangi bir hukuki işlem başlatamaz.

Sonuç olarak, temel fatura itiraz süresi 8 gündür. Bu süre içinde itiraz edilmeyen faturalarda, faturada yer alan bilgiler kabul edilmiş sayılır.

Temel Fatura İtirazı ile İlgili Dikkat Edilmesi Gerekenler

 • Fatura itirazı, faturanın kesildiği tarihten itibaren 8 gün içinde yapılmalıdır.
 • Fatura itirazı, KEP ile veya diğer yöntemlerle yapılabilir.
 • KEP ile itiraz için, faturayı alan kişinin bir KEP adresine sahip olması gerekir.
 • Diğer yöntemlerle itiraz için, faturayı alan kişinin noter aracılığıyla, taahhütlü mektupla, telgrafla veya güvenli elektronik imza kullanılarak kayıtlı elektronik posta sistemi ile itiraz etmesi gerekir.
 • Fatura itirazı, faturayı düzenleyen tarafından değerlendirilir.
 • Fatura itirazı haklı bulunursa, fatura iptal edilir.
 • Fatura itirazı haksız bulunursa, itiraz reddedilir.
 • Fatura itiraz süresi geçirilirse, faturada yer alan bilgiler kabul edilmiş sayılır.

Yayımlandı

kategorisi