Sağlık Yönetimi Atama

Sağlık Yönetimi Ataması

Sağlık yönetimi, sağlık hizmetlerinin planlanması, örgütlenmesi, yürütülmesi ve denetlenmesi ile ilgili bir disiplindir. Sağlık yönetimi alanında çalışanlar, sağlık hizmetlerinin etkin ve verimli bir şekilde sunulmasını sağlamaktan sorumludur.

Sağlık yönetimi alanındaki atamalar, kamu ve özel sektör olmak üzere iki temel alanda gerçekleşir. Kamu sektöründe sağlık yönetimi alanındaki atamalar, Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşları tarafından yapılır. Özel sektörde ise sağlık yönetimi alanındaki atamalar, hastaneler, özel sağlık kuruluşları, ilaç firmaları, sigorta şirketleri gibi kuruluşlar tarafından yapılır.

Kamu Sektöründe Sağlık Yönetimi Atamaları

Sağlık Bakanlığı, Türkiye’de sağlık hizmetlerinin yürütülmesinden sorumlu olan en üst düzey kurumdur. Sağlık Bakanlığı, sağlık yönetimi alanındaki atamalarını, her yıl KPSS (Kamu Personel Seçme Sınavı) sonuçlarına göre yapar.

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan sağlık yönetimi atamaları, şu unvanlar için yapılır:

 • Sağlık Bakanlığı Tabip Yardımcıları
 • Sağlık Bakanlığı Sağlık Memurları
 • Sağlık Bakanlığı Sağlık Teknikerleri
 • Sağlık Bakanlığı Sağlık Teknisyenleri
 • Sağlık Bakanlığı Sağlık İşleri Uzmanları
 • Sağlık Bakanlığı Sağlık Kurumları İşletmecileri

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan sağlık yönetimi atamaları için, KPSS’de ilgili puan türünde en az 70 puan almak gerekir. Atamalarda, KPSS puanı ile birlikte, mülakat, değerlendirme merkezi sınavı veya yazılı sınav gibi diğer sınavların sonuçları da dikkate alınır.

Özel Sektörde Sağlık Yönetimi Atamaları

Özel sektörde sağlık yönetimi alanındaki atamalar, hastaneler, özel sağlık kuruluşları, ilaç firmaları, sigorta şirketleri gibi kuruluşlar tarafından yapılır. Bu kuruluşlar, sağlık yönetimi alanındaki atamalarını, kendi ihtiyaçlarına göre belirledikleri kriterler doğrultusunda yaparlar.

Özel sektörde sağlık yönetimi alanındaki atamalarda dikkate alınan kriterler, şunlardır:

 • KPSS puanı
 • Eğitim durumu
 • İş deneyimi
 • Yabancı dil bilgisi
 • Kişisel özellikler

Özel sektörde sağlık yönetimi alanındaki atamalarda, KPSS puanı, genellikle en önemli kriterdir. Ancak, bazı kuruluşlar, eğitim durumu, iş deneyimi, yabancı dil bilgisi gibi diğer kriterleri de dikkate alabilirler.

Sağlık Yönetimi Ataması Nasıl Yapılır?

Sağlık yönetimi alanında atanmak için, öncelikle KPSS’de ilgili puan türünde en az 70 puan almak gerekir. Ardından, kamu sektöründe atanmak isteyenler, Sağlık Bakanlığı’nın personel alım duyurularını takip etmelidir. Özel sektörde atanmak isteyenler ise, ilgili kuruluşlara iş başvurusunda bulunmalıdır.

Sağlık Yönetimi Atamasında Başarılı Olmak için Neler Yapılabilir?

Sağlık yönetimi alanında atanmak için, öncelikle KPSS’ye iyi hazırlanmak gerekir. KPSS’de başarılı olmak için, düzenli olarak çalışmak ve konu eksiklerini tamamlamak önemlidir. Ayrıca, deneme sınavları çözmek de KPSS’ye hazırlanmada önemli bir rol oynar.

Sağlık yönetimi alanında atanmak için, iş deneyimi de önemlidir. Sağlık alanında iş deneyimi olan adaylar, atanma şanslarını artırırlar. Bu nedenle, mezun olduktan sonra sağlık alanında staj yapmak veya gönüllü olarak çalışmak faydalı olacaktır.

Sağlık yönetimi alanında atanmak için, yabancı dil bilgisi de önemli bir kriterdir. Özellikle, yurt dışında çalışmak isteyen adayların yabancı dil bilgisine sahip olmaları gerekir.

Sağlık yönetimi alanında atanmak için, kişisel özellikler de önemlidir. Sağlık yönetimi alanında çalışanlar, stresli durumlarla başa çıkabilen, sorumluluk sahibi ve takım çalışmasına yatkın kişiler olmalıdır.

Sağlık Yönetimi Ataması Sonuçları Nasıl Öğrenilir?

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan sağlık yönetimi atamaları için, sonuçlar ÖSYM’nin internet sitesinden duyurulur. ÖSYM’nin internet sitesinden, atama sonuçlarına, aday TC kimlik numarası ve şifresi ile erişilebilir.

Özel sektörde yapılan sağlık yönetimi atamaları için, ilgili kuruluşun internet sitesinden veya insan kaynakları departmanından bilgi alınabilir.

Sağlık Yönetimi Ataması için Öneriler

Sağlık yönetimi alanında atanmak isteyenlere şu önerilerde bulunulabilir:

 • KPSS’ye iyi hazırlanın.
 • İş deneyimi kazanmaya çalışın.
 • Yabancı dil öğrenin.
 • Kişisel özelliklerinizi geliştirin.
 • Sağlık yönetimi alanındaki güncel gelişmeleri takip edin

Yayımlandı

kategorisi