Sağlık Yönetimi Mezunu Ne İş Yapar? Görevleri ve Çalışma Alanları

Sağlık yönetimi, sağlık kuruluşlarının verimli çalışması için gerekli planlama ve yönetim görevlerini yapar.

4 yıllık sağlık bölümü okuyanlar mezun olunca sağlık yöneticisi olurlar.

Sağlık yöneticileri ise sağlık kuruluşlarının iş ve idari icraatlerini denetler ve klinik olsun yada olmasın tüm personel, sigorta şirketleri ve devlet kurumları dahil genel iç sağlık sisteminden sorumludur.

Sağlık Yönetimi Mezununun Tüm Görevleri Kısaca Maddeler Halinde

 • Bir sağlık kuruluşunun ihtiyaçlarını vaktinde tespit eder ve temin edilmesi adına gereken önlemi alır.
 • Sağlık kuruluşunun satın alım, stoklama ile stok giriş ve çıkış işlemlerini takip eder.
 • Hem hastalar hem de personelin yemek listesini denetler.
 • Sağlık kuruluşunun yemekhane deposunun stok durumunu yönetir ve gereken hallerde satın alım işlemleri yapar.
 • Tıbbi cihazları alma, onarma ve bakım yapma gibi işleri yönetir.
 • Sağlık kuruluşunun binasına tadilat yapılacaksa ilgili firmalarla görüşüp anlaşır.
 • Çalıştığı sağlık kuruluşundaki yönetim birimlerinin verimli çalışması için kontroller gerçekleştirir.
 • Sağlık kuruluşunda çalışan personelin yönetmelikteki yetkilerini ve sorumlulukları belirler.
 • Sağlık kuruluşu için gereken iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alır.
 • Olağanüstü haller ve doğal afetlerle alakalı resmi kurumlarla iletişime geçer.
 • Laboratuvar ve polikliniklerin istatistik bilgilerini düzenli bir şekilde gereken mercilere aktarır.
 • Bulaşıcı hastalıklar ile bulaşıcı hastalıktan dolayı ölenler için gerekli prosedürü yürütür.
 • Çalıştığı sağlık kuruluşunda yeni yatak ihtiyacı olursa, kaç tane gerekiyorsa o kadar yatak satın alır. Yatak kapasitesini yönetir.

Sağlık yönetimi okursak ne oluruz?

Sağlık yönetici olursun ve hem devlet kurumları hem de özel kurumların sağlık tesislerinde yönetici konumunda çalışabilirsin. Fakat şuan KPSS ile ataması yok.

Sağlık yönetimi mezunları iş bulabiliyor mu?

 • Sağlık yöneticisi unvanıyla kesinlikle pek çok yerde iş bulabilir.
 • Çünkü içinde sağlığın geçtiği her alanda çalışabilir.
 • Kısacası çalışabilecekleri iş alanları bir hayli fazladır fakat kamuda işe girmeleri şuan için zor çünkü onlar için ayrılmış bir alan ayrımı yada kontenjan yok.

Sağlık yönetimi ne kadar maaş alır?

 • Genel anlamda ortalama 6500 TL maaşla çalışırlar.
 • Ama eğer üst düzey yönetici veya hastane başkanı görevlerinde çalışırsa 15.000 liradan 30.000 liraya kadar maaş alabilirler.

Sağlık yönetimi mezunu hastanede ne iş yapar?

 • Özel hastane yada özel sağlık kuruluşlarında idari kademede görev alırlar.
 • Askeri hastanelerde sağlık subayı olarak çalışabilir.
 • Kısacası sağlık yöneticileri adından da anlaşılacağı üzere yönetim birimlerinde yönetici olarak çalışır.

Sağlık yönetimi KPSS’de kaç puanla atanıyor?

2011 yılında şu puanlarla atanıyordu fakat artık atamaları yok.

Kadro Kodu Minimum Puan Kurum Adı
3117001 71,180 SAĞLIK BAKANLIĞI
3117003 74,757 SAĞLIK BAKANLIĞI
3117005 76,402 SAĞLIK BAKANLIĞI
3117007 74,417 SAĞLIK BAKANLIĞI

Sağlık yönetiminde atama var mı?

KPSS’ye girmelerine engel yoktur çünkü isteyen herkes girebilir.
Fakat KPSS’de kaç puan alırsa alsın, sağlık yönetimi mezunlarına alan ayrımı yapılmadığı için atanmaları mümkün değil.
Kısacası sağlık yöneticileri kamuda çalışamaz.

Sağlık Yönetimi staj var mı?

Evet staj var ve üçüncü yılın sonunda yaparlar.

Sağlık Yönetimi nerede staj yapar?

3.yılın sonunda öğretim üyelerinin denetimi altında özel sağlık kuruluşları veya kamu sağlık kuruluşlarında ve hatta Sağlık Bakanlığı merkez ve taşra örgütlerinde 30 günlük staj yapar.

Yayımlandı

kategorisi