Plastiği Kim Bulmuştur

Plastiğin İcadı

Plastik, günümüzde hayatımızın her alanında kullanılan, çok yönlü bir malzemedir. Kullanım kolaylığı, dayanıklılığı ve çeşitliliği nedeniyle plastik, günümüzde metal, cam ve ahşabın yerini almaya başlamıştır.

Plastiğin icadı, uzun bir süreç içinde gerçekleşmiştir. İlk plastik malzemeler, doğal kaynaklardan elde edilen malzemelerin modifikasyonu yoluyla üretilmiştir. Örneğin, 1862 yılında İngiliz mühendis Alexander Parkes, nitroselüloz, kâfur ve alkolün karışımından oluşan parkesin adlı plastik malzemeyi icat etmiştir. Parkesin, sert ve şekillendirilebilir bir malzemeydi ve çeşitli amaçlarla kullanılmaya başlandı.

1907 yılında ise Belçikalı kimyager Leo Baekeland, tamamen sentetik bir polimer olan bakalit adlı plastik malzemeyi icat etti. Bakalit, parkesin’den daha dayanıklı ve daha çeşitli amaçlara uygun bir malzemeydi. Bakalit’in icadı, plastik endüstrisinin gelişiminde önemli bir dönüm noktası oldu.

  1. yüzyılın başlarında, plastik üretiminde kullanılan yeni malzemeler ve teknolojiler geliştirilmeye başlandı. Bu gelişmeler sayesinde plastik, daha da ucuz ve daha yaygın bir hale geldi. 20. yüzyılın ortalarından itibaren plastik, günümüzde gördüğümüz yaygın kullanımına ulaştı.

Plastiğin Temel Özellikleri

Plastik, moleküler yapıları nedeniyle benzersiz özelliklere sahip bir malzemedir. Plastikler, uzun zincirler halinde dizilmiş monomer adı verilen moleküllerden oluşur. Monomerlerin türü ve bağlanma şekli, plastiklerin özelliklerini belirler.

Plastiklerin temel özellikleri şunlardır:

  • Dayanıklılık: Plastikler, metal ve camdan daha hafif ve daha dayanıklı olabilir.
  • Maliyet: Plastikler, metal ve camdan daha ucuz olabilir.
  • Çeşitlilik: Plastikler, çeşitli şekil ve boyutlarda üretilebilir.
  • İşlenebilirlik: Plastikler, kolayca şekillendirilebilir ve birleştirilebilir.

Plastiğin Kullanım Alanları

Plastik, günümüzde çok çeşitli amaçlarla kullanılmaktadır. Plastiklerin kullanım alanları şunlardır:

  • Ambalaj: Plastikler, gıda, içecek, ilaç ve diğer ürünlerin ambalajlanmasında yaygın olarak kullanılır.
  • Taşımacılık: Plastikler, otomobil, uçak, gemi ve diğer ulaşım araçlarında yaygın olarak kullanılır.
  • Elektronik: Plastikler, bilgisayar, cep telefonu ve diğer elektronik cihazlarda yaygın olarak kullanılır.
  • Tıbbi: Plastikler, protez, dişçilik malzemeleri ve diğer tıbbi ürünlerde yaygın olarak kullanılır.
  • Ev eşyaları: Plastikler, mutfak eşyaları, mobilya ve diğer ev eşyalarında yaygın olarak kullanılır.

Plastiğin Çevresel Etkileri

Plastik, çevresel etkileri nedeniyle tartışılan bir malzemedir. Plastikler, doğada uzun süre bozunmaz ve çevre kirliliğine neden olabilir. Plastiklerin çevresel etkilerini azaltmak için çeşitli çalışmalar yapılmaktadır. Örneğin, plastiklerin geri dönüşümü ve yeniden kullanımı teşvik edilmektedir.

Plastiğin Geleceği

Plastik, günümüzde hayatımızın ayrılmaz bir parçası haline gelmiştir. Plastik endüstrisi, yeni malzemeler ve teknolojiler geliştirmeye devam etmektedir. Bu gelişmeler sayesinde plastik, gelecekte daha da yaygın ve daha çevre dostu bir malzeme haline gelecektir.

Plastiğin İcadının Öncülleri

Plastiklerin icadı, uzun bir süreç içinde gerçekleşmiştir. Plastik malzemelerin gelişimine katkıda bulunan birçok bilim insanı ve mucit olmuştur.

Plastiklerin icadı için önemli bir öncü, 1838 yılında Fransız kimyager Henri Braconnot’un ürettiği selüloz nitrattır. Selüloz nitrat, sert ve dayanıklı bir malzemeydi ve çeşitli amaçlarla kullanılmaya başlandı.

1862 yılında İngiliz mühendis Alexander Parkes, parkesin adlı plastik malzemeyi icat etti. Parkesin, nitroselüloz, kâfur ve alkolün karışımından oluşan bir malzemeydi. Parkesin, sert ve şekillendirilebilir bir malzemeydi ve çeşitli amaçlarla kullanılmaya başlandı.

1870 yılında Alman kimyager Eugen Baumann, fenol-formaldehit reçinesini icat etti. Fenol-formaldehit reçinesi, sert ve dayanıklı bir malzemeydi ve çeşitli amaçlarla kullanılmaya başlandı.

1907 yılında Belçikalı kimyager Leo Baekeland, bakalit adlı plastik malzemeyi icat etti. Bakalit, tamamen sentetik bir polimer olan bir malzemeydi.


Yayımlandı

kategorisi