Sosyal Güvenlik Ne Iş Yapar?

Sosyal güvenlik nedir?

Sosyal güvenlik, toplumun karşı karşıya olduğu sosyal tehlikeler sonucunda kişilerin gelir kaybına uğramaması ve bu tehlikelerin ekonomik sonuçlarından korunması için oluşturulmuş bir sistemdir. Sosyal tehlikeler, hastalık, iş kazası, işsizlik, yaşlılık, ölüm, sakatlık, analık, evlenme, çocuk sahibi olma gibi durumları ifade eder.

Sosyal güvenlik sisteminin temel amacı, kişilerin bu sosyal tehlikeler sonucunda gelir kaybına uğramasını önlemek ve onlara maddi ve sosyal destek sağlamaktır. Bu sayede, kişilerin temel ihtiyaçları karşılanır, toplumda huzur ve refah sağlanır.

Sosyal güvenlik sistemi, primli ve primsiz olmak üzere iki şekilde uygulanabilir. Primli sosyal güvenlik sisteminde, kişiler sigortalı olarak sisteme dâhil olur ve belirli oranlarda prim öder. Primler, kişilerin sosyal güvenlik haklarından yararlanabilmesi için gereklidir. Primsiz sosyal güvenlik sisteminde ise, kişilerin prim ödemesi gerekmez. Bu sistemde, genellikle devlet tarafından sağlanan sosyal yardımlar yer alır.

Sosyal güvenlik sistemi, farklı ülkelerde farklı şekillerde uygulanabilir. Ancak, genel olarak sosyal güvenlik sistemleri, aşağıdaki unsurları kapsar:

 • Hastalık sigortası: Çalışanların ve ailelerinin hastalık, doğum, analık gibi durumlarda sağlık hizmetlerinden yararlanmalarını sağlar.
 • İş kazası ve meslek hastalığı sigortası: Çalışanların işyerinde meydana gelen kazalar ve meslek hastalıklarından dolayı gelir kaybına uğramamaları için sağlanan güvencedir.
 • İşsizlik sigortası: Çalışanların işsiz kalmaları durumunda gelir kaybına uğramamaları için sağlanan güvencedir.
 • Yaşlılık sigortası: Çalışanların yaşlılık döneminde gelir kaybına uğramamaları için sağlanan güvencedir.
 • Ölüm sigortası: Çalışanların vefat etmesi durumunda ailelerinin gelir kaybına uğramamaları için sağlanan güvencedir.
 • Analık sigortası: Çalışan kadınların hamilelik, doğum ve analık izinleri süresince gelir kaybına uğramamaları için sağlanan güvencedir.

Türkiye’de sosyal güvenlik sistemi, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından yürütülmektedir. SGK, primli ve primsiz sosyal güvenlik sistemlerini kapsayan bir kurumdur.

Türkiye’de sosyal güvenlik sisteminin temel unsurları şunlardır:

 • Sağlık sigortası: SGK’nın sağlık sigortası kapsamında, çalışanlar, sigortalı olmayanlar, tarım sigortalıları, işsizler, muhtarlar, engelliler ve bakmakla yükümlü olunan kişiler sağlık hizmetlerinden yararlanabilmektedir.
 • İş kazası ve meslek hastalığı sigortası: SGK’nın iş kazası ve meslek hastalığı sigortası kapsamında, işyerinde meydana gelen kazalar ve meslek hastalıklarından dolayı çalışanlar ve hak sahipleri gelir desteği ve sağlık hizmetleri alabilmektedir.
 • İşsizlik sigortası: SGK’nın işsizlik sigortası kapsamında, işsiz kalan çalışanlar belirli bir süre boyunca işsizlik maaşı alabilmektedir.
 • Yaşlılık sigortası: SGK’nın yaşlılık sigortası kapsamında, sigortalı çalışanlar belirli bir yaş ve prim ödeme süresini doldurmaları halinde emekli aylığı almaya hak kazanabilmektedir.
 • Ölüm sigortası: SGK’nın ölüm sigortası kapsamında, sigortalının vefatı halinde hak sahipleri ölüm aylığı veya geliri almaya hak kazanabilmektedir.
 • Analık sigortası: SGK’nın analık sigortası kapsamında, çalışan kadınlar hamilelik, doğum ve analık izinleri süresince gelir desteği alabilmektedir.

Sosyal güvenlik, toplumun refahı için önemli bir unsurdur. Sosyal güvenlik sistemi sayesinde, kişilerin sosyal tehlikeler sonucunda gelir kaybına uğraması önlenir ve onlara maddi ve sosyal destek sağlanır. Bu sayede, toplumda huzur ve refah sağlanır.

Sosyal güvenliğin faydaları şunlardır:

 • Kişilerin temel ihtiyaçlarının karşılanması sağlanır.
 • Toplumda huzur ve refah sağlanır.
 • Sosyal adaletin sağlanması desteklenir.
 • Ülke ekonomisine katkı sağlanır.

Sosyal güvenliğin geliştirilmesi için aşağıdaki adımlar atılabilir:

 • Sosyal güvenlik sisteminin kapsamı genişletilmelidir.
 • Sosyal güvenlik sisteminin finansmanı güçlendirilmelidir.
 • Sosyal güvenlik sisteminin etkinliği artırılmalıdır.

Sosyal güvenlik, toplumun geleceği için önemli bir yatırımdır. Sosyal güvenliğin geliştirilmesi ile birlikte, toplumda huzur ve refahın daha da artması sağlanabilir.


Yayımlandı

kategorisi