Siyaset Bilimi Mezunu Ne Iş Yapar?

Siyaset Bilimi Mezunu Ne İş Yapar?

Siyaset bilimi, devletlerin, hükümetlerin ve siyasi sistemlerin işleyişini inceleyen bir sosyal bilim dalıdır. Siyaset bilimi mezunları, bu alandaki bilgi ve becerilerini kullanarak çeşitli iş alanlarında çalışabilirler.

Siyaset Bilimi Mezunlarının Çalışma Alanları

Siyaset bilimi mezunlarının çalışma alanları oldukça geniştir. Bu mezunlar, kamu ve özel sektörde, eğitim ve araştırma alanında, sivil toplum örgütlerinde ve medya sektöründe çalışabilirler.

Kamu Sektöründe Çalışma Alanları

Siyaset bilimi mezunları, kamu sektöründe çeşitli kademelerde çalışabilirler. Bu mezunlar, bakanlıklar, devlet kurumları, belediyeler, üniversiteler ve diğer kamu kuruluşlarında görev alabilirler.

Kamu sektöründe çalışan siyaset bilimi mezunları, genellikle aşağıdaki görevleri yerine getirirler:

 • Politika geliştirmek ve uygulamak
 • Kamu hizmetlerini yönetmek
 • Kanunları ve yönetmelikleri uygulamak
 • Kamu kaynaklarını yönetmek
 • Kamuoyu araştırmaları yapmak
 • Raporlar hazırlamak

Özel Sektörde Çalışma Alanları

Siyaset bilimi mezunları, özel sektörde de çeşitli iş alanlarında çalışabilirler. Bu mezunlar, genellikle aşağıdaki sektörlerde görev alırlar:

 • Danışmanlık
 • Bankacılık
 • Sigortacılık
 • Lojistik
 • Dış ticaret
 • Halkla ilişkiler
 • Medya

Özel sektörde çalışan siyaset bilimi mezunları, genellikle aşağıdaki görevleri yerine getirirler:

 • Pazar araştırmaları yapmak
 • Reklam ve kampanyalar hazırlamak
 • İletişim stratejileri geliştirmek
 • Finansal analizler yapmak
 • Projeler yönetmek

Eğitim ve Araştırma Alanlarında Çalışma Alanları

Siyaset bilimi mezunları, eğitim ve araştırma alanında da çalışabilirler. Bu mezunlar, genellikle aşağıdaki kurumlarda görev alırlar:

 • Üniversiteler
 • Araştırma merkezleri
 • Sivil toplum örgütleri

Eğitim ve araştırma alanında çalışan siyaset bilimi mezunları, genellikle aşağıdaki görevleri yerine getirirler:

 • Ders vermek
 • Araştırma yapmak
 • Makaleler ve kitaplar yazmak
 • Konferanslar vermek

Sivil Toplum Örgütlerinde Çalışma Alanları

Siyaset bilimi mezunları, sivil toplum örgütlerinde de çalışabilirler. Bu mezunlar, genellikle aşağıdaki örgütlerde görev alırlar:

 • İnsan hakları örgütleri
 • Çevre örgütleri
 • Kadın hakları örgütleri
 • Gençlik örgütleri

Sivil toplum örgütlerinde çalışan siyaset bilimi mezunları, genellikle aşağıdaki görevleri yerine getirirler:

 • Örgütün misyon ve hedeflerini belirlemek
 • Kampanyalar ve etkinlikler düzenlemek
 • Kamuoyu oluşturmak
 • Politika oluşturmaya katkıda bulunmak

Medya Sektöründe Çalışma Alanları

Siyaset bilimi mezunları, medya sektöründe de çalışabilirler. Bu mezunlar, genellikle aşağıdaki medya kuruluşlarında görev alırlar:

 • Gazeteler
 • Dergiler
 • Televizyon kanalları
 • Radyolar

Medya sektöründe çalışan siyaset bilimi mezunları, genellikle aşağıdaki görevleri yerine getirirler:

 • Haberler yazmak
 • Analizler yapmak
 • Röportajlar yapmak
 • Belgeseller hazırlamak

Siyaset Bilimi Mezunları İçin İş İmkanları

Siyaset bilimi mezunları için iş imkanları oldukça geniştir. Bu mezunlar, ilgi alanlarına ve yeteneklerine göre çeşitli iş alanlarında çalışabilirler.

Siyaset bilimi mezunları için iş imkanları, Türkiye’nin siyasi ve ekonomik yapısına göre de değişebilir. Örneğin, Türkiye’de siyasi partilerin ve sivil toplum örgütlerinin güçlenmesi, siyaset bilimi mezunları için yeni iş imkanları yaratabilir.

Siyaset Bilimi Mezunlarına Tavsiyeler

Siyaset bilimi mezunları için iş bulmak için aşağıdaki tavsiyeleri dikkate alabilirler:

 • Üniversite eğitiminde iyi bir eğitim almak
 • Staj yapmak
 • İngilizce öğrenmek
 • Bilgisayar programlarını öğrenmek
 • Sosyal medya ve iletişim becerilerini geliştirmek
 • İş başvurularında başarılı olmak için özgeçmiş ve motivasyon mektubu yazmaya özen göstermek

Siyaset bilimi mezunları, ilgi alanlarına ve yeteneklerine göre çeşitli iş alanlarında çalışabilirler. Bu mezunlar, iyi bir eğitim ve donanımla, başarılı bir kariyere sahip olabilirler.


Yayımlandı

kategorisi