Sağlık Kurumları Işletmeciliği Ne Iş Yapar? Maaşı

Sağlık Kurumları İşletmeciliği Nedir?

Sağlık kurumları işletmeciliği, sağlık alanında faaliyet gösteren işletmelerin, yönetimi, idaresi ve faaliyetlerinin planlanması aşamasında gerekli olan yetki, bilgi ve becerileri kazandıran bir meslektir. Bu bölümden mezun olan kişiler, hastaneler, klinikler, sağlık ocakları, eczaneler, tıp merkezleri gibi sağlık kuruluşlarının yönetiminde görev alırlar.

Sağlık Kurumları İşletmeciliği Mezunları Ne İş Yapar?

Sağlık kurumları işletmeciliği mezunları, sağlık kuruluşlarının yönetim ve organizasyonunda görev alırlar. Bu kapsamda, aşağıdaki görevleri yerine getirirler:

 • Sağlık kuruluşunun misyon, vizyon ve stratejisini belirlemek
 • Sağlık kuruluşunun hedeflerini belirlemek ve gerçekleştirmek için gerekli planları yapmak
 • Sağlık kuruluşunun kaynaklarını (insan, finansman, malzeme, bilgi) verimli bir şekilde kullanmak
 • Sağlık kuruluşunun kalite standartlarını belirlemek ve uygulamak
 • Sağlık kuruluşunun finansal durumlarını takip etmek ve raporlamak
 • Sağlık kuruluşunun çalışanlarını yönetmek ve geliştirmek
 • Sağlık kuruluşunun müşteri memnuniyetini sağlamak

Sağlık kurumları işletmeciliği mezunları, sağlık kuruluşlarının farklı departmanlarında çalışabilirler. Bu departmanlar şunlardır:

 • Yönetim
 • Mali işler
 • İnsan kaynakları
 • Pazarlama ve satış
 • İdari işler
 • Sağlık hizmetleri

Sağlık Kurumları İşletmeciliği İş İmkanları

Sağlık kurumları işletmeciliği mezunları, kamu ve özel sektörde iş bulabilirler. Kamu sektöründe, Sağlık Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu, belediyeler gibi kurumlarda çalışabilirler. Özel sektörde ise, hastaneler, klinikler, sağlık ocakları, eczaneler, tıp merkezleri gibi çeşitli sağlık kuruluşlarında çalışabilirler.

Sağlık Kurumları İşletmeciliği Maaşları

Sağlık kurumları işletmeciliği mezunlarının maaşları, çalıştıkları sektöre, kuruma ve pozisyona göre değişiklik gösterir. Kamu sektöründe çalışan sağlık kurumları işletmecileri, ortalama 6.000 TL ile 10.000 TL arasında maaş alırlar. Özel sektörde çalışan sağlık kurumları işletmecileri ise, ortalama 8.000 TL ile 15.000 TL arasında maaş alırlar.

Sağlık Kurumları İşletmeciliği Eğitimi

Sağlık kurumları işletmeciliği eğitimi, dört yıllık bir lisans programıdır. Bu programda, öğrencilere işletme, sağlık yönetimi, hukuk, finans, pazarlama, insan kaynakları gibi dersler verilmektedir.

Sağlık Kurumları İşletmeciliği Mezunları İçin Gerekli Nitelikler

Sağlık kurumları işletmeciliği mezunları için aşağıdaki nitelikler önemlidir:

 • Liderlik ve yönetim becerisi
 • Analitik düşünme ve problem çözme becerisi
 • İletişim ve ikna becerisi
 • İnsan ilişkileri becerisi
 • Bilgisayar ve teknoloji bilgisi
 • Yabancı dil bilgisi

Sağlık Kurumları İşletmeciliği Bölümü İçin Tercih Koşulları

Sağlık kurumları işletmeciliği bölümüne, YKS’nin (Yükseköğretim Kurumları Sınavı) EA (Ekonomi ve İdari Bilimler) puan türünden en az 280 puan alarak girilebilir.

Sağlık Kurumları İşletmeciliği Bölümü İçin Öneriler

Sağlık kurumları işletmeciliği bölümüne girmek isteyenler için aşağıdaki öneriler önemlidir:

 • İşletme, sağlık yönetimi, hukuk, finans, pazarlama, insan kaynakları gibi derslere ilgi duyan öğrenciler bu bölüme uygun olabilir.
 • Liderlik ve yönetim becerileri olan, analitik düşünebilen, problem çözebilen, iletişim ve ikna becerileri gelişmiş, insan ilişkileri becerileri iyi olan ve bilgisayar ve teknoloji bilgisine sahip olan öğrenciler bu bölümde başarılı olabilirler.
 • Sağlık kurumları işletmeciliği bölümüne girmeden önce, bu bölümün iş imkanlarını ve maaşlarını araştırmak faydalı olabilir.

Sağlık Kurumları İşletmeciliği Bölümü Hakkında Ek Bilgiler

 • Sağlık kurumları işletmeciliği bölümü, sağlık sektörünün hızla gelişmesiyle birlikte daha da popüler hale gelmiştir.
 • Bu bölümden mezun olan kişiler, sağlık sektöründe önemli bir rol oynayabilirler.
 • Sağlık kurumları işletmeciliği bölümü, kariyer imkanı açısından oldukça zengin bir bölümdür.
 • Bu bölümden mezun olan kişiler, kamu ve özel sektörde çeşitli pozisyonlarda çalışabilirler.

Yayımlandı

kategorisi