Sosyal Güvenlik Atama Puanları

Sosyal Güvenlik Atama Puanları

Sosyal güvenlik, bir ülkenin vatandaşlarının sosyal refahını sağlamak için oluşturulmuş bir sistemdir. Bu sistem, vatandaşların sosyal güvenlik haklarını korumayı ve sosyal yardım hizmetlerini sunmayı amaçlar. Sosyal güvenlik sisteminin temel unsurları arasında emeklilik, sağlık, işsizlik, hastalık, sakatlık ve ölüm sigortaları yer alır.

Sosyal güvenlik alanında çalışmak isteyen adaylar, Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS)’na girmek zorundadır. KPSS’de P3 puan türünde en az 60 puan alan adaylar, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından yapılan personel alımlarına başvuruda bulunabilirler.

SGK, her yıl çeşitli unvanlarda personel alımı yapmaktadır. Bu alımlar, genel ve özel olmak üzere iki kategoriye ayrılır. Genel alımlarda, KPSS’de P3 puan türünde en az 60 puan alan tüm adaylar başvuruda bulunabilir. Özel alımlarda ise, belirli bölümlerden mezun olan adaylar başvuru yapabilmektedir.

2023/6 SGK Atama Puanları

SGK, 2023/6 döneminde 1.500 sözleşmeli personel alımı yapmıştır. Bu alımlar, genel ve özel olmak üzere iki kategoriye ayrılmıştır. Genel alımlarda, KPSS’de P3 puan türünde en az 60 puan alan tüm adaylar başvuruda bulunmuştur. Özel alımlarda ise, aşağıdaki bölümlerden mezun olan adaylar başvuru yapabilmiştir:

 • Sosyal güvenlik
 • Kamu yönetimi
 • İktisat
 • İşletme
 • Hukuk
 • Çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri
 • Muhasebe ve finansman
 • Maliye

Genel alımlarda, en düşük atama puanı 73,29788 olarak gerçekleşmiştir. Bu puan, İstanbul ili için müfettiş yardımcılığı unvanı için alınmıştır. En yüksek atama puanı ise 98,56469 olarak gerçekleşmiştir. Bu puan, Ankara ili için müfettiş yardımcılığı unvanı için alınmıştır.

Özel alımlarda, en düşük atama puanı 67,00000 olarak gerçekleşmiştir. Bu puan, Ankara ili için sosyal güvenlik uzman yardımcılığı unvanı için alınmıştır. En yüksek atama puanı ise 98,56469 olarak gerçekleşmiştir. Bu puan, Ankara ili için müfettiş yardımcılığı unvanı için alınmıştır.

Atama Puanlarını Etkileyen Faktörler

Sosyal güvenlik atama puanlarını etkileyen faktörler şunlardır:

 • İlan edilen kadro sayısı
 • İlan edilen unvan
 • İlan edilen şehir
 • Adayın KPSS puanı
 • Adayın mezun olduğu bölüm

İlan edilen kadro sayısı arttıkça, atama puanları da düşmektedir. Örneğin, bir unvan için ilan edilen kadro sayısı 10 ise, atama puanları daha düşük olacaktır. Bu kadro sayısı 2 ise, atama puanları daha yüksek olacaktır.

İlan edilen unvan da atama puanlarını etkilemektedir. Örneğin, müfettiş yardımcılığı unvanı için atama puanları daha yüksek olmaktadır. Bu unvanlar, daha az sayıda kadroyla ilan edildiği için, atama puanları daha yüksek olmaktadır.

İlan edilen şehir de atama puanlarını etkilemektedir. Örneğin, büyük şehirlerde atama puanları daha yüksek olmaktadır. Bu şehirlerde, daha fazla sayıda kadroyla ilan yapıldığı için, atama puanları daha yüksek olmaktadır.

Adayın KPSS puanı da atama puanlarını etkilemektedir. Adayın KPSS puanı ne kadar yüksek olursa, atama şansı da o kadar artmaktadır.

Adayın mezun olduğu bölüm de atama puanlarını etkilemektedir. Örneğin, sosyal güvenlik bölümünden mezun olan adayların atama puanları daha yüksek olmaktadır. Bu bölümden mezun olan adaylar, ilgili unvanlar için gerekli bilgi ve beceriye sahip oldukları için, atama puanları daha yüksek olmaktadır.

Atama Puanlarını Artırmak İçin Yapılması Gerekenler

Sosyal güvenlik alanında çalışmak isteyen adayların, atama puanlarını artırmak için aşağıdakileri yapmaları gerekmektedir:

 • KPSS’de P3 puan türünde en az 60 puan almak
 • İlan edilen unvanlar için gerekli olan bölümlerden mezun olmak
 • İlan edilen şehirlerde çalışmak için istekli olmak
 • KPSS’ye iyi hazırlanmak

KPSS’ye iyi hazırlanmak için adayların, aşağıdakileri yapmaları gerekmektedir:

 • Yeterli bilgi ve beceriye sahip olmak
 • Geçmiş yıllardaki sınav sorularını çözmek
 • Deneme sınavlarına katılmak

Adayların, K


Yayımlandı

kategorisi