Sözleşmeli Öğretmenlik Atama Tercihleri

Sözleşmeli Öğretmenlik Atama Tercihleri

Sözleşmeli öğretmenlik, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından, eğitim öğretim alanındaki personel ihtiyacını karşılamak amacıyla, belirli bir süre için yapılan sözleşmeli istihdam türüdür. Sözleşmeli öğretmenler, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesine tabi olarak görev yaparlar.

Sözleşmeli öğretmenlik atama tercihleri, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından her yıl yapılır. Atama tercihleri, adayların eğitim bilgileri, KPSS puanları ve tercih ettikleri il ve ilçeler dikkate alınarak yapılır.

Sözleşmeli Öğretmenlik Atama Tercihleri Süreci

Sözleşmeli öğretmenlik atama tercihleri, iki aşamada gerçekleştirilir:

 • Sözlü sınav: Adaylar, öncelikle KPSS puanı ile birlikte sözlü sınava tabi tutulurlar. Sözlü sınavda adayların, eğitim bilimleri ve genel kültür bilgisi değerlendirilir.
 • Tercih: Sözlü sınavı kazanan adaylar, tercihlerini e-Devlet üzerinden yaparlar. Tercihlerde adaylar, il, ilçe, branş ve eğitim kurumu türlerini belirleyebilirler.

Sözleşmeli Öğretmenlik Atama Tercihleri Şartları

Sözleşmeli öğretmenlik atama tercihi yapabilmek için adayların aşağıdaki şartları taşıması gerekir:

 • Türk vatandaşı olmak
 • Kamu haklarından mahrum bulunmamak
 • Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak
 • Erkek adaylar için askerlik ile ilişiği bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş olmak
 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak
 • Lisans mezunu olmak
 • KPSS’de ilgili branş için en az 50 puan almış olmak

Sözleşmeli Öğretmenlik Atama Tercihleri Nasıl Yapılır?

Sözleşmeli öğretmenlik atama tercihleri, e-Devlet üzerinden yapılır. Tercih yapmak için adayların e-Devlet şifresi ve e-imza sahibi olması gerekir.

Tercih yapma adımları şu şekildedir:

 1. e-Devlet’e giriş yapın.
 2. “Milli Eğitim Bakanlığı” sekmesine tıklayın.
 3. “Sözleşmeli Öğretmenlik Atama Tercihleri” hizmetini seçin.
 4. Giriş bilgilerinizi girin.
 5. Tercihlerinizi yapınız.
 6. Tercihlerinizi kontrol ediniz.
 7. Tercihlerinizi kaydediniz.

Sözleşmeli Öğretmenlik Atama Tercihlerinde Dikkat Edilmesi Gerekenler

Sözleşmeli öğretmenlik atama tercihlerinde dikkat edilmesi gereken bazı hususlar şunlardır:

 • Tercihlerinizi yaparken, puanınıza ve isteklerinize göre bir liste oluşturun.
 • Tercihlerinizi yaparken, öncelikli olarak kendi il ve ilçenizi tercih edin.
 • Tercihlerinizi yaparken, branş ve eğitim kurumu türlerini dikkate alın.
 • Tercihlerinizi yaparken, kontenjanları ve atama ihtimallerini göz önünde bulundurun.

Sözleşmeli Öğretmenlik Atama Sonuçları

Sözleşmeli öğretmenlik atama sonuçları, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanır. Atama sonuçları, e-Devlet üzerinden öğrenilebilir.

Sözleşmeli Öğretmenlik Atamalarının Avantajları ve Dezavantajları

Sözleşmeli öğretmenlik atamalarının avantajları ve dezavantajları şunlardır:

Avantajlar

 • Sözleşmeli öğretmenler, kadrolu öğretmenlerle aynı maaş ve özlük haklarını alırlar.
 • Sözleşmeli öğretmenler, kadrolu öğretmenlerle aynı şekilde atamaya tabidirler.
 • Sözleşmeli öğretmenler, kadrolu öğretmenlerle aynı şekilde kariyer basamaklarını tırmanabilirler.

Dezavantajlar

 • Sözleşmeli öğretmenler, kadrolu öğretmenlere göre daha az iş güvencesi sahiptirler.
 • Sözleşmeli öğretmenler, kadro

Yayımlandı

kategorisi