Proforma Fatura Düzenlemek

Proforma Fatura Nedir?

Proforma fatura, bir mal veya hizmetin satışı için düzenlenmiş ancak henüz tahsilatı yapılmamış bir faturadır. Bu nedenle, proforma faturada “tahsilat” veya “ödendi” gibi ifadeler yer almaz. Proforma fatura, genellikle bir mal veya hizmetin siparişini teyit etmek veya fiyat teklifi vermek için kullanılır.

Proforma Faturanın Amacı

Proforma faturanın amacı, bir mal veya hizmetin satışını sözleşmeye bağlamaktır. Proforma fatura, satıcı ve alıcı arasında bir anlaşmanın varlığını kanıtlar. Bu nedenle, proforma faturanın düzenlenmesi, özellikle yurt dışı ticarette önemlidir.

Proforma Faturanın Unsurları

Proforma fatura, bir faturanın sahip olduğu tüm unsurlara sahiptir. Bunlar şunlardır:

 • Satıcının adı, adresi, vergi numarası ve vergi dairesi
 • Alıcının adı, adresi, vergi numarası ve vergi dairesi
 • Fatura numarası
 • Tarih
 • Mal veya hizmetin cinsi, miktarı ve birim fiyatı
 • Toplam bedel
 • KDV oranı ve tutarı
 • Faturanın düzenlenme nedeni

Proforma Faturanın Düzenlenmesi

Proforma fatura, satıcı tarafından düzenlenir. Proforma faturayı düzenlemek için herhangi bir zorunlu format yoktur. Ancak, proforma faturanın içeriği, satıcı ve alıcının anlaşmasına bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

Proforma faturayı düzenlemek için aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz:

 1. Satıcının ve alıcının bilgilerini girin.
 2. Mal veya hizmetin cinsini, miktarını ve birim fiyatını girin.
 3. Toplam bedeli hesaplayın.
 4. KDV oranını ve tutarını girin.
 5. Faturanın düzenlenme nedenini belirtin.
 6. Faturayı imzalayın.

Proforma Faturanın Örneği

PROFORMA FATURA

Satıcı:
[Satıcının adı]
[Satıcının adresi]
[Satıcının vergi numarası]
[Satıcının vergi dairesi]

Alıcı:
[Alıcının adı]
[Alıcının adresi]
[Alıcının vergi numarası]
[Alıcının vergi dairesi]

Fatura Numarası:
[Fatura numarası]

Tarih:
[Tarih]

Mal veya Hizmetin Cinsi:
[Mal veya hizmetin cinsi]

Miktar:
[Miktar]

Birim Fiyatı:
[Birim fiyatı]

Toplam Bedel:
[Toplam bedel]

KDV Oranı:
[KDV oranı]

KDV Tutarı:
[KDV tutarı]

Faturanın Düzenlenme Nedeni:
[Faturanın düzenlenme nedeni]

[Satıcının imzası]

Proforma Faturanın İptali

Proforma fatura, satıcı tarafından düzenlendikten sonra iptal edilebilir. Proforma faturanın iptali için, satıcının alıcıya bir bildirim göndermesi gerekir. Bu bildirimde, proforma faturanın iptal edildiği belirtilmelidir.

Proforma Faturanın Yurt Dışı Ticarette Kullanımı

Proforma fatura, yurt dışı ticarette sıklıkla kullanılan bir belgedir. Proforma fatura, ihracatçı tarafından ithalatçıya gönderilir. Proforma fatura, ithalatçının ihracatçıdan mal veya hizmet siparişi verip vermeyeceğine karar vermesine yardımcı olur.

Proforma faturanın yurt dışı ticarette kullanılmasında dikkat edilmesi gereken bazı hususlar şunlardır:

 • Proforma faturanın, ithalatçının ülkesinin yasal gerekliliklerine uygun olması gerekir.
 • Proforma faturanın, ithalatçının dilinde düzenlenmesi gerekir.
 • Proforma faturanın, ithalatçıya gönderildikten sonra bir nüshasının satıcı tarafından saklanması gerekir.

Sonuç

Proforma fatura, bir mal veya hizmetin satışını sözleşmeye bağlamak için kullanılan bir belgedir. Proforma fatura, genellikle bir mal veya hizmetin siparişini teyit etmek veya fiyat teklifi vermek için kullanılır. Proforma faturanın düzenlenmesi, özellikle yurt dışı ticarette önemlidir.


Yayımlandı

kategorisi