Sağlık Bakanlığı Atama Kontenjanları

Sağlık Bakanlığı Atama Kontenjanları

Sağlık Bakanlığı, Türkiye’de sağlık hizmetlerinin yürütülmesinden sorumlu olan en üst düzey kurumdur. Bakanlığın bünyesinde, hastaneler, sağlık ocakları, aile sağlığı merkezleri, laboratuvarlar, eczaneler ve diğer sağlık kuruluşları bulunmaktadır. Bu kuruluşlarda görev yapmak üzere her yıl binlerce sağlık personeli ataması yapılmaktadır.

Sağlık Bakanlığı atama kontenjanları, her yıl ÖSYM tarafından yayımlanan KPSS tercih kılavuzunda açıklanmaktadır. Bu kılavuzda, atama yapılacak kadroların unvanları, branşları, sayıları ve başvuru şartları yer almaktadır.

2023 Sağlık Bakanlığı Atama Kontenjanları

Sağlık Bakanlığı, 2023 yılında toplam 42 bin 500 personel alımı yapacağını açıklamıştır. Bu alımların 31 bin 600’ü sözleşmeli sağlık personeli, 10 bin 900’ü ise sürekli işçi olmak üzere iki kategoriye ayrılmıştır.

Sözleşmeli sağlık personeli alımı

Sözleşmeli sağlık personeli alımında, 6 bin 69’u hemşire, 1530’u ebe, 22 bin 507’si sağlık teknisyeni-sağlık teknikeri, 1494’ü sağlık lisansiyeri, 798’i sağlık teknisyeni ve 70’i de diğer sağlık personeli olmak üzere toplam 31 bin 600 personel alımı yapılacaktır.

Sürekli işçi alımı

Sürekli işçi alımında ise, 10 bin 900 kişilik kadronun 10 bin 200’ü temizlik personeli, 200’ü güvenlik görevlisi, 500’ü hasta bakıcı ve 100’ü de tekniker ve teknisyen olmak üzere farklı kadrolardan oluşmaktadır.

Atama Kontenjanlarının Dağılımı

Sağlık Bakanlığı atama kontenjanları, illere ve branşlara göre dağılım göstermektedir. 2023 yılı için yapılan atamalarda, en fazla kontenjan İstanbul’a verilmiştir. İstanbul’da 5 bin 492 kadroya atama yapılacaktır. Bu rakamı, 4 bin 290 kontenjanla Ankara, 3 bin 287 kontenjanla İzmir ve 3 bin 135 kontenjanla Antalya takip etmektedir.

Branşlara göre bakıldığında ise, en fazla kontenjan hemşirelere verilmiştir. Hemşire kadrosuna 19 bin 821 atama yapılacaktır. Bu rakamı, 5 bin 831 kontenjanla ebe, 4 bin 661 kontenjanla sağlık teknisyeni-sağlık teknikeri ve 1.494 kontenjanla sağlık lisansiyeri takip etmektedir.

Atama Süreci

Sağlık Bakanlığı atama süreci, ÖSYM tarafından yürütülmektedir. Atama için başvurular, ÖSYM’nin internet sitesi üzerinden online olarak yapılmaktadır. Başvurular, ilan edilen tarihler arasında gerçekleştirilmektedir.

Başvurular incelendikten sonra, uygun görülen adayların KPSS puanları esas alınarak bir sıralama yapılır. Bu sıralamaya göre, en yüksek puandan başlamak üzere atama yapılır.

Atama sonuçları, ÖSYM’nin internet sitesi üzerinden ilan edilmektedir. Adaylar, sonuçlarını internet sitesi üzerinden veya ÖSYM’nin mobil uygulaması üzerinden öğrenebilirler.

Atama Sonuçlarının Değerlendirilmesi

Sağlık Bakanlığı atama sonuçları, her yıl büyük bir ilgiyle takip edilmektedir. Atama sonuçlarının açıklanmasının ardından, adaylar tercih ettikleri kadrolara göre göreve başlamak üzere ilgili sağlık kuruluşuna müracaat ederler.

Atama sonuçlarının değerlendirilmesi yapılırken, adayların KPSS puanları, mezuniyet durumları ve tercih sıraları dikkate alınmaktadır. Adayların KPSS puanı ne kadar yüksek olursa, atama şansı da o kadar artmaktadır.

Sonuç

Sağlık Bakanlığı, her yıl binlerce sağlık personeli alımı yapmaktadır. Bu alımlar, sağlık hizmetlerinin nitelikli ve etkin bir şekilde yürütülmesi için önemli bir katkı sağlamaktadır.

Sağlık Bakanlığı atama kontenjanları, her yıl ÖSYM tarafından açıklanmaktadır. Adaylar, atama kontenjanlarını takip ederek, tercihlerini buna göre yapabilirler.


Yayımlandı

kategorisi