Pusula Kim Tarafından Ve Ne Zaman Bulunmuştur

Pusulanın İcadı

Pusula, dünyanın manyetik alanını kullanarak yön bulmaya yarayan bir araçtır. Dünyanın manyetik kutbu, coğrafi kutbuna göre yaklaşık 180° ötede yer alır. Pusula iğnesi, dünyanın manyetik alanını takip ederek kuzey-güney doğrultusunda, manyetik kuzey kutbuna doğru döner.

Pusulanın kim tarafından ve ne zaman icat edildiği kesin olarak bilinmemekle birlikte, ilk pusulaların MÖ 220 civarında Çin’de kullanıldığı bilinmektedir. Çinliler, pusula iğnesini ilk olarak kehanet için kullanmışlar, daha sonra ise denizcilikte yön bulmak için kullanmaya başlamışlardır.

Pusula, 11. yüzyılda Song Hanedanı döneminde Çin’de yaygın olarak kullanılmaya başlandı. Bu dönemde pusulalar, su içinde yüzen bir kap içinde bulunan bir iğne şeklindeydi. İğne, suyun yüzeyindeki sürtünme nedeniyle kuzey-güney doğrultusunda dönüyordu.

Pusula, 12. yüzyılda Ortadoğu’ya ve Avrupa’ya yayılmaya başladı. Ortadoğu’da pusulalar, daha sonraları gemilerde yön bulmak için kullanılmaya başlandı. Avrupa’da ise pusulalar, ilk olarak askeri amaçlarla kullanılmaya başlandı.

Pusulanın icadı, dünyayı keşfetme ve sömürgeleşme sürecini hızlandırdı. Pusula sayesinde, denizciler daha önce hiç gitmedikleri yerleri keşfedebiliyorlardı. Bu durum, dünya ticaretinin gelişmesine ve yeni medeniyetlerin kurulmasına yol açtı.

Pusulanın Yapısı

Pusula, temel olarak bir iğne ve bir gövdeden oluşur. İğne, mıknatıslanmış bir metalden yapılır ve genellikle çelikten yapılır. İğne, gövdenin merkezinde bulunur ve gövdenin içindeki bir sıvı içinde yüzer. Sıvı, iğnenin sabit kalmasını sağlar.

Pusulanın gövdesi, genellikle plastik veya metalden yapılır. Gövdenin üzerinde, kuzeyi gösteren bir işaret bulunur. Pusulanın iğnesi, kuzeyi gösteren bu işarete doğru döner.

Pusulanın Kullanımı

Pusulayı kullanmak için, öncelikle pusulanın iğnesinin kuzeyi gösterdiğinden emin olunmalıdır. Pusulanın iğnesi, kuzeyi gösterdiğinde, pusula gövdesindeki işaretler, gerçek kuzeyi gösterir.

Pusulayı kullanarak yön bulmak için, pusula gövdesini, kuzeyi gösterecek şekilde tutulur. Pusula gövdesindeki işaretler, gerçek kuzeyi gösterdiğinde, pusulanın iğnesi, pusula gövdesinin içinde, kuzeyi gösteren işaretin tam karşısında bulunur.

Pusulayı kullanarak, bir yerden başka bir yere giderken, pusulanın iğnesinin kuzeyi gösterdiği yönü takip edilmelidir.

Pusulanın Türleri

Pusulalar, kullanım alanlarına göre farklı türlere ayrılır.

  • Kehanet pusulaları: İlk pusulalar, kehanet için kullanılıyordu. Bu pusulalar, genellikle basit bir iğneden oluşuyordu.
  • Denizcilik pusulaları: Denizcilikte yön bulmak için kullanılan pusulalardır. Bu pusulalar, genellikle daha büyük ve daha hassastır.
  • Askeri pusulalar: Askeri amaçlarla kullanılan pusulalardır. Bu pusulalar, genellikle daha dayanıklı ve daha hassastır.
  • Çekim pusulaları: Maden arama çalışmalarında kullanılan pusulalardır. Bu pusulalar, dünyanın manyetik alanını kullanarak, yeraltındaki madenleri tespit etmek için kullanılır.

Pusulanın Önemi

Pusula, yön bulmak için kullanılan en önemli araçlardan biridir. Pusula sayesinde, denizciler, kara yolcuları ve havacılar, bulundukları yeri ve gidecekleri yeri kolayca belirleyebilirler.

Pusula, dünyayı keşfetme ve sömürgeleşme sürecini hızlandırmıştır. Pusula sayesinde, denizciler daha önce hiç gitmedikleri yerleri keşfedebiliyorlardı. Bu durum, dünya ticaretinin gelişmesine ve yeni medeniyetlerin kurulmasına yol açtı.

Pusula, günümüzde de hala en önemli yön bulma araçlarından biridir. Pusula, denizcilikte, kara yolculuğunda, havacılıkta ve maden arama çalışmalarında yaygın olarak kullanılmaktadır.


Yayımlandı

kategorisi