Resen Atama Ne Demek

Resen Atama Nedir?

Resen atama, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan personelin kendi tercihleri dışında bir göreve atanması işlemidir. Resen atama, ilgili mevzuatta yer alan hükümler çerçevesinde gerçekleştirilir.

Resen atama işleminin gerçekleşmesi için gerekli olan bazı şartlar şunlardır:

  • İlgili mevzuatta resen atama yetkisinin bulunması
  • Personelin atanacağı görevin boş olması
  • Personelin atanacağı görevin unvanı, derecesi, sınıfı ve hizmet süresi gibi şartların uygun olması

Resen atama işlemi, ilgili kurum veya kuruluşun yetkili makamı tarafından yapılır. Resen atama işleminin yapılmasından önce, personelin atanacağı göreve uygun olup olmadığı değerlendirilir.

Resen Atama Türleri

Resen atama, yapılış şekline göre iki şekilde gerçekleştirilebilir:

  • İhtiyaç halinde resen atama: Bu tür atama, kamu kurum ve kuruluşlarının ihtiyaç duyduğu görevlere personel atanması amacıyla yapılır. İhtiyaç halinde resen atama, genellikle emeklilik, ölüm, istifa gibi nedenlerle boşalan kadrolara yapılır.
  • Zorunlu resen atama: Bu tür atama, personelin kendi tercihleri dışında, belirli bir nedenle zorunlu olarak yapılması gereken atamalardır. Zorunlu resen atama, genellikle disiplin cezası alan, hizmetin gereğine aykırı davranan veya sağlık sorunları nedeniyle görevini yapamayan personel için yapılır.

Resen Atama Örnekleri

Resen atama işleminin gerçekleştirildiği bazı örnekler şunlardır:

  • Emekliye ayrılan bir öğretmenin yerine, ihtiyaç halinde resen atama yapılması
  • Sağlık sorunları nedeniyle görevini yapamayan bir memurun, zorunlu resen atama ile başka bir göreve atanması
  • Disiplin cezası alan bir memurun, zorunlu resen atama ile başka bir göreve atanması

Resen Atama İptali

Resen atama işlemi, ilgili mevzuatta belirlenen şartlara uygun olarak gerçekleştirilmişse, iptal edilemez. Ancak, resen atama işleminin, ilgili mevzuat hükümlerine aykırı olarak yapıldığı tespit edilirse, iptal edilebilir.

Resen atama işleminin iptali için, ilgili kurum veya kuruluşa başvuruda bulunulması gerekir. Başvuruda, resen atama işleminin iptalini gerektiren nedenler açıklanmalıdır.

Resen Atama ile İlgili Hukuki Düzenlemeler

Resen atama ile ilgili hukuki düzenlemeler, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75 ve 76. maddelerinde yer almaktadır. Bu maddelerde, resen atama işleminin şartları, usul ve esasları düzenlenmiştir.

Resen Atama ile İlgili Yargı Kararları

Resen atama işlemi, yargı tarafından da incelenmektedir. Yargı kararlarına göre, resen atama işleminin, ilgili mevzuat hükümlerine aykırı olarak yapıldığı tespit edilirse, iptal edilebilir.

Resen Atama ve Kamu Personelinin Hakları

Resen atama işlemi, kamu personelinin haklarını etkileyebilir. Örneğin, resen atama işlemi ile bir memurun, kendi tercihleri dışında başka bir göreve atanması durumunda, memurun hizmet süresi, derecesi ve unvanı gibi hakları etkilenebilir.

Resen atama işlemi ile mağdur olan kamu personeli, ilgili kurum veya kuruluşa başvuruda bulunarak, haklarının korunmasını talep edebilir. Ayrıca, resen atama işleminin iptali için yargı yoluna da başvurabilir.

Sonuç

Resen atama, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan personelin kendi tercihleri dışında bir göreve atanması işlemidir. Resen atama işlemi, ilgili mevzuatta yer alan hükümler çerçevesinde gerçekleştirilir. Resen atama işleminin, ilgili mevzuat hükümlerine aykırı olarak yapıldığı tespit edilirse, iptal edilebilir.


Yayımlandı

kategorisi