Sağlık Bakanlığı Doktor Atama

Sağlık Bakanlığı Doktor Atama

Sağlık Bakanlığı, Türkiye Cumhuriyeti’nin sağlık hizmetlerinden sorumlu olan bakanlıktır. Bakanlık, sağlık hizmetlerinin planlanması, yürütülmesi ve denetlenmesi gibi görevleri üstlenmektedir. Sağlık Bakanlığı, doktor atamalarını, ihtiyaç duyulan kadrolara uygun olarak, çeşitli yöntemlerle gerçekleştirmektedir.

Sağlık Bakanlığı Doktor Atama Yöntemleri

Sağlık Bakanlığı doktor atamalarını, aşağıdaki yöntemlerle gerçekleştirmektedir:

 • Kura: Kura yöntemi, en yaygın kullanılan atama yöntemidir. Kura yönteminde, adaylar, tercih ettikleri kadrolara göre kuraya tabi tutulurlar. Kura sonucu, en yüksek puan alan adaylar, tercih ettikleri kadrolara atanırlar.
 • Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM): ÖSYM, Sağlık Bakanlığı’nın açtığı doktor kadroları için TUS (Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı) düzenlemektedir. TUS’ta başarılı olan adaylar, tercih ettikleri uzmanlık dallarında eğitim alabilmektedirler.
 • Devlet Hizmeti Yükümlülüğü (DHY): DHY, sağlık alanındaki kamu hizmetlerinin etkin ve verimli şekilde yürütülmesini sağlamak amacıyla, mezun olan doktorların belirli bir süre devlet hizmetinde çalışmasını zorunlu kılan bir sistemdir. DHY’ye tabi olan doktorlar, mezuniyetlerinden sonra belirlenen süre boyunca devlet hizmetinde çalışmak zorundadırlar.

Sağlık Bakanlığı Doktor Atama Şartları

Sağlık Bakanlığı doktor atamalarına başvurabilmek için, adayların aşağıdaki şartları taşıması gerekmektedir:

 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen genel şartlara sahip olmak
 • Tıp Fakültesi’nden mezun olmak
 • TUS’ta başarılı olmak
 • DHY’ye tabi olmak

Sağlık Bakanlığı Doktor Atama Süreci

Sağlık Bakanlığı doktor atama süreci, aşağıdaki aşamalardan oluşmaktadır:

 1. Adayların başvuruları: Adayların, Sağlık Bakanlığı’nın belirlediği tarihler arasında, internet üzerinden başvuru yapmaları gerekmektedir.
 2. Adayların puanlarının hesaplanması: Adayların puanları, mezuniyet notları, TUS puanları ve DHY’ye tabi olup olmama durumları gibi kriterlere göre hesaplanır.
 3. Adayların kuraya tabi tutulması: Kura yöntemiyle atama yapılacak kadrolara ilişkin listeler, Sağlık Bakanlığı tarafından ilan edilir. Adayların, tercih ettikleri kadrolara göre kuraya tabi tutulmaları gerekmektedir.
 4. Kura sonucunun açıklanması: Kura sonucu, Sağlık Bakanlığı tarafından ilan edilir.
 5. Adayların atamaları: Kura sonucuna göre atamaları yapılan adayların, atandıkları sağlık tesislerinde göreve başlamaları gerekmektedir.

Sağlık Bakanlığı Doktor Atama İstatistikleri

Sağlık Bakanlığı, her yıl düzenli olarak doktor atama istatistikleri yayınlamaktadır. 2022 yılında yapılan doktor atamalarında, 10.000’den fazla doktor ataması gerçekleştirilmiştir. Bu atamaların %60’ı kura yöntemiyle, %30’u ÖSYM aracılığıyla, %10’u ise DHY kapsamında yapılmıştır.

Sağlık Bakanlığı Doktor Atama Sonuçları

Sağlık Bakanlığı doktor atama sonuçları, Sağlık Bakanlığı’nın internet sitesinde ilan edilmektedir. Adayların, atama sonuçlarına ilişkin detaylı bilgi için, Sağlık Bakanlığı’nın internet sitesini takip etmeleri gerekmektedir.

Sağlık Bakanlığı Doktor Atama Önerileri

Sağlık Bakanlığı doktor atamalarına başvurmayı düşünen adayların, aşağıdaki önerileri dikkate almaları faydalı olacaktır:

 • Mezuniyet notlarını yüksek tutmak: Adayların, mezuniyet notlarını yüksek tutmaları, TUS’ta başarılı olmalarına ve kura yöntemiyle atama şanslarını artırmalarına yardımcı olacaktır.
 • TUS’ta başarılı olmak: TUS’ta başarılı olmak, Sağlık Bakanlığı doktor atamalarında en önemli kriterlerden biridir. Adayların, TUS’a iyi hazırlanmaları gerekmektedir.
 • DHY’ye tabi olmak: DHY’ye tabi olan adaylar, belirli bir süre devlet hizmetinde çalışmak zorundadırlar. Ancak DHY’ye tabi olan adaylar, bu sürenin sonunda kadro garantisi elde etmektedirler.

Sonuç

Sağlık Bakanlığı doktor atama süreci, rekabetçi bir süreçtir. Adayların, bu süreci iyi takip etmeleri ve yukarıda yer alan önerileri dikkate almaları, atama şanslarını artırmalarına yardımcı olacaktır.


Yayımlandı

kategorisi