Sözleşmeli Atama Nedir

Sözleşmeli Atama Nedir?

Sözleşmeli atama, kamu kurum ve kuruluşlarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere yapılan atamalardır. Bu atamalarda, adayların kamu kurum ve kuruluşlarında belirli bir süre (genellikle 1 yıl) süreyle sözleşmeli olarak çalıştırılmaları esastır.

Sözleşmeli Atama Türleri

Sözleşmeli atama, iki ana başlık altında incelenebilir:

 • Genel atama: Bu atamalarda, adayların herhangi bir özel şarta tabi olmaksızın başvuru yapabilmeleri mümkündür. Genel atamalarda, adayların mezuniyet durumları, KPSS puanları ve diğer kriterler dikkate alınarak değerlendirme yapılır.
 • Özel atama: Bu atamalarda, adayların belirli bir özel şarta tabi olmaları gerekir. Örneğin, öğretmen atamalarında adayların öğretmenlik lisans diplomasına sahip olmaları, mühendis atamalarında adayların mühendislik lisans diplomasına sahip olmaları gerekmektedir. Özel atamalarda, adayların mezuniyet durumları, KPSS puanları, tecrübeleri ve diğer kriterler dikkate alınarak değerlendirme yapılır.

Sözleşmeli Atama Süreçleri

Sözleşmeli atama süreçleri, genel olarak aşağıdaki şekilde gerçekleşir:

 1. Kurumlar, ihtiyaç duydukları alanlarda sözleşmeli personel alımı için ilan yayınlar.
 2. İlanlar, Devlet Personel Başkanlığı (DPB) internet sitesi ve ilgili kurumların internet sitelerinde yayınlanır.
 3. Adaylar, ilana başvuru yapmak için gerekli belgeleri hazırlar ve başvurularını belirtilen tarihler arasında yapar.
 4. Başvurular, ilgili kurum tarafından değerlendirilir ve sonuçlar açıklanır.
 5. Sonuçlar açıklandıktan sonra, başarılı olan adayların atamaları yapılır.

Sözleşmeli Personel

Sözleşmeli personel, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre kamu kurum ve kuruluşlarında mali yılla sınırlı olarak sözleşme ile çalıştırılan ve işçi sayılmayan kamu hizmeti görevlileridir.

Sözleşmeli personel, genel olarak aşağıdaki hak ve sorumluluklara sahiptir:

 • Haklar:
  • Ücret
  • Ödül
  • İzin
  • Hastalık ve sigorta
  • Sosyal yardımlar
  • Eğitim
 • Sorumluluklar:
  • İşe devam
  • Görev ve sorumlulukların yerine getirilmesi
  • İşverene karşı sadakat
  • Devlete karşı sadakat

Sözleşmeli Personel Atamalarında Dikkat Edilmesi Gerekenler

Sözleşmeli personel atamalarında dikkat edilmesi gereken bazı hususlar şunlardır:

 • Adayların, başvuru yapacakları alana uygun bir eğitime sahip olmaları gerekmektedir.
 • Adayların, KPSS puanlarının, ilan edilen atama için aranan minimum puan şartını karşılamaları gerekmektedir.
 • Adayların, ilan edilen atama için aranan diğer şartları da (yaş sınırı, tecrübe, yabancı dil vb.) karşılamaları gerekmektedir.
 • Adayların, başvurularını belirtilen tarihler arasında yapmaları gerekmektedir.

Sonuç

Sözleşmeli atama, kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilmek isteyen adaylar için önemli bir fırsattır. Bu atamalarda, adayların eğitim durumları, KPSS puanları ve diğer kriterler dikkate alınarak değerlendirme yapılır. Adaylar, başvurularını yaparken ilan edilen şartları dikkatlice incelemeli ve başvurularını belirtilen tarihler arasında yapmalıdırlar.


Yayımlandı

kategorisi