Pergeli Kim Buldu

Pergeli Apollonius’un Hayatı ve Eserleri

Pergeli Apollonius, MÖ 262-190 yılları arasında yaşamış, Antik Yunan’ın en önemli matematikçilerinden biridir. Matematik, astronomi ve fizik alanında yaptığı çalışmalarla tanınan Apollonius, özellikle konikler üzerine yaptığı çalışmalarla öne çıkmıştır.

Apollonius, günümüz Türkiye’sinin Batı Anadolu bölgesinde yer alan Pergamon şehrinde doğmuştur. Babası, Pergamon Krallığı’nın önemli bir devlet adamı olan Naucrates’tir. Apollonius, genç yaşta matematikle ilgilenmeye başlamış ve dönemin ünlü matematikçilerinden Eudoxus’un öğrencisi olmuştur. Eudoxus’un ölümünden sonra, Pergamon’da matematik öğretmenliği yapmaya başlamıştır.

Apollonius, matematik alanında yaptığı çalışmalarla özellikle konikler üzerine yoğunlaşmıştır. Koniler, bir koni yüzeyinin bir düzlemle kesilmesi sonucu oluşan geometrik şekillerdir. Bu şekiller, çember, elips, parabol ve hiperbol olmak üzere dört ana kategoriye ayrılır.

Apollonius’tan önce de konikler üzerine çalışmalar yapılmıştır. MÖ 4. yüzyılda yaşayan Menaechmus, koniler üzerine bir dizi teorem keşfetmiştir. Ancak Apollonius, konikler üzerine yaptığı sistematik çalışmalarla bu alandaki bilgi birikimini önemli ölçüde geliştirmiştir.

Apollonius’un konikler üzerine yaptığı çalışmalar, günümüzde de matematik eğitiminin önemli bir parçasıdır. Apollonius, konikler üzerine yazdığı “Conics” adlı eser, bu alandaki en önemli kaynak olarak kabul edilir.

Apollonius’un matematik alanında yaptığı diğer çalışmalar arasında şunlar sayılabilir:

 • Üçgenler ve çokgenler üzerine çalışmalar
 • Çember ve daire üzerine çalışmalar
 • Küresel geometri üzerine çalışmalar
 • Optik üzerine çalışmalar

Apollonius, astronomi alanında da önemli çalışmalar yapmıştır. Güneş, Ay ve gezegenlerin hareketlerini incelemiş ve bu hareketleri matematiksel olarak açıklamıştır. Ayrıca, güneş tutulması ve ay tutulması gibi astronomik olayların nasıl gerçekleştiğini açıklamıştır.

Apollonius’un fizik alanında yaptığı çalışmalar arasında şunlar sayılabilir:

 • Suyun hareketi üzerine çalışmalar
 • Işığın yansıması ve kırılması üzerine çalışmalar
 • Ses dalgaları üzerine çalışmalar

Apollonius, döneminin en önemli bilim insanlarından biri olarak kabul edilir. Yaptığı çalışmalar, matematik, astronomi ve fizik gibi alanlarda önemli bir dönüm noktası olmuştur.

Pergeli Apollonius’un Konikler Üzerine Çalışmaları

Pergeli Apollonius’un konikler üzerine yaptığı çalışmalar, matematik tarihinin en önemli dönüm noktalarından biridir. Apollonius, konikler üzerine yazdığı “Conics” adlı eseriyle bu alandaki bilgi birikimini önemli ölçüde geliştirmiştir.

Apollonius, konikler üzerine yaptığı çalışmalarda şunları yapmıştır:

 • Konilerin tanımını ve sınıflandırmasını yapmıştır.
 • Konilerin çeşitli özelliklerini incelemiştir.
 • Konilerin sabit noktalara göre dönme hareketini incelemiştir.
 • Konilerin kesişimlerini incelemiştir.

Apollonius’un konikler üzerine yaptığı çalışmalar, günümüzde de matematik eğitiminin önemli bir parçasıdır. “Conics” adlı eser, bu alandaki en önemli kaynak olarak kabul edilir.

Apollonius’un Konikler Üzerine Çalışmalarının Önemi

Apollonius’un konikler üzerine yaptığı çalışmalar, matematik, astronomi ve fizik gibi alanlarda önemli bir öneme sahiptir. Bu çalışmalar sayesinde, konikler üzerine daha derin bir anlayışa ulaşılmıştır.

Matematik alanında, Apollonius’un konikler üzerine yaptığı çalışmalar, bu şekillerin geometrik özelliklerinin daha iyi anlaşılmasını sağlamıştır. Bu çalışmalar, konikler üzerine yapılan sonraki çalışmalara da temel oluşturmuştur.

Astronomi alanında, Apollonius’un konikler üzerine yaptığı çalışmalar, gezegenlerin hareketlerini anlama konusunda önemli bir rol oynamıştır. Apollonius, gezegenlerin hareketlerini konikler kullanarak açıklamıştır.

Fizik alanında, Apollonius’un konikler üzerine yaptığı çalışmalar, ışığın yansıması ve kırılması gibi olayların anlaşılmasına katkı sağlamıştır. Apollonius, ışığın yansıması ve kırılmasının konikler tarafından nasıl etkilendiğini incelemiştir.

Sonuç

Pergeli Apollonius, Antik Yunan’ın en önemli matematikçilerinden biridir. Yaptığı çalışmalar, matematik, astronomi ve fizik gibi alanlarda önemli bir dönüm noktası olmuştur. Özellikle konikler üzerine yaptığı çalışmalar, bu alandaki bilgi birikimini önemli ölçüde geliştirmiştir.


Yayımlandı

kategorisi