Sosyal Hizmetler Mezunu Ne Iş Yapar?

Sosyal Hizmetler Mezunu Ne İş Yapar?

Sosyal hizmetler, insanların sosyal ve ekonomik sorunlarını çözmek için profesyonel yardım ve destek sağlayan bir meslektir. Sosyal hizmetler mezunları, bu sorunların önlenmesi, azaltılması veya ortadan kaldırılması için çalışırlar.

Sosyal hizmetler mezunlarının iş alanları oldukça geniştir. Bu mezunlar, kamu ve özel sektörde, devlet kurumlarında, sivil toplum kuruluşlarında ve özel işletmelerde çalışabilirler.

Kamu Sektöründe Sosyal Hizmet

Kamu sektöründe sosyal hizmetler mezunları, genellikle sosyal yardım ve koruma kurumlarında çalışırlar. Bu kurumlar, ihtiyaç sahibi kişilere ve ailelere maddi ve manevi destek sağlarlar. Sosyal hizmetler mezunları, bu kurumlarda sosyal hizmet uzmanı, sosyal çalışmacı, aile danışmanı, çocuk danışmanı, yaşlı danışmanı gibi unvanlarla görev yaparlar.

Kamu sektöründe sosyal hizmetler mezunlarının görev ve sorumlulukları şunlardır:

 • İhtiyaç sahibi kişilerin ve ailelerin sosyal ve ekonomik sorunlarını tespit etmek ve çözüm önerileri geliştirmek
 • Sosyal yardım ve koruma programlarını uygulamak
 • Toplumsal uyumu ve kaynaşmayı sağlamak
 • İnsan haklarını ve sosyal adaleti savunmak

Özel Sektörde Sosyal Hizmet

Özel sektörde sosyal hizmetler mezunları, genellikle özel işletmelerde, sivil toplum kuruluşlarında ve özel rehabilitasyon merkezlerinde çalışırlar. Bu işletmeler ve kuruluşlar, sosyal hizmet uzmanlarından, sosyal çalışmacılardan, aile danışmanlarından, çocuk danışmanlarından, yaşlı danışmanlarından, rehabilitasyon uzmanlarından vb. yararlanırlar.

Özel sektörde sosyal hizmetler mezunlarının görev ve sorumlulukları şunlardır:

 • Çalışanların iş ve yaşam dengesini sağlamak
 • Çalışanların kişisel ve mesleki gelişimlerini desteklemek
 • Müşterilerin ihtiyaçlarını ve beklentilerini karşılamak
 • Topluma fayda sağlamak

Sosyal Hizmet Mezunlarının Çalışma Alanları

Sosyal hizmetler mezunlarının çalışma alanları şunlardır:

 • Sosyal yardım ve koruma kurumları
 • Devlet kurumları
 • Sivil toplum kuruluşları
 • Özel işletmeler
 • Özel rehabilitasyon merkezleri
 • Özel eğitim kurumları
 • Kurumsal şirketler
 • Sağlık kurumları
 • Eğitim kurumları
 • Hukuk kurumları
 • Yargı kurumları

Sosyal Hizmet Mezunlarının Maaşları

Sosyal hizmetler mezunlarının maaşları, çalıştıkları kuruma, pozisyonlarına ve deneyimlerine göre değişmektedir. Kamu sektöründe çalışan sosyal hizmetler mezunlarının maaşları, özel sektörde çalışanlara göre daha düşüktür.

Kamu sektöründe sosyal hizmetler mezunlarının ortalama maaşı 4.500-6.000 TL arasındadır. Özel sektörde sosyal hizmetler mezunlarının ortalama maaşı ise 6.000-8.000 TL arasındadır.

Sosyal Hizmet Mezunları İçin Gerekli Nitelikler

Sosyal hizmetler mezunları için gerekli olan nitelikler şunlardır:

 • İletişim becerileri
 • Empati becerileri
 • Problem çözme becerileri
 • Yaratıcı düşünme becerileri
 • Analitik düşünme becerileri
 • İnsan haklarına saygı
 • Sosyal adalet anlayışı

Sosyal Hizmet Mezunları İçin Öneriler

Sosyal hizmetler mezunlarına yönelik öneriler şunlardır:

 • Sosyal hizmet alanındaki gelişmeleri takip edin.
 • Mesleki gelişim kurslarına ve seminerlere katılın.
 • Sosyal hizmet alanındaki staj ve gönüllülük imkanlarını değerlendirin.
 • İngilizce gibi yabancı dilleri öğrenin.

Sonuç olarak, sosyal hizmetler mezunları, toplumdaki ihtiyaç sahibi kişilere ve ailelere destek sağlayan önemli bir meslek grubudur. Bu mezunlar, kamu ve özel sektörde, devlet kurumlarında, sivil toplum kuruluşlarında ve özel işletmelerde çalışabilirler. Sosyal hizmetler mezunları için gerekli olan nitelikler, iletişim becerileri, empati becerileri, problem çözme becerileri, yaratıcı düşünme becerileri, analitik düşünme becerileri, insan haklarına saygı ve sosyal adalet anlayışıdır.


Yayımlandı

kategorisi