Polis Atama Yönetmeliği

Polis Atama Yönetmeliği

Polis atama yönetmeliği, Emniyet Hizmetleri Sınıfı Mensupları Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği olarak adlandırılmaktadır. Bu yönetmelik, Emniyet Teşkilatı’nda görev yapan polislerin atamalarını ve yer değiştirmelerini düzenlemektedir.

Yönetmelik, 25 Şubat 2023 tarihli ve 32116 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Yönetmelik, 42 maddeden oluşmaktadır.

Atama Esasları

Yönetmeliğe göre, polis atama ve yer değiştirmeleri, hizmet gerekleri ve personel durumlarının değerlendirilmesi suretiyle yapılır.

Atamalarda, öncelikle personelin hizmet süresi, kıdemi, eğitim durumu, başarı durumu, sağlık durumu, ailevi durumu, görev yeri ve ikamet yeri gibi hususlar dikkate alınır.

İlk Atama

Polis amiri ve polis memuru yetiştiren eğitim kurumlarından mezun olduktan sonra yapılan sınavda başarılı olanların ilk atamalarının öncelikle birinci bölge illere yapılması esastır. Ancak ihtiyaç halinde ikinci bölgeye de atama yapılabilir.

Birinci ve İkinci Bölge

Yönetmelikte, Türkiye’deki iller birinci ve ikinci bölge olarak ayrılmıştır. Birinci bölge illeri, nüfus yoğunluğu ve suç oranı düşük olan illerdir. İkinci bölge illeri ise nüfus yoğunluğu ve suç oranı yüksek olan illerdir.

Polislerin, ilk atamalarının birinci bölge illere yapılması esas olmakla birlikte, ihtiyaç halinde ikinci bölge illere de atanması mümkündür.

Hizmet Süresi

Polislerin, ikinci bölge illerde belirli bir süre hizmet görmesi zorunludur. Bu süre, ilk atamalarda 5 yıl, diğer atamalarda ise 3 yıldır.

İkinci bölge görev sırası gelen personelin isimleri Genel Müdürlükçe en geç Şubat ayı sonuna kadar ilgili birimlere bildirilir.

Atama Türleri

Yönetmeliğe göre, polis atama ve yer değiştirmeleri aşağıdaki türlerde yapılabilir:

 • Genel atama: Emniyet Teşkilatı’nın her biriminde görev yapan polislerin atamaları, her yıl genel atama döneminde yapılır.
 • İhtiyaç atama: Emniyet Teşkilatı’nın bazı birimlerinde ihtiyaç duyulan personel, genel atama döneminden ayrı olarak ihtiyaç atama yoluyla atanabilir.
 • İhbar atama: Emniyet Teşkilatı’nın bazı birimlerinde ihtiyaç duyulan personel, acil durumlarda ihbar atama yoluyla atanabilir.
 • Sınav atama: Emniyet Teşkilatı’nın bazı birimlerinde ihtiyaç duyulan personel, sınav yoluyla atanabilir.
 • Disiplin atama: Polislerin, disiplin soruşturması sonucunda verilen disiplin cezaları nedeniyle atanmaları, disiplin atama yoluyla yapılır.
 • Sağlık atama: Polislerin, sağlık durumları nedeniyle atanmaları, sağlık atama yoluyla yapılır.
 • Aile birliği atama: Polislerin, aile birliği mazeretleri nedeniyle atanmaları, aile birliği atama yoluyla yapılır.

Atama Süreci

Atama süreci, aşağıdaki aşamalardan oluşmaktadır:

 • Atama planı: Emniyet Genel Müdürlüğü, her yıl genel atama döneminde, ihtiyaç duyulan personel sayısını ve atama yapılacak yerleri belirleyerek atama planını hazırlar.
 • Atama teklifleri: Atama planı çerçevesinde, ilgili birim amirleri, atanması gereken personelleri belirleyerek atama tekliflerini hazırlar.
 • Atama onayı: Atama teklifleri, Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından değerlendirilerek onaylanır.
 • Atama tebliği: Onaylanan atamalar, ilgili personele tebliğ edilir.

Atama İtirazı

Polisler, atamalarına itiraz edebilirler. İtirazlar, Emniyet Genel Müdürlüğü’ne yapılır. İtirazlar, ilgili birim amirlerinin görüşleri alınarak değerlendirilir.

Polis Atama Yönetmeliği’nde Değişiklik

Polis Atama Yönetmeliği, 27 Şubat 2023 tarihli ve 32118 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren yönetmelikle değiştirilmiştir. Yapılan değişikliklerden bazıları şunlardır:

 • İlk atamalarda, ikinci bölge illere atanma zorunluluğu 5 yıldan 3 yıla indirilmiştir.
 • İhtiyaç atama yoluyla atanabilecek personel sayısı artırılmıştır.
 • Aile birliği atamalarında, personele daha fazla hak tanınmıştır.

Sonuç

Polis


Yayımlandı

kategorisi