Siyaset Ve Kamu Yönetimi Ne Iş Yapar?

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Nedir?

Siyaset bilimi ve kamu yönetimi, toplumların nasıl yönetildiğini, siyasi aktörlerin ve kurumların nasıl etkileşime girdiğini ve kamu politikalarının nasıl oluşturulduğunu ve uygulandığını inceleyen bir bilim dalıdır. Siyaset bilimi, siyasi süreçleri, kurumları ve davranışları analiz ederken, kamu yönetimi, kamu hizmetlerinin nasıl sunulduğunu ve kamu otoritesinin nasıl kullanıldığını inceler.

Siyaset Bilimi Ne İş Yapar?

Siyaset bilimi, siyasi süreçleri, kurumları ve davranışları analiz eder. Bu kapsamda, siyaset bilimi aşağıdaki konuları inceler:

 • Siyasi kavramlar ve teoriler: Siyaset bilimi, siyasi kavramları ve teorileri tanımlar ve analiz eder. Örneğin, güç, iktidar, devlet, sivil toplum, siyaset, siyaset sistemi gibi kavramları inceler.
 • Siyasi kurumlar: Siyaset bilimi, siyasi kurumları inceler. Örneğin, devlet kurumları, siyasi partiler, sivil toplum kuruluşları gibi kurumları inceler.
 • Siyasi davranış: Siyaset bilimi, siyasi davranışı inceler. Örneğin, seçmen davranışı, siyasi liderlik, siyasi protestolar gibi davranışları inceler.

Siyaset bilimi, bu konuları inceleyerek, toplumların nasıl yönetildiğini ve siyasi süreçlerin nasıl işlediğini anlamamıza yardımcı olur. Siyaset bilimi, aşağıdaki amaçlar için kullanılabilir:

 • Siyasi karar verme: Siyaset bilimi, siyasi karar verme sürecinde yardımcı olabilir. Örneğin, bir yasa tasarısının etkilerini analiz etmek için siyaset bilimi kullanılabilir.
 • Siyasi eğitim: Siyaset bilimi, siyasi eğitim için kullanılabilir. Örneğin, bir demokrasinin nasıl işlediğini öğretmek için siyaset bilimi kullanılabilir.
 • Siyasi tartışma: Siyaset bilimi, siyasi tartışma için kullanılabilir. Örneğin, bir siyasi sorunun çözümü için siyaset bilimi kullanılabilir.

Kamu Yönetimi Ne İş Yapar?

Kamu yönetimi, kamu hizmetlerinin nasıl sunulduğunu ve kamu otoritesinin nasıl kullanıldığını inceler. Bu kapsamda, kamu yönetimi aşağıdaki konuları inceler:

 • Kamu politikaları: Kamu yönetimi, kamu politikalarının oluşumunu ve uygulanmasını inceler.
 • Kamu hizmetleri: Kamu yönetimi, kamu hizmetlerinin sunulmasını inceler. Örneğin, eğitim, sağlık, güvenlik, ulaşım gibi hizmetleri inceler.
 • Kamu yönetimi kurumları: Kamu yönetimi, kamu yönetimi kurumlarını inceler. Örneğin, bakanlık, belediye, kamu iktisadi teşebbüsleri gibi kurumları inceler.

Kamu yönetimi, bu konuları inceleyerek, kamu hizmetlerinin daha verimli ve etkili bir şekilde sunulmasına yardımcı olur. Kamu yönetimi, aşağıdaki amaçlar için kullanılabilir:

 • Kamu hizmetlerinin iyileştirilmesi: Kamu yönetimi, kamu hizmetlerinin iyileştirilmesi için kullanılabilir. Örneğin, bir sağlık sisteminin daha verimli hale getirilmesi için kamu yönetimi kullanılabilir.
 • Kamu kaynaklarının etkin kullanımı: Kamu yönetimi, kamu kaynaklarının etkin kullanımı için kullanılabilir. Örneğin, bir belediyenin finansal kaynaklarını daha verimli kullanması için kamu yönetimi kullanılabilir.
 • Kamu otoritesinin kullanımı: Kamu yönetimi, kamu otoritesinin kullanımı için kullanılabilir. Örneğin, bir yasanın uygulanması için kamu yönetimi kullanılabilir.

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Mezunlarının İş İmkanları

Siyaset bilimi ve kamu yönetimi mezunlarının iş imkanları oldukça geniştir. Siyaset bilimi ve kamu yönetimi mezunları, aşağıdaki alanlarda çalışabilirler:

 • Devlet kurumları: Siyaset bilimi ve kamu yönetimi mezunları, devlet kurumlarında çeşitli görevlerde çalışabilirler. Örneğin, bakanlıklar, belediyeler, kamu iktisadi teşebbüsleri gibi kurumlarda çalışabilirler.
 • Sivil toplum kuruluşları: Siyaset bilimi ve kamu yönetimi mezunları, sivil toplum kuruluşlarında çalışabilirler. Örneğin, dernekler, vakıflar, sendikalar gibi kuruluşlarda çalışabilirler.
 • Özel sektör: Siyaset bilimi ve kamu yönetimi mezunları, özel sektörde de çalışabilirler. Örneğin, bankacılık, finans, danışmanlık, reklamcılık gibi sektörlerde çalışabilirler.

Siyaset bilimi ve kamu yönetimi mezunları, aşağıdaki mesleklerde çalışabilirler:

 • Siyasetçi: Siyaset bilimi ve kamu yönetimi mezunları, siyasetçi olarak çalışabilirler. Örneğin, milletvekili, belediye başkanı, bakan gibi görevlerde bulunabilirler.
 • Kamu yöneticisi: Siyaset bilimi ve kamu yönetimi mezunları, kamu yöneticisi olarak çalışabilirler. Örneğin, bakan yardımcısı, genel müdür, daire başkanı gibi görevlerde bulunabilirler.
 • Danışman: Siyaset bilimi ve kamu yönetimi mezunları, danışman olarak çalışabilirler. Örneğin, siyasi parti

Yayımlandı

kategorisi