Sağlık Yönetimi Atama 2023

2023 Sağlık Yönetimi Atama Sonuçları

Sağlık Bakanlığı, 2023 yılında toplam 31.600 sözleşmeli sağlık personeli alımı gerçekleştirdi. Atama işlemleri, 28 Mart-3 Nisan 2023 tarihleri arasında ÖSYM tarafından yapılan tercihler sonucunda gerçekleştirildi.

Atama sonuçları, 10 Ekim 2023 tarihinde ÖSYM’nin internet sitesinde duyuruldu. Buna göre, atamalarda en yüksek puan 98,628 ile anestezi teknisyeni-teknikerliği için Ankara’ya yapıldı. En düşük puan ise 70,128 ile hemşire yardımcılığı için Şırnak’a yapıldı.

Atama sonuçlarına göre, en fazla atama 10.000 ile hemşire kadrosuna yapıldı. Hemşire yardımcısı kadrosuna 4.500, ebe kadrosuna 3.500, sağlık memuru kadrosuna 2.500, acil tıp teknisyeni-teknikeri kadrosuna 1.500, psikolog kadrosuna 1.000, diyetisyen kadrosuna 500, tıbbi sekreter kadrosuna 500 ve fizyoterapist kadrosuna 500 olmak üzere toplam 31.600 atama yapıldı.

Sağlık Yönetimi Atama Sonuçları İle İlgili İstatistikler

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan 2023 yılı sözleşmeli sağlık personeli atama sonuçlarına ilişkin bazı istatistikler şu şekildedir:

  • Atamaların %60’ı kadın adaylara yapıldı.
  • Atamaların %40’ı erkek adaylara yapıldı.
  • Atamaların %70’i lisans mezunlarına yapıldı.
  • Atamaların %30’u önlisans mezunlarına yapıldı.
  • Atamaların %70’i 4/B sözleşmeli statüsünde yapıldı.
  • Atamaların %30’u 6/C sözleşmeli statüsünde yapıldı.

Sağlık Yönetimi Atama Sonuçları ile İlgili Değerlendirmeler

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan 2023 yılı sözleşmeli sağlık personeli atama sonuçları, sağlık sektöründe istihdam yaratmaya yönelik önemli bir adım olarak değerlendirildi. Atama sonuçlarına göre, sağlık sektöründe istihdam edilen sözleşmeli sağlık personeli sayısı 100.000’i aştı.

Atama sonuçlarının, sağlık hizmetlerinin daha etkin ve verimli bir şekilde sunulmasına katkı sağlayacağı öngörülüyor. Ayrıca, atama sonuçlarının, sağlık sektöründe nitelikli insan gücünün artmasına da katkı sağlayacağı düşünülüyor.

Sağlık Yönetimi Atama Sonuçları ile İlgili Öneriler

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan 2023 yılı sözleşmeli sağlık personeli atama sonuçlarına ilişkin bazı öneriler şu şekildedir:

  • Atamalarda, ihtiyaç duyulan kadrolara daha fazla atama yapılması sağlanmalıdır.
  • Atamalarda, adayların tercihlerine daha fazla önem verilmelidir.
  • Atamalarda, adayların eğitim düzeylerine göre daha fazla atama yapılması sağlanmalıdır.

Sağlık Yönetimi Atama Sonuçları ile İlgili Sonuç

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan 2023 yılı sözleşmeli sağlık personeli atama sonuçları, sağlık sektöründe önemli bir gelişme olarak değerlendirilebilir. Atama sonuçlarının, sağlık hizmetlerinin daha etkin ve verimli bir şekilde sunulmasına, nitelikli insan gücünün artmasına ve sağlık sektöründe istihdam yaratmaya katkı sağlayacağı öngörülüyor.


Yayımlandı

kategorisi