Pi Sayısını Kimler Bulmuştur

Pi Sayısı: Keşfi, Tarihçesi ve Kullanım Alanları

Pi sayısı, bir dairenin çevresinin çapına olan oranını ifade eden irrasyonel ve transandantal bir sayıdır. Pi sayısı, tıp, mühendislik, astronomi, fizik, sanat ve mimari gibi birçok alanda yaygın olarak kullanılmaktadır.

Pi Sayısının Tarihçesi

Pi sayısının keşfi, yaklaşık olarak 4000 yıl öncesine dayanmaktadır. İlk olarak Babiller tarafından kullanıldığı bilinen pi sayısı, Mısırlılar tarafından da bilinmekteydi. Mısırlılar, pi sayısını yaklaşık olarak 3,1605 olarak hesaplamaktaydı.

Pi sayısının ilk sistematik olarak incelendiği dönem, Antik Yunan’a dayanmaktadır. Antik Yunan’da, pi sayısının hesaplanmasıyla ilgili birçok çalışma yapılmıştır. Bu çalışmalardan en önemlisi, Arşimet tarafından yapılmıştır. Arşimet, pi sayısının yaklaşık değerini 3,1416 olarak hesaplamıştır.

Ortaçağ’da, pi sayısının hesaplanmasıyla ilgili çalışmalar devam etmiştir. Bu dönemde, pi sayısının yaklaşık değeri 3,14159 olarak hesaplanmıştır.

 1. yüzyılda, pi sayısının hesaplanmasıyla ilgili yeni yöntemler geliştirilmiştir. Bu dönemde, pi sayısının yaklaşık değeri 3,141592653589793 olarak hesaplanmıştır.
 2. yüzyılda, bilgisayarların gelişmesiyle birlikte, pi sayısının daha hassas bir şekilde hesaplanması mümkün olmuştur. Günümüzde, pi sayısının yaklaşık değeri 1 trilyon basamağa kadar hesaplanmıştır.

Pi Sayısının Kullanım Alanları

Pi sayısı, birçok alanda yaygın olarak kullanılmaktadır. Pi sayısının kullanıldığı bazı alanlar şunlardır:

 • Tıp: Pi sayısı, tıpta, radyoloji, bilgisayarlı tomografi ve manyetik rezonans görüntüleme gibi uygulamalarda kullanılmaktadır.
 • Mühendislik: Pi sayısı, mühendislikte, köprü, bina, gemi ve uçak gibi yapıların tasarımında kullanılmaktadır.
 • Astronomi: Pi sayısı, astronomide, gezegenlerin ve yıldızların yörüngelerini hesaplamada kullanılmaktadır.
 • Fizik: Pi sayısı, fizikte, dalgalar, titreşimler ve ısı transferi gibi konuların incelenmesinde kullanılmaktadır.
 • Sanat: Pi sayısı, sanatta, mimari, müzik ve resim gibi alanlarda kullanılmaktadır.

Pi Sayısının İrrasyonel ve Transandantal Olması

Pi sayısı, irrasyonel ve transandantal bir sayıdır. İrrasyonel sayılar, kesirli olarak ifade edilemeyecek sayılardır. Transandantal sayılar ise, cebirsel denklemlerin kökü olmayan sayılardır.

Pi sayısının irrasyonel ve transandantal olması, pi sayısının tam olarak ifade edilemeyeceği anlamına gelir. Pi sayısının yaklaşık değeri, sonsuza kadar devam eden bir ondalık sayıdır.

Pi Sayısının Simbolü

Pi sayısının sembolü, Yunan alfabesinin yirmi ikinci harfi olan π’dir. Bu sembolü ilk kullanan kişi, 1706 yılında Galli matematikçi William Jones’tur.

Pi Sayısının Merak Uyandıran Özellikleri

Pi sayısı, birçok ilginç özelliği ile dikkat çekmektedir. Bu özelliklerden bazıları şunlardır:

 • Pi sayısı, sonsuz basamaklı bir sayıdır.
 • Pi sayısının basamakları rastgele dağılıma sahiptir.
 • Pi sayısı, birçok matematiksel ve fiziksel formülle ilişkilidir.
 • Pi sayısı, birçok doğal olayda gözlemlenmektedir.

Pi Günü

Pi sayısının 3.14 olarak ifade edilmesinden dolayı, 3 Mart günü “Pi Günü” olarak kutlanmaktadır. Bu günde, pi sayısı ile ilgili çeşitli etkinlikler düzenlenmektedir.

Sonuç

Pi sayısı, matematik ve bilim dünyasının en önemli sayılarından biridir. Pi sayısının keşfi, yaklaşık 4000 yıl öncesine dayanmaktadır. Pi sayısı, günümüzde birçok alanda yaygın olarak kullanılmaktadır.


Yayımlandı

kategorisi