Sağlık Bakanlığı

Sağlık Bakanlığı: Türkiye’nin Sağlık Politikalarının Merkezi

Sağlık Bakanlığı, Türkiye’nin sağlık politikalarını belirleyen ve uygulayan en önemli kurumdur. Bakanlık, sağlık hizmetlerinin kalitesini artırmak, sağlık hizmetlerine erişimi kolaylaştırmak ve sağlıklı bir toplum oluşturmak için çalışmaktadır.

Sağlık Bakanlığı’nın Görevleri

Sağlık Bakanlığı’nın görevleri arasında şunlar yer almaktadır:

 • Sağlık politikalarını belirlemek ve uygulamak
 • Sağlık hizmetlerinin kalitesini artırmak
 • Sağlık hizmetlerine erişimi kolaylaştırmak
 • Sağlıklı bir toplum oluşturmak
 • Sağlık alanında araştırma ve geliştirme çalışmaları yapmak
 • Sağlık alanında uluslararası işbirliği yapmak

Sağlık Bakanlığı’nın Yapısı

Sağlık Bakanlığı, Sağlık Bakanı, Sağlık Bakan Yardımcıları, Sağlık Müsteşarlığı ve Sağlık Bakanlığı birimlerinden oluşmaktadır. Sağlık Bakanı, Bakanlığın en üst yöneticisidir ve Bakanlığın çalışmalarını koordine eder. Sağlık Bakan Yardımcıları, Sağlık Bakanına yardımcı olur ve Bakanlığın belirli alanlardaki çalışmalarından sorumludur. Sağlık Müsteşarlığı, Bakanlığın teknik çalışmalarını yürütür ve Bakanlığa bağlı birimlerin çalışmalarını koordine eder. Sağlık Bakanlığı birimleri, Bakanlığın belirli alanlardaki çalışmalarından sorumludur.

Sağlık Bakanlığı’nın Sağlık Politikaları

Sağlık Bakanlığı, sağlık politikalarını belirlerken şunları dikkate almaktadır:

 • Sağlık hizmetlerinin kalitesi
 • Sağlık hizmetlerine erişim
 • Sağlıklı bir toplum oluşturma
 • Sağlık alanında araştırma ve geliştirme çalışmaları
 • Sağlık alanında uluslararası işbirliği

Sağlık Bakanlığı’nın Sağlık Hizmetleri

Sağlık Bakanlığı, sağlık hizmetlerini kamu hastaneleri, özel hastaneler ve sağlık ocakları aracılığıyla sunmaktadır. Kamu hastaneleri, Sağlık Bakanlığına bağlı olarak çalışan hastanelerdir. Özel hastaneler, özel sektör tarafından işletilen hastanelerdir. Sağlık ocakları, Sağlık Bakanlığına bağlı olarak çalışan sağlık merkezleridir.

Sağlık Bakanlığı’nın Sağlıklı Bir Toplum Oluşturma Çalışmaları

Sağlık Bakanlığı, sağlıklı bir toplum oluşturmak için şunları yapmaktadır:

 • Sağlıklı beslenme ve düzenli egzersiz alışkanlıklarını teşvik etmek
 • Sigara ve alkolden uzak durma konusunda farkındalık yaratmak
 • Aşılama programları düzenlemek
 • Kronik hastalıkların önlenmesi ve tedavisi için çalışmalar yapmak
 • Ruh sağlığı hizmetleri sunmak

Sağlık Bakanlığı’nın Sağlık Alanında Araştırma ve Geliştirme Çalışmaları

Sağlık Bakanlığı, sağlık alanında araştırma ve geliştirme çalışmaları yapmaktadır. Bu çalışmalar, yeni ilaçların ve tedavi yöntemlerinin geliştirilmesi, hastalıkların önlenmesi ve tedavisi için yeni yöntemlerin bulunması ve sağlık hizmetlerinin kalitesinin artırılması gibi konularda yapılmaktadır.

Sağlık Bakanlığı’nın Sağlık Alanında Uluslararası İşbirliği

Sağlık Bakanlığı, sağlık alanında uluslararası işbirliği yapmaktadır. Bu işbirliği, sağlık alanındaki bilgi ve deneyim paylaşımı, ortak araştırma projeleri yürütülmesi ve sağlık alanında uluslararası anlaşmalar yapılması gibi konularda yapılmaktadır.

Sağlık Bakanlığı İle İlgili Faydalı Siteler

 • Sağlık Bakanlığı Resmi Web Sitesi: https://www.saglik.gov.tr/
 • Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü: https://shgm.saglik.gov.tr/
 • Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü: https://hsgm.saglik.gov.tr/
 • Sağlık Bakanlığı Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü: https://atshgm.saglik.gov.tr/
 • Sağlık Bakanlığı Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü: https://sygm.saglik.gov.tr/

Sağlık Bakanlığı İle İlgili Faydalı Dosyalar

 • Sağlık Bakanlığı Stratejik Planı 2019-2023: https://www.saglik.gov.tr/TR,128272/saglik-bakanligi-stratejik-plani-2019-2023.html
 • Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Yıllık Faaliyet Raporu 2021: https://shgm.saglik.gov.tr/TR,135244/saglik-hizmetleri-genel-mudurlugu-yillik-faaliyet-raporu-2021.html
 • Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Yıllık Faaliyet Raporu 2021: https://hsgm.saglik.gov.tr/TR,135245/halk-sagligi-genel-mudurlugu-yillik-faaliyet-raporu-2021.html
 • Sağlık Bakanlığı Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü Yıllık Faaliyet Raporu 2021: https://atshgm.saglik.gov.tr/TR,135246/aile-ve-toplum-hizmetleri-genel-mudurlugu-yillik-faaliyet-raporu-2021.html
 • Sağlık Bakanlığı Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü Yıllık Faaliyet Raporu 2021: https://sygm.saglik.gov.tr/TR,135247/saglik-yatirimlari-genel-mudurlugu-yillik-faaliyet-raporu-2021.html

Yayımlandı

kategorisi