Sağlık Yönetimi Atama 2022

Sağlık Yönetimi Atama 2022

Sağlık yönetimi, sağlık hizmetlerinin planlanması, örgütlenmesi, yürütülmesi ve denetlenmesi ile ilgilenen bir disiplindir. Sağlık yönetimi alanındaki uzmanlar, sağlık hizmetlerinin etkin ve verimli bir şekilde sunulmasını sağlamak için çeşitli görevler üstlenirler.

Sağlık yönetimi alanındaki atamaların temelini, kamuda ve özel sektörde bulunan sağlık kurumları oluşturmaktadır. Kamuda, sağlık yönetimi alanındaki atamaların büyük bölümü Sağlık Bakanlığı tarafından yapılmaktadır. Sağlık Bakanlığı, her yıl çeşitli pozisyonlar için sözleşmeli ve kadrolu sağlık personeli ataması yapmaktadır.

2022 yılında Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan 4. Dönem İlk Defa ve Yeniden Atama Kurası’na 102.814 aday başvurmuştur. Kura sonucunda 10.000 aday atanmıştır. Atamalar, lisans mezunları için KPSS P3 puanı, önlisans mezunları için KPSS P93 puanı ve ortaöğretim mezunları için KPSS P94 puanı ile gerçekleştirilmiştir.

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan atamaların yanı sıra, özel sektörde de sağlık yönetimi alanındaki atamalara rastlanmaktadır. Özel sektörde, hastaneler, klinikler, tıp merkezleri, eczacılık şirketleri ve diğer sağlık kuruluşları tarafından sağlık yönetimi alanındaki atama yapılabilmektedir. Özel sektörde yapılan atamalarda, adayların sahip olduğu eğitim, deneyim ve becerilere göre çeşitli değerlendirmeler yapılmaktadır.

Sağlık Yönetimi Atama Şartları

Sağlık yönetimi alanındaki atamalarda aranan temel şartlar şunlardır:

 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
 • Kamu haklarından mahrum bulunmamak
 • Askerlikle ilgisi bulunmamak
 • Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek bir sağlık sorunu olmamak

Bu temel şartların yanı sıra, atama yapılacak pozisyonun özel şartları da aranabilmektedir. Örneğin, bazı pozisyonlar için lisans mezuniyeti, bazı pozisyonlar için ise önlisans veya ortaöğretim mezuniyeti şartı aranabilmektedir. Ayrıca, bazı pozisyonlar için belirli bir mesleki deneyim veya sertifika şartı da aranabilmektedir.

Sağlık Yönetimi Atama Süreci

Sağlık yönetimi alanındaki atama süreci, genellikle şu şekilde gerçekleşmektedir:

 1. İlan: Atama yapılacak pozisyonlar, ilgili kurum tarafından ilan edilir.
 2. Başvuru: İlan edilen pozisyonlara başvurular, genellikle internet üzerinden yapılır.
 3. Sınav: Bazı pozisyonlar için sınav yapılması gerekebilir.
 4. Kura: Sınav sonuçlarına göre, adaylar arasında kura yapılır.
 5. Atama: Kura sonucunda belirlenen adaylar, ilgili kuruma atanır.

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan atamalarda, başvurular genellikle Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden alınmaktadır. PBS üzerinden başvuru yapmak için, adayların öncelikle sisteme kayıt olmaları gerekmektedir.

Sağlık Yönetimi Atama Puanları

Sağlık yönetimi alanındaki atamalarda, adayların KPSS puanları kullanılmaktadır. KPSS puanları, adayların eğitim düzeyine göre farklılık göstermektedir. Lisans mezunları için KPSS P3 puanı, önlisans mezunları için KPSS P93 puanı ve ortaöğretim mezunları için KPSS P94 puanı kullanılmaktadır.

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan atamalarda, adayların KPSS puanlarının yanı sıra, mülakat sonuçları da değerlendirilmektedir. Mülakat sonuçlarında, adayların eğitim, deneyim ve becerilerine göre değerlendirme yapılmaktadır.

Sağlık Yönetimi Atama Geleceği

Sağlık yönetimi alanındaki atamaların gelecekte de artması beklenmektedir. Bu artış, nüfusun artması, yaşlanması ve sağlık hizmetlerine olan talebin artması gibi faktörlerden kaynaklanmaktadır.

Sağlık yönetimi alanında çalışmak isteyen adayların, sağlık yönetimi alanında lisans veya önlisans derecesine sahip olmaları gerekmektedir. Ayrıca, adayların sağlık hizmetleri alanındaki gelişmeleri takip etmeleri ve güncel bilgilere sahip olmaları önemlidir.

Sağlık Yönetimi Atama İpuçları

Sağlık yönetimi alanındaki atamalarda başarılı olmak için şu ipuçlarını takip edebilirsiniz:

 • Eğitiminizi tamamladıktan sonra, sağlık hizmetleri alanında deneyim kazanmaya çalışın.
 • KPSS’ye iyi hazırlanın.
 • Atama yapılacak pozisyonların şartlarını iyi öğrenin.
 • Mülakatlara hazırlıklı olun.

Sağlık yönetimi alanında çalışmak, hem sosyal hem de ekonomik açıdan oldukça avantajlı bir seçenektir. Sağlık yönetimi alanındaki atamalarda başarılı olmak için, yukarıdaki ipuçlarını takip ederek kendinizi geliştirebilirsiniz.


Yayımlandı

kategorisi