Sosyal Hizmet Atama Puanları

KPSS Atama Puanları

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS), Türkiye’de kamu kurum ve kuruluşlarına personel alımı için yapılan sınavdır. Sınav, lisans, ön lisans ve ortaöğretim olmak üzere üç düzeyde düzenlenmektedir. Lisans düzeyinde sınav, Genel Yetenek-Genel Kültür ve Alan Bilgisi olmak üzere iki oturumda yapılır. Ön lisans düzeyinde sınav, Genel Yetenek ve Alan Bilgisi olmak üzere iki oturumda yapılır. Ortaöğretim düzeyinde sınav, Genel Yetenek ve Genel Kültür olmak üzere iki oturumda yapılır.

KPSS puanları, kamu kurum ve kuruluşlarının personel alımlarında kullanılmaktadır. Atama puanları, sınava giren adayların başarı düzeyini gösteren ve adayların tercih ettikleri kadro ve pozisyonlara yerleşmelerini sağlayan puanlardır. Atama puanları, sınavın yapıldığı yıla ve sınavın yapıldığı düzeye göre değişiklik göstermektedir.

KPSS Atama Puanlarını Etkileyen Faktörler

KPSS atama puanlarını etkileyen faktörler şunlardır:

 • Sınavın yapıldığı yıl
 • Sınavın yapıldığı düzey
 • Kadro ve pozisyonun niteliği
 • Adayların sınavdaki başarısı

Sınavın yapıldığı yıl, atama puanlarını en çok etkileyen faktördür. Sınavın yapıldığı yıla göre atama puanları artmakta veya azalmaktadır. Örneğin, sınavın yapıldığı yıla göre atama puanları ortalama %10-15 oranında artmaktadır.

Sınavın yapıldığı düzey, atama puanlarını da etkilemektedir. Lisans düzeyindeki atama puanları, ön lisans ve ortaöğretim düzeyindeki atama puanlarına göre daha yüksektir. Bunun nedeni, lisans düzeyindeki sınavın daha kapsamlı olmasıdır.

Kadro ve pozisyonun niteliği de atama puanlarını etkilemektedir. Teknik ve mesleki kadrolara atama puanları, genel kadrolara atama puanlarından daha yüksektir. Bunun nedeni, teknik ve mesleki kadrolarda görev alacak adaylardan belirli bilgi ve beceriye sahip olmaları beklenmesidir.

Adayların sınavdaki başarısı, atama puanlarını doğrudan etkilemektedir. Sınavdan yüksek puan alan adaylar, daha yüksek atama puanlarına sahip olmaktadır.

KPSS Atama Puanları Nasıl Hesaplanır?

KPSS atama puanları, sınavın Genel Yetenek-Genel Kültür ve Alan Bilgisi testlerinin ağırlıklı ortalaması alınarak hesaplanır. Atama puanları hesaplanırken, her bir testin ağırlığı aşağıdaki gibidir:

 • Genel Yetenek Testi: %25
 • Genel Kültür Testi: %25
 • Alan Bilgisi Testleri: %50

Örneğin, bir adayın Genel Yetenek Testinden 70, Genel Kültür Testinden 70 ve Alan Bilgisi Testlerinden 80 puan aldığını varsayalım. Bu adayın atama puanı, aşağıdaki gibi hesaplanır:

Atama Puanı = (70 x 0,25) + (70 x 0,25) + (80 x 0,50) = 60 + 17,5 + 40 = 117,5

Bu aday, 117,5 puanla bir kamu kurumunda personel olarak atanabilir.

KPSS Atama Puanları Nasıl Öğrenilir?

KPSS atama puanları, ÖSYM’nin internet sitesinde yayınlanmaktadır. Adayların atama puanlarını öğrenmeleri için ÖSYM’nin internet sitesinden giriş yapmaları gerekmektedir. Adayların giriş yaptıktan sonra “Aday İşlemleri” sekmesine tıklamaları ve “KPSS Atama Puanları” başlığını seçmeleri gerekmektedir.

Adayların atama puanlarını öğrenmeleri için ayrıca ÖSYM’nin mobil uygulamasını da kullanabilirler.

KPSS Atama Puanları Nasıl Artırılır?

KPSS atama puanlarını artırmak için adayların aşağıdaki hususlara dikkat etmeleri gerekmektedir:

 • Sınavın hangi düzeyinde sınava gireceklerine karar vermeli ve o düzeydeki sınava hazırlık çalışmalarını buna göre yapmalılar.
 • Sınavın konularını iyice öğrenmeliler.
 • Sınavda sorulan soruların tarzını iyi kavramalılar.
 • Sınavda zaman yönetimini iyi yapmalılar.
 • Sınavdan önce düzenli olarak deneme sınavları çözmeliler.

Adayların atama puanlarını artırmaları için ayrıca aşağıdaki hususları da dikkate almaları faydalı olacaktır:

 • Sınavdan önce kendilerini iyi bir şekilde motive etmeleri
 • Sınav stresini azaltmak için çeşitli teknikler kullanmaları
 • Sınavda başarılı olmak için hedefler belirlemeleri ve bu hedeflere ulaşmak için çalışmalarını sürdürmeleri

**KPSS Atama Pu


Yayımlandı

kategorisi